Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu.
Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a
Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Jaro 2017

Program pro Jaro 2017 s abstrakty
28. 2. 2017
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., PřF MU
Hodnocení akademiků v univerzitním prostředí
7. 3. 2017
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., FSS MU, FI MU
ICT Security Research. Usage of social security methodology in Informatics
21. 3. 2017
Ing. Tomáš Mikolov, Ph.D., Facebook AI Research
Neural Networks for Natural Language Processing
28. 3. 2017
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., FF MU
GEHIR - spolupráce FF, PřF a FI
4. 4. 2017
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Gerald Quirchmayr, Faculty of Computer Science, Multimedia Information Systems Research Group, University of Vienna
CERT Communication in the light of GDPR and the NIS Directive
11. 4. 2017
Ing. Jiří Jaroš, Ph.D., FIT VUT
Využití superpočítačů při ultrazvukové léčbě rakoviny
18. 4. 2017
Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat., Multi-robot Systems, FEL ČVUT
Cooperating micro aerial vehicles: from theory and applications to successful participation in MBZIRC competition
25. 4. 2017
Doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Ako k nám priletela vesmírom (iná) Pytagorova veta
2. 5. 2017
Dr. Jakub Mareček, IBM Ireland Research Laboratory
Why should the authorities lie to you
Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., FI MU
Quality-Driven Software Architecture Design
9. 5. 2017
doc. Fotios Liarokapis, Ph.D., FI MU
An overview of the H2020 i-MARECULTURE project and some initial results
16. 5. 2017
Dr. Eun Jung Kim, Centre national de la recherche scientifique, Paris
The "art of trellis decoding" is fixed-parameter tractable

Program kolokvií v minulosti

Podzim 2016
Jaro 2016
Podzim 2015
Jaro 2015
Podzim 2014
Jaro 2014
Podzim 2013
Jaro 2013
Podzim 2012
Jaro 2012
Podzim 2011
Jaro 2011
Podzim 2010
Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997