Program kolokvií pro semestr Podzim 2004

Program pro Podzim 2004 s abstrakty
5. 10. 2004
Dr. Martin Rajman, Laussane
Thematic Annotation: extracting concepts out of documents
12. 10. 2004
Dr. Ing. Otto Fučík, FIT, VUT Brno
HW/SW Co-design
19. 10. 2004
Prof. Philippe Jorrand, University of Grenoble
Quantum: from Physics to Programming
26. 10. 2004
Doc. Vítězslav Švalbach et al., FI MU, Brno
Ateliér grafického designu a multimédií a jeho výsledky a místo ve struktuře (výuky) Fakulty informatiky
2. 11. 2004
JUDr. František Cvrček, CSc., Ústav státu a práva AV ČR v Praze.
Právní informační systémy a právní jazyk
9. 11. 2004
Prof. Eduard Groeller, TU Wien
Importance-Driven Image Generation in Scientific Visualization
16. 11. 2004
Dr. Martin Leucker, TU Munich
Message-Passing Automata are expressively equivalent to EMSO Logic
23. 11. 2004
Dr. Joern Mueller-Quade, PhD., Universitaet Karlsruhe
What does cryptographic security mean?
30. 11. 2004
Doc. Petr Hliněný, PhD., TU Ostrava
On Matroids, MSO Logic, and Computation
7. 12. 2004
Ing. Jan Žižka, CSc., FI MU, Brno
Discovering Complex Patterns by Machine Learning
14. 12. 2004
Dr. Josef Pojsl, Trusted Network Solutions
Trendy ve vývoji firewall