Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu.
Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a
Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Podzim 2014

Program pro Podzim 2014 s abstrakty
23. 9. 2014
MgA. Helena Lukášová, ArtD., FI MU
Potenciál 3D tiskáren
30. 9. 2014
doc. RNDr. Vladimír Černý, Ph.D., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
Od rovnomerného priamočiareho pohybu ku všeobecnej teórii relativity
7. 10. 2014
prof. Ing. Jiří Jan, CSc., FEKT VUT
Některé obtížné případy analýzy medicínských obrazových dat
14. 10. 2014
doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D., FI MU
Jak se rozvrhuje na MU?
21. 10. 2014
Prof. Chu-Ren Huang, Ph.D., Faculty of Humanities, The Hong Kong Polytechnic University
Linguistic Knowledge and Quality of Information
4. 11. 2014
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., PřF MU
Zobrazování optickými vlákny
11. 11. 2014
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
Planar Graph Emulators - Beyond Planarity in the Plane
18. 11. 2014
doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D., FSS MU
Online addiction: from theory and research of the phenomenon
25. 11. 2014
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU
Towards Structure-Aware Information Retrieval
2. 12. 2014
Prof. Dr. Stephanie Rinderle-Ma, Faculty of Computer Science, University of Vienna
Flexibility and compliance in Process-Aware Information Systems
9. 12. 2014
prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc., FIT VUT
Regulated Grammars and Automata
16. 12. 2014
Bruno Rossi, Ph.D., FI MU
Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., FI MU
Software Quality directions in practice and education

Program kolokvií v minulosti

Jaro 2014
Podzim 2013
Jaro 2013
Podzim 2012
Jaro 2012
Podzim 2011
Jaro 2011
Podzim 2010
Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997