Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu. Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Podzim 2011

Program pro Podzim 2011 s abstrakty
27. 9. 2011
Mgr. Vojtěch Malínek , Ústav pro českou literaturu AV ČR Praha
Systém Retrobi
4. 10. 2011
RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., FI MU
Jak se optimálně rozhodovat v náhodném prostředí
11. 10. 2011
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., FI MU
Imagine Cup: Soutěž talentů a uspěchy družstva FI na světovém fóru
18. 10. 2011
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
Hodnocení výzkumu v informatice – přístupy a problémy
25. 10. 2011
Prof. Dr. Ramin Yahyapour, GWDG Göttingen, Germany
Resource Management in Grid and Cloud Systems
1. 11. 2011
Doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Centrum excelence IT4Innovations
Vývoj škálovatelných algoritmů pro řešení velmi náročných inženýrských úloh
8. 11. 2011
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU
The Art of Mathematics Retrieval
15. 11. 2011
Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc., PřF UP Olomouc
Formal concept analysis of data with fuzzy attributes: recent developments and related topics
22. 11. 2011
Prof. Václav Rajlich, Wayne State University, Detroit
Current trends in development and teaching of software engineering
29. 11. 2011
Dr. Reinhold Huber-Mörk, Austrian Institute of Technology, Vienna
Automatic coin classification and identification
6. 12. 2011
Prof. Herbert Edelsbrunner, IST Austria, Vienna
Alexander duality for functions
13. 12. 2011
RNDr. Jan Pomikálek, Ph.D., FI MU
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
Web corpus in one click

Program kolokvií v minulosti

Jaro 2011
Podzim 2010
Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997