Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu. Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Jaro 2014

Program pro Jaro 2014 s abstrakty
25. 2. 2014
Prof. Dr. Doğan Kesdogan, Faculty of Business, Economics and Management Information Systems, University of Regensburg
Interdependent Security and Compliance in Service Selection
4. 3. 2014
Mgr. Tomáš Jirotka, GoodData
Aplikace algebry v datové analytice
11. 3. 2014
Dr. Luděk Smolík, Siegen, SRN
Je jen jedno správné vnímání kvantové kryptografie?
18. 3. 2014
RNDr. Igor Peterlík, Ph.D., ÚVT MU
Interactive computer-based surgical simulations and modeling
25. 3. 2014
Ing. Jiří Jaroš, Ph.D., FIT VUT
Superpočítačové simulace šíření ultrazvuku v lidském těle
1. 4. 2014
RNDr. Petr Holub, Ph.D., ÚVT MU
Image Compression on Massively Parallel Architectures
8. 4. 2014
Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c.mult., MFF UK
Řídké a Husté Třídy Struktur s Algoritmickými Souvislostmi
15. 4. 2014
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D., PřF MU
(Semi)landmark-based shape analysis: Landmarks to curves to surfaces
22. 4. 2014
RNDr. Jana Tůmová, Ph.D., FI MU
Intersection of Theoretical Computer Science, Robotics, and Automatic Control
29. 4. 2014
Alexandru Popa, Ph.D., FI MU
Power of approximation algorithms
6. 5. 2014
Prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Centrum komputační lingvistiky, Západočeská univerzita Plzeň
Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize
13. 5. 2014
Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., CzechGlobe, Centrum výzkumu globální změny AV ČR
Využití a zpracování měřených, tak predikovaných časových řad meteorologických prvků

Program kolokvií v minulosti

Podzim 2013
Jaro 2013
Podzim 2012
Jaro 2012
Podzim 2011
Jaro 2011
Podzim 2010
Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997