Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu. Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Podzim 2013

Program pro Podzim 2013 s abstrakty
24. 9. 2013
Prof. Cristian S. Calude, University of Auckland, New Zealand
Anytime Algorithms for Non-Ending Computations
1. 10. 2013
RNDr. Jiří Rákosník, CSc., Matematický ústav AV ČR
Jak (ne)hodnotit vědu
8. 10. 2013
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU
Digitální matematické knihovny včera, dnes a zítra
15. 10. 2013
prof. Ing. Ivo Serba, CSc., FI MU
Co je a co není nového v modelování spojitých dynamických systémů
22. 10. 2013
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., FI MU
Spektrometrie neutronů a fotonů - teorie a realita
29. 10. 2013
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., FI MU
Určování autorství anonymních textů
5. 11. 2013
Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR
Proč počítáme a co počítáme?
12. 11. 2013
Prof. dr. Gheorghe Stefanescu, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Bucharest
Open systems: Modelling, programming, verification
19. 11. 2013
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., PřF MU
Budeme neviditelní?
26. 11. 2013
doc. Michal Šumbera, CSc., DSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR
Srážky ultrarelativistických jader a informatika
3. 12. 2013
doc. RNDr. Vladimír Černý, Ph.D., Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
Nobelova cena za fyziku 2013
10. 12. 2013
RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D., CEITEC MU
Development of Multiscale Models for Complex Chemical Systems
The Nobel Prize in Chemistry 2013
25. 2. 2014
Mgr. Tomáš Jirotka, GoodData
Aplikace algebry v datové analytice

Program kolokvií v minulosti

Jaro 2013
Podzim 2012
Jaro 2012
Podzim 2011
Jaro 2011
Podzim 2010
Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997