Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu. Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Jaro 2010

Program pro Jaro 2010 s abstrakty
23. 2. 2010
doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU Brno
Identity (in computer and communication systems)
Prof. Masakazu Suzuki, Kyushi University
Adaptive method for the digitization of mathematical documents
2. 3. 2010
akad. sochař Štěpán Pala, Bratislava
Úvahy o geometrii
9. 3. 2010
doc. RNDr. Rastislav Královič, Ph.D., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava
Online výpočty: Kedy sa oplatí kryštálová guľa
16. 3. 2010
Prof. Hermann Maurer, Graz University of Technology,
Chairman of the Informatics Section of Academia Europaea
Theory is important but can be dangerous
23. 3. 2010
Doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík, FIT VUT Brno
Nové metody v syntéze hologramů
30. 3. 2010
prof. Rudolf Freund, TU Wien
Current trends in molecular computing
6. 4. 2010
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU Brno
Umí počítač opravit naše chyby?
13. 4. 2010
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., PřF MU Brno,
Národní centrum pro výzkum biomolekul
Chemie, výpočetní chemie, info-chemie - kdo vyhrává?
20. 4. 2010
RNDr. Petr Holub, Ph.D., ÚVT MU Brno
Network-Based Collaborative Environments
27. 4. 2010
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU Brno
Formal Verification of Component System Interactions - Motivation, Methods & Challenges
4. 5. 2010
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU Brno
Towards a Digital Mathematics Library
11. 5. 2010
doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., CABO FI MU Brno
From autofocusing to automatic 3D information content analysis
18. 5. 2010
Mgr. Mário Ziman, Ph.D., SAV Bratislava - FI MU Brno
Complexity of Physics, Physics of Complexity
5. 10. 2010
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU Brno
TBA
12. 10. 2010
doc. Ing. Petr Tůma, Dr., MFF UK Praha
Software Performance: Can It Be Modeled ?
23. 11. 2010
prof. Thomas A. Henzinger, president of the Institute of Science and Technology Austria, Vienna-Klosterneuburg
TBA

Program kolokvií v minulosti

Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997