Fakulta informatiky

Kvalita podložená tradicí. Nejstarší samostatná fakulta informatiky u nás. Podle hodnocení výsledků výzkumu CERGE-EI (2013) nejlepší instituce v ČR v oboru informatika.

Výborné uplatnění. Úzká spolupráce FI s IT firmami, vysoká poptávka po absolventech, vysoké nástupní platy, uplatnění ve vystudovaném oboru.

Komfort a široké možnosti studia. Široká nabídka oborů, možnost zapisovat si předměty jiných fakult a absolvovat část studia v zahraničí, elektronická podpora výuky (online zápis předmětů, elektronické studijní materiály, videozáznamy přednášek atd.).

Více o fakultě

Odpovědná osoba: Mgr. Petra Kalábová