Program kolokvií pro semestr Podzim 2007

Program pro Podzim 2007 s abstrakty
18. 9. 2007
prof. Ranieri Baraglia, ISTI - Institute of the Italian National Research Council Pisa, Italy
A Job Scheduling Framework for Large Heterogeneous Computing Farms
25. 9. 2007
doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FIMU, Brno
Simulace degradace obrazu v optické mikroskopii
2. 10. 2007
Doc. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., FIT VUT, Brno
Evoluční návrh obvodů: Principy, aplikace, důsledky
9. 10. 2007
Mgr. Hana Rudová, Ph.D., FIMU, Brno
Dynamic Scheduling
16. 10. 2007
Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., CTS, Praha
Enaktivní robotika - Enactive robotics
23. 10. 2007
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., PřF MU, Brno
Variační teorie ve fyzice a jejich současný matematický aparát
30. 10. 2007
Geraint Price, Royal Holloway, University of London
The Emporer's New Clothes: the danger of relying on "strong" authentication
6. 11. 2007
Prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc., KAM UK, Praha
Voronoi diagrams and zone diagrams
13. 11. 2007
Alexander Okhotin, Ph.D., University of Turku, Finland
Language equations as a model of syntax
20. 11. 2007
Prof. Irina Perfiljeva, CSc., Ostravská univerzita
Snadné a efektivní zpracování dat na základě fuzzy transformace
27. 11. 2007
Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., UI CAV, Praha
Nonlinear problems in analysis of Krylov subspace methods
4. 12. 2007
Ing. Miroslav Karásek, DrSc., Ústav fyzikální elektroniky AV ČR
Vláknové zesilovače pro optické komunikace
11. 12. 2007
Doc. Dr. Ing. Jan Černocký, FIT VUT, Brno
Search in speech, language identification and speaker recognition in speech@fit
18. 12. 2007
Doc. Mgr. Jiří Srba, Ph.D., Univesity of Aalborg, Denmark
Translations between Timed Automata and Petri Nets with Time