Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu. Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Jaro 2013

Program pro Jaro 2013 s abstrakty
19. 2. 2013
Prof. Melius Weideman, Faculty of Informatics and Design, Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa
A successful website = Visibility + Usability: www.muni.cz?
26. 2. 2013
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
Knihovny v době digitalizace a Open Access
5. 3. 2013
Dr. Vashti Galpin, Ph.D., LFCS, School of Informatics, University of Edinburgh
Formal modelling of biological systems
12. 3. 2013
Assoc.prof.dr. Dalia Krikščiūnienė, FI MU, Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius University
Anomaly detection methods and applications
19. 3. 2013
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
Faster Algorithm on Well-Structured Graph Classes
26. 3. 2013
RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., FI MU
Analýza her s čítači
2. 4. 2013
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., FI MU
Educational data mining
9. 4. 2013
Dr. Geraint Price, Royal Holloway, University of London
Is Cyber Security any different to Information Security?
16. 4. 2013
doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
State of the art and goals of the ATLAS/LHC project in Cern
23. 4. 2013
Dr. Adam Kilgarriff, Lexical Computing Ltd., Brighton, United Kingdom
How to evaluate a corpus
30. 4. 2013
prof. Štefan Porubský, DrSc., Ústav informatiky AV ČR
Pocta Paulu Erdősovi
14. 5. 2013
dr. Bruno Rossi, Center for Applied Software Engineering, Free University of Bozen-Bolzano, Italy
Emergent Design in Agile Software Development Practices
21. 5. 2013
Doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., MFF UK
Axiom exploration for indexing similarity - beyond the metric space model
24. 9. 2013
RNDr Jiri Rakosnik CSc, Matematický ústav AV ČR
TBA
1. 10. 2013
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU
TBA

Program kolokvií v minulosti

Podzim 2012
Jaro 2012
Podzim 2011
Jaro 2011
Podzim 2010
Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997