Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu. Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Podzim 2010

Program pro Podzim 2010 s abstrakty
5. 10. 2010
Mgr. Hana Rudová, Ph.D., Dr., FI MU Brno
Rozvrhování krok za krokem
12. 10. 2010
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU Brno
Digitální systémová biologie
19. 10. 2010
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., FEI VŠB - TU Ostrava
A Short Decidability Proof for Language Equivalence on Deterministic Pushdown Automata
26. 10. 2010
doc. Ing. Petr Tůma, Dr., MFF UK Praha
Software Performance: Can It Be Modeled ?
2. 11. 2010
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., CEITEC Masarykova univerzita a Národní centrum pro výzkum biomolekul, PřF MU Brno
CEITEC - Středoevropský technologický institut
9. 11. 2010
Dr. Krishnendu Chatterjee, IST Austria Klosterneuburg
The Theory of Graph Games: Mixing Chess, Soccer and Poker
16. 11. 2010
Doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík, FIT VUT
Metody rychlé detekce objektů v obraze
23. 11. 2010
prof. Thomas A. Henzinger, president of the Institute of Science and Technology Austria, Vienna-Klosterneuburg
The Quantitative Agenda in Software Analysis
30. 11. 2010
RNDr. Tomáš Vinař, Ph.D., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Plagiatorstvo v genome: Evolucia zhlukov genov
7. 12. 2010
RNDr. Martin Plesch, Ph.D., FI MU Brno
Kvantová informácia - možnosti a prekážky jej využitia
14. 12. 2010
RNDr. Karel Neuwirt, Council of Europe Data Protection Commissioner
Ochrana osobních údajů ve světle chystaných změn v EU

Program kolokvií v minulosti

Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997