Fakulta informatiky MU

Kvalita podložená tradicí. Nejstarší samostatná fakulta informatiky u nás. Podle hodnocení výsledků výzkumu CERGE-EI (2012) nejlepší instituce v ČR v oboru informatika.

Výborné uplatnění. Úzká spolupráce FI s IT firmami, vysoká poptávka po absolventech, vysoké nástupní platy, uplatnění ve vystudovaném oboru.


Katedry fakulty

Katedra strojového učení a zpracování dat

Katedra strojového učení a zpracování dat

zajišťuje výuku především v oblastech databázových systémů, architektur číslicových systémů, bioinformatiky, zpracování přirozeného jazyka, strojového učení a dolování dat.

Katedra počítačové grafiky a designu

Katedra počítačové grafiky a designu

zajišťuje výuku kurzů v oblasti počítačové grafiky, zpracování obrazu a tvorby multimédií. Výtvarně zaměřené kurzy pokrývají grafický design a písmo, fotografii a modelování s využitím počítačů.

Katedra počítačových systémů a komunikací

Katedra počítačových systémů a komunikací

zajišťuje výuku v oblastech programování, operačních systémů, počítačových sítí, databází a informačních systémů, počítačové bezpečnosti a práva, softwarového inženýrství a dalších základních i pokročilých aspektů počítačových a komunikačních systémů.

Katedra teorie programování

Katedra teorie programování

pokrývá fundamentální oblasti informatiky, o něž se opírají metody programování a modelování výpočetních systémů a metody použití formálních aparátů při konstrukci, analýze a verifikaci systémů.


Související stránky

Výzkumná centra

Fakula informatiky je členěna na čtyři základní výzkumná centra…

Orgány a struktura fakulty

Vedení fakulty, akademické orgány, poradní orgány a další orgány Fakulty informatiky…

Úřední deska

Oficiální dokumenty zveřejňované fakultou v informačním systému (autentizovaný přístup)…


Laboratoře

Na Fakultě informatiky působí množství laboratoří…

Vědecká rada

Seznam členů vědecké rady Fakulty informatiky…

Výběrová řízení

Seznam aktuálních výběrových řízení a volných míst na fakultě…


Sdružení prům. partnerů

Fakulta informatiky nabízí partnerství pro firmy na třech úrovních…

Odpovědná osoba: Mgr. Petra Kalábová