Program kolokvií pro semestr Jaro 2008

Program pro Jaro 2008 s abstrakty
19. 2. 2008
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FIMU, Brno
O překvapivém problému průsečíkového čísla grafu
26. 2. 2008
doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., PřF MU, Brno
Metamateriály, neviditelnost a konformní zobrazení
4. 3. 2008
Mgr. Jan Obdržálek, PhD., FIMU, Brno
Četníci, zloděj a teorie grafů
11. 3. 2008
doc. Mgr. Jiří Damborský, Dr., Loschmidt Laboratories, MU Brno
Structural Bioinformatics and Computer-Assisted Engineering of Proteins
18. 3. 2008
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FIMU, Brno
Metrické podobnostní hledání v teorii a praxi
25. 3. 2008
Ing. Přemysl Kršek, Ph.D., FIT VUT, Brno
3D geometrické modelování v medicíně a jeho klinické aplikace
1. 4. 2008
doc. RNDr. Jiří Sgall, DrSc., Matematický ústav AV ČR, Praha
Aproximační algoritmy pro rozvrhování
8. 4. 2008
RNDr. Libor Škarvada, FIMU, Brno
Polymorfní a závislé typy
15. 4. 2008
Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D., FIT VUT, Brno
Biometrické systémy
22. 4. 2008
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FIMU, Brno
Hodnocení výzkumu, vědní politika - problém informatiky nebo problém obecný?
29. 4. 2008
RNDr. Věra Kůrková, DrSc., Ústav informatiky AV ČR, Praha
Učení neuronových sítí se schopností generalizace jako inverzní úloha
6. 5. 2008
doc. RNDr. Viliam Geffert, CSc., PřF, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Stavová hierarchia konečných automatov
13. 5. 2008
doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., Mgr. Petr Švenda, FIMU, Brno
Kryptografické protokoly v senzorových sítích
20. 5. 2008
RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FIMU, Brno
From Pixels and Minds to the Mathematical Knowledge in Digital Library