Program kolokvií pro semestr Podzim 2008

Program pro Podzim 2008 s abstrakty
23. 9. 2008
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FIMU, Brno
Aproximační algoritmy pro průsečníkové číslo grafů
30. 9. 2008
RNDr. Eva Hladká, Ph.D., FIMU, Brno
Skupinová komunikace
7. 10. 2008
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FIMU, Brno
Rozsáhlé distribuované systémy v reálném světě
14. 10. 2008
RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., FIMU, Brno
Web 2.0 -- Core Concepts, Applications, and Implications
21. 10. 2008
RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FIMU, Brno
From Minds to Pixels and Back
4. 11. 2008
RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D., Mgr. Pavel Minařík, FIMU, Brno
MyNetScope - a Service System for Computer Network Analysis and Monitoring
11. 11. 2008
Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, RNDr. Jan Bouda, Ph.D., doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., RNDr. Petr Švenda, FIMU, Brno
Towards true random number generation in mobile environments
18. 11. 2008
prof. Thilo Kielmann, Vrije University Amsterdam, The Netherlands
Coarse-grained Quantitative Modeling of C.Elegans Vulval Development using Petri Nets
25. 11. 2008
Prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc., CTS UK, Praha
Čísla a jejich jména
2. 12. 2008
Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., FEL ČVUT, Praha
Pose primitive based human action recognition in videos or still images (joint work with Christian Thurau)
9. 12. 2008
Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D., FIMU, Brno
Ještě větší webové korpusy
16. 12. 2008
RNDr. Petr Matula, Ph.D., FIMU, Brno
Automated single-cell-based image analysis of high-throughput cell array screens for quantification of viral infection