Výzkumné skupiny

Adaptive Learning Research Group

Adaptabilní výukové systémy jsou počítačové aplikace, které se přizpůsobují znalostem konkrétního studenta. Naše výzkumná skupina se zabývá praktickým vývojem takových systémů i souvisejícím teoretickým výzkumem. Příklady vyvinutých systémů jsou Slepé mapy, Problem Solving Tutor, MatMat, Autoškola chytře.

Kontakt: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

Stránky laboratoře: http://www.fi.muni.cz/adaptivelearning/

Ateliér grafického designu a multimédií (AGD+M)

Ateliér grafického designu a multimédií (AGD+M)

Ateliér grafického designu a multimédií (AGD+M) Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v současné době zajišťuje vzdělání v oboru grafický design a souvisejících disciplín. AGD+M se orientuje především na digitální média, která v dnešní době větší měrou nahrazují média tištěná.

Kontakt: MgA. Helena Lukášová, ArtD.

Stránky ateliéru: http://agdm.fi.muni.cz

Centre for Research on Cryptography and Security (CRoCS)

Laboratory of Security and Applied Cryptography (LaBAK)

CRoCS je pracoviště se zaměřením na bezpečnost informačních technologií a aplikovanou kryptografii. Technické vybavení laboratoře umožňuje studentům získat praktické zkušenosti se současnými technologiemi…

Kontakt: prof. RNDr. Vašek Matyáš, M.Sc.,Ph.D.

Stránky centra: http://www.fi.muni.cz/crocs/

Centrum analýzy biomedicínskeho obrazu (CBIA)

Centrum analýzy biomedicínskeho obrazu (CBIA)

Centrum analýzy biomedicínského obrazu (CBIA) je zavedené mezioborové výzkumné pracoviště, které se primárně věnuje vývoji a benchmarkingu algoritmů pro analýzu a syntézu obrazových dat v mikroskopii buněk, ale sekundárně také analýze biomedicínských obrazových dat u jiných zobrazovacích metod a také využití počítačů při optimalizaci a automatizaci snímacího procesu.

Kontakt: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Stránky centra: http://cbia.fi.muni.cz

Centrum zpracování přirozeného jazyka (NLP)

Natural Language Processing Centre (NLP)

Centrum zpracování přirozeného jazyka na ​Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Naše práce se týkají zejména korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat. Centrum také vyvíjí pedagogickou činnost, jejímž cílem je ve vazbě na zmíněný výzkum vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů v interdisciplinární oblasti "jazykového inženýrství".

Vedoucí centra: prof. PhDr. Karel Pala, CSc.

Kontakt: http://nlp.fi.muni.cz/cs/Kontakt

Stránky centra: http://nlp.fi.muni.cz/

Institut teoretické informatiky

Institut teoretické informatiky je orientován na špičkový výzkum v oblasti formálních metod a diskrétních struktur. Hlavní dlouhodobé priority zahrnují studium pravděpodobnostních systémů a stochastických her (s důrazem na aplikace v teorii řízení, formální verifikaci, optimalizaci a bezpečnosti) a konstrukci efektivních algoritmů pro diskrétní struktury.

Kontakt: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.

Stránky institutu: http://iti.fi.muni.cz/

Laboratoř datově orientovaných systémů a aplikací (DISA)

Laboratory of Data Intensive Systems and Applications (DISA)

Laboratoř se zabývá výzkumem a vývojem moderních technik pro efektivní zpracování dat. Zejména se soustřeďujeme na problematiku indexování rozsáhlých dat a vyhledávání na základě podobnosti mezi…

Kontakt: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.

Stránky laboratoře: http://disa.fi.muni.cz/

Laboratoř elektronických multimediálních aplikací (LEMMA)

Laboratoř elektronických multimediálních aplikací (LEMMA)

Laboratoř se specializuje na technologie zpracování a publikování rozsáhlých textových a multimediálních kolekcí dat včetně produkce a postprodukce filmů. Vyvíjí nové technologie založené zejména (ale nejen) na svobodném software. Laboratoř spolupracuje s dalšími laboratořemi FI...

Kontakt: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.

Stránky laboratoře: http://www.fi.muni.cz/lemma

Laboratoř dialogových systémů (LSD)

Laboratoř dialogových systémů se zabývá problematikou dialogových systémů a zahrnuje nejenom jejich modely a implementace, dialogové strategie a jazyky pro jejich popis, ale také základní počítačové technologie pro…

Kontakt: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.

Stránky laboratoře: http://www.fi.muni.cz/lsd/

Laboratoř formálních metod, logiky a algoritmů (Formela)

Laboratoř formálních metod, logiky a algoritmů je orientována na informatické aplikace logiky a diskrétních matematických struktur. Mezi hlavní priority patří výzkum ve vybraných oblastech algoritmické teorie her, algoritmické analýzy programů, parametrizované složitosti, a strukturální a topologické teorie grafů…

Kontakt: prof. RNDr. Antonín Kučera, PhD.

Stránky laboratoře: http://formela.fi.muni.cz/

Laboratoř interakce člověka s počítačem (HCILAB)

Human Computer Interaction Laboratory (HCILAB)

HCI laboratoř byla vybudována za účelem rozsáhlého výzkumu uživatelského rozhraní člověk-počítač a obzvláště pak systému virtuální reality, která je poslední dobou považována za nejpopulárnější aspekt tohoto rozhraní…

Kontakt: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Stránky laboratoře: http://hci.fi.muni.cz/

Laboratoř konstrukce a architektury číslicových systémů (EmLab)

Design and Architecture of Digital Systems Laboratory

Laboratoř konstrukce a architektury číslicových systémů je zaměřena na výuku a výzkum soudobých konstrukčních prvků číslicových systémů. Laboratoř je vybavena adekvátní měřicí technikou a soudobými technickými a programovými nástroji…

Kontakt: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Stránky laboratoře: http://l202.fi.muni.cz/

Laboratoř kvantového zpracování informace a kryptografie (LQIPC)

Laboratoř kvantového zpracování informace a kryptografie je pracovištěm zaměřeným především na informatické aspekty kvantového zpracování informace, zejména na kvantovou kryptografii, teorii informace…

Kontakt: prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.

Stránky laboratoře: http://qicz.fi.muni.cz/

Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů (ParaDiSe)

Laboratory for Parallel and Distributed Systems (ParaDiSe)

Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů (ParaDiSe) je pracoviště zaměřené zejména na experimentální podporu výzkumu v oblasti souběžných systémů…

Kontakt: doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Stránky laboratoře: http://paradise.fi.muni.cz/

Laboratoř pokročilých síťových technologií (SITOLA)

Laboratory of Advanced Networking Technologies (SITOLA)

Laboratoř pokročilých sítových technologií je výzkumnou laboratoří specializující se na pokročilé síťové protokoly a aplikace, vyžadující vysokorychlostní sítě…

Kontakt: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., doc. RNDr. Eva Hladká

Stránky laboratoře: http://sitola.fi.muni.cz

Laboratoř servisních systémů

V laboratoři se primárně rozvíjí ERP systém Adempiere / iDempiere jako konkrétní příklad Servisního Systému. Důraz je kladen pro rozvoj tohoto systému jako služby…

Kontakt: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Stránky laboratoře: http://ssme.fi.muni.cz/en/student/laboratory-of-ses

Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů (LaSArIS)

Research Lab Software Architectures and Information Systems (LaSArIS)

Laboratoř se věnuje výuce, výzkumné a vývojové činnosti zaměřené na řešení teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi…

Kontakt: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Stránky laboratoře: http://lasaris.fi.muni.cz/

Laboratoř systémové biologie (SYBILA)

Systems Biology Laboratory (SYBILA)

Laboratoř systémové biologie nabízí interdisciplinární výzkumné a výukové prostředí pro studenty, které láká být na čele moderní výpočetní biologie…

Kontakt: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.

Stránky laboratoře: http://sybila.fi.muni.cz/

Laboratoř získávání znalostí

Laboratoř získávání znalostí se zabývá vývojem a výukou technik strojového učení, dolování a vyhledávání znalostí v databázích. Především se soustředí na metody předzpracování, metody učení pro zpracování přirozeného jazyka…

Kontakt: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.

Stránky laboratoře: http://www.fi.muni.cz/kd/

Odpovědná osoba: Ing. Dana Komárková