Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu. Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Jaro 2012

Program pro Jaro 2012 s abstrakty
28. 2. 2012
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
Internet, piráti a svoboda
6. 3. 2012
RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D., FI MU
Podobnostní vyhledávání a jeho aplikace
13. 3. 2012
doc. RNDr.Tomáš Skopal, Ph.D., MFF UK Praha
Podobnostní vyhledávání v databázích - od triviálních aplikací k reálným problémům
20. 3. 2012
RNDr. Aleš Horák, Ph.D., FI MU
Projekt KYOTO - slovníky, wordnety a ontologie
27. 3. 2012
RNDr. David Svoboda, Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
Využití simulací v oblasti biomedicíny
3. 4. 2012
doc.dr. Dalia Krikščiūnienė, Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius University
Application of neural networks for the sensitivity analysis of customer loyalty
10. 4. 2012
Kevin Carey, Royal National Institute of Blind People, London
Virtual Powers: Information Technology and Blind People in a Postmodern World
17. 4. 2012
Prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc., Ústav informatiky AV ČR
Diofantické rovnice a moderní informatické aplikace
24. 4. 2012
Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., MFF UK Praha
Sloupcové databáze
15. 5. 2012
prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., Research Center for Quantum Information, SAV Bratislava
Why Einstein was not bothered by his H-index?

Program kolokvií v minulosti

Podzim 2011
Jaro 2011
Podzim 2010
Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997