Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu. Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Jaro 2011

Program pro Jaro 2011 s abstrakty
1. 3. 2011
doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., FEI VŠB - TU Ostrava
Bezpečnostní rizika IP telefonie
8. 3. 2011
Mgr. Radek Pelánek, Ph.D., FI MU Brno
Jak učit programování
15. 3. 2011
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU Brno
Escape from Protein "Alcatraz" using Geometry Analysis
22. 3. 2011
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., RNDr. Aleš Horák, Ph.D., FI MU Brno
Proč a jak Watson vyhrál Jeopardy
29. 3. 2011
Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., FI MU Brno
Když na kvalitě softwarového systému záleží
5. 4. 2011
Prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT Brno
Safe and Secure Networked Systems
12. 4. 2011
Priv.-Doz. Dr. Manuel Kauers, RISC-Linz
What a rook can do on a twelve dimensional chess board
19. 4. 2011
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., PřF MU Brno
Relativistická částice jako variační problém
26. 4. 2011
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., FMFI UK Bratislava
Produkty kozmického žiarenia na Zemi a vo vesmíre
3. 5. 2011
Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK Praha
Korektor české gramatiky
10. 5. 2011
Prof. Roland Vollmar, University of Karlsruhe
Konrad Zuse - the designer of the first computer
(Presentation of Zuse as an engineer, an inventor and a scientist)
17. 5. 2011
doc. Ing. Igor Farkaš, Ph.D., FMFI UK Bratislava
Neuroinformatika a jej aplikácie v kognitívnej vede

Program kolokvií v minulosti

Podzim 2010
Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997