Program kolokvií pro semestr Podzim 2005

Program pro Podzim 2005 s abstrakty
20. 9. 2005
Prof. Jana Kosecka, George Mason University, Washington, USA
Vision Based Localization in Urban and Office Environments
27. 9. 2005
prof. Václav Přenosil, CSc., FIMU
Simulační a trenažérové technologie ve zdokonalování rozhodovacích procesů řídicích pracovníků
4. 10. 2005
doc. Ivan Kalaš, PhD., FMFI UK Bratislava
Softvérové nástroje podporujúce rozvoj poznávacích procesov
11. 10. 2005
doc. Petr Jančar, CSc., VŠB - TU Ostrava
Some aspects of formal verification, with a focus on bisimilarity
18. 10. 2005
Dr. Vlastimil Havran, PhD., Max-Planck-Institute for Informatics, Saarbruecken
Sorting and Searching in Photo-Realistic Image Synthesis
25. 10. 2005
Carlos Ortiz de Solorzano, PhD., University of Navarre, Pamplona, Spain
Contribution of 3D image analysis to understanding normal mammary gland biology and breast cancer
1. 11. 2005
Prof. František Plášil, DrSc., MFF UK Praha
Formal methods and software components - a real-life experience
8. 11. 2005
RNDr. Jozef Vyskoč, PhD., Bratislava
Ochrana súkromia – prehµad súčasného stavu
15. 11. 2005
Prof. Jiří Wiedermann, DrSc., UI AV, Praha
RNDr. Dana Pardubská, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava
On the Power of Broadcasting in Mobile Computing
22. 11. 2005
Prof. Petr Hájek, DrSc., UI AV, Praha
Matematická fuzzy predikátová logika - současný stav
29. 11. 2005
Dr. Christopher Kruegel, TU Vienna
Malicious code analysis: Detecting metamorphic worms
6. 12. 2005
JUDr. František Cvrček, CSc., Ústav státu a práva AV ČR
Právní jazyk, analýza právních textů a tvorba práva
13. 12. 2005
Prof. Tomoyuki Yamakami, Japan Science and Technology Agency, Japan
Resource-Bounded Computation and Erroneous Probabilistic Computation