Program kolokvií pro semestr Podzim 2009

Program pro Podzim 2009 s abstrakty
29. 9. 2009
Dr. Paul Leyland, CEPIA Technologies, United Kingdom
RSA Security and Integer Factorization: The Thirty Years War from 1990 to 2020
6. 10. 2009
RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D., Národní Centrum pro Výzkum Biomolekul, Siemens Corpotate Technology & Research
R&D projekty a jejich realizace ve firmách
13. 10. 2009
doc. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., FIT VUT, Brno
Syntéza polymorfních logických sítí
20. 10. 2009
Dr. Sang-il Oum, KAIST, Daejeon, Korea
Maximum number of complete subgraphs in a certain graph
27. 10. 2009
doc. Damas Gruska, Ph.D., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, KU, Bratislava
Informačný tok a bezpečnosť informatických systémov
3. 11. 2009
Prof. Wolfgang Slany, TU Graz
Why game programming skills are important for children and what can be done about it
10. 11. 2009
doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D., FIMU, Brno
How much is privacy worth?
24. 11. 2009
Mgr. Jan Obdržálek, PhD., FIMU, Brno
Parametrizovaná složitost aneb Hamiltonovská kružnice v lineárním čase
1. 12. 2009
Prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc., KAM MFF UK, Praha
ALGOVIZE aneb procházka krajinou algoritmů
8. 12. 2009
Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky, AV ČR
Amorphous Computing Systems
15. 12. 2009
Dr. József Kovács, MTA SZTAKI, Budapešť
SZTAKI Desktop Grid in CancerGrid and EDGeS EU projects