Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu.
Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a
Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Podzim 2015

Program pro Podzim 2015 s abstrakty
29. 9. 2015
RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D., FI MU
Patrolovací hry
6. 10. 2015
prof. Cristian S. Calude, The University of Auckland
Pluses and minuses of "big data" approach
The deluge of spurious correlations in Big Data
13. 10. 2015
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PrF MU
Kybernetická bezpečnost pro ježky
13. 10. 2015 v 15:15h
prof. Thomas A. Henzinger, Ph.D., Dr.h.c., IST Austria
Reactive Systems: A Powerful Paradigm for Modeling and Analysis from Engineering to Biology
20. 10. 2015
assoc. prof. Rong Qu, Ph.D., School of Computer Science, University of Nothingham
Recent Developments on Real World Optimization Problems
27. 10. 2015
doc. Eva Dokladalova, ESIEE Paříž
EFFICIENT ARCHITECTURES AND ALGORITHMS FOR EMBEDDED VISION SYSTEMS
3. 11. 2015
Dr. Matteo Olivieri, Ph.D., University of Calabria
Open problems in economic logic: is there anything that computer scientists can learn from business scientists?
10. 11. 2015
prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek, Fakulta elektrotechnická ČVUT
Scheduling algorithms for time-trigged systems
24. 11. 2015
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
From Quantitative Bioimaging to a Model of the Cell
1. 12. 2015
Fotios Liarokapis, Ph.D., FI MU
Interactive Augmented Reality Environments
8. 12. 2015
prof. Rusins Freivalds, Faculty of Physics and Mathematics, University of Latvia, Riga
Ultrametric algorithms and automata
15. 12. 2015
RNDr. Nikola Beneš, Ph.D., FI MU
Koncepce výuky programování na FI

Program kolokvií v minulosti

Jaro 2015
Podzim 2014
Jaro 2014
Podzim 2013
Jaro 2013
Podzim 2012
Jaro 2012
Podzim 2011
Jaro 2011
Podzim 2010
Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997