Program kolokvií pro semestr Jaro 2007

Program pro Jaro 2007 s abstrakty
20. 2. 2007
Prof. Rudolf Freund, Technische Universität Wien
Curricula and Research Topics in "Informatics and Medicine" at the Vienna University of Technology
27. 2. 2007
Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., FIT VUT, Brno
Counter Automata in Verification of Programs on Lists or Trees
6. 3. 2007
Prof. Zoltan Esik, University of Szeged
An algebraic characterization of logics on finite trees
13. 3. 2007
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D., FIMU, Brno
Podobnost kontextů ve velkých textových korpusech
20. 3. 2007
doc. Ing. Martin Šperka, PhD., FIIT STU, Bratislava
Výskum v oblasti vizualizácie a augmented reality na FIIT STU v Bratislave
21. 3. 2007, B011 14:00
Dr. Momtchil Peev, Seibersdorf Research, Wien
Quantum key distribution and (classical) cryptography
27. 3. 2007
doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FIMU, Brno
Kvantitativní analýza rekurzivních Markovových řetězců
3. 4. 2007
Doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík, FIT VUT, Brno
2D obrazové klasifikátory, jejich aplikace a akcelerace v DSP a FPGA. 2D Image Classifiers, their application, and acceleration through DSP and FPGA
10. 4. 2007
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., MFF UK, Praha
Závislostní gramatika a hloubková struktura věty
17. 4. 2007
Prof. Dines Bjorner, TU Lyngby, Dánsko
Domain Theories and Domain Engineering
24. 4. 2007
Prof. Dalibor Fronček, University of Minnesota Duluth
Want to schedule an (un)fair tournament?
15. 5. 2007
Dr. Rudolf Hanka, University of Cambridge
Content-Based Indexing and Browsing of Medical Images