Program kolokvií pro semestr Podzim 2006

Colloquiums in the fall semester 2006

Programme for Fall 2006 with abstracts
26. 9. 2006
doc. Ing. Jan Staudek, CSc., FIMU, Brno
Management informační bezpečnosti (pohled r. 2006 a dál)
3. 10. 2006
Prof. Cristian S. Calude, University of Auckland, New Zealand
Variations on the Halting problem
10. 10. 2006
Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR
Chtěli byste být mozkem v baňce?
17. 10. 2006
doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FIMU, Brno
On two experiments in the areas of privacy and security
24. 10. 2006
Prof. Dr. Pavel Materna, CSc., Doc. RNDr. Marie Duží, CSc., FF MUNI Brno, VŠB Ostrava
Transparentní intensionální logika a pravidlo β-redukce
31. 10. 2006
Dr. Martin Rayman, EPFL Center for Global Computing, TU Lausanne
P2P Information Retrieval from the Web
7. 11. 2006
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., FIMU, Brno
On Czech text classification
14. 11. 2006
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT, Brno
A Design Framework for Internet-Based Embedded Distributed Systems
21. 11. 2006
Mgr. Michal Kunc, Ph.D., PřF MU, Brno
Co víme o jazykových rovnicích?
28. 11. 2006
Prof. Dr. Ralf H. Reussner, Universität Karlsruhe
Components beyon Black boxes - Architectural Analysis with Parametric Component Contracts
5. 12. 2006
Ing. Július Štuller, CSc., Ústav informatiky AV ČR
Aktuálne trendy v oblasti semantického webu
12. 12. 2006
Mgr. Jan Kasprzak, FIMU, Brno
Spam včera, dnes, a bohuľel i zítra
19. 12. 2006
Dr. Jaco van de Pol, CWI Amsterdam
Symbolic and Algorithmic Techniques for the Verification of Large Distributed Systems