Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu.
Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a
Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Podzim 2018

Program pro Podzim 2018 s abstrakty
25. 9. 2018
RNDr. Vít Rusňák, Ph.D., FI MU
Interactive tabletop systems: A tool and its applications
2. 10. 2018
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D., FI MU
TBA
16. 10. 2018
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
TBA
23. 10. 2018
RNDr. Radim Ošťádal, NBÚ Praha
GovCERT.CZ a jeho působení
30. 10. 2018
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens ČR, Praha
TBA
6. 11. 2018
prof. RNDr. Standa Živný, Ph.D., Department of Computer Science, University of Oxford
TBA

Program kolokvií v minulosti

Jaro 2018
Podzim 2017
Jaro 2017
Podzim 2016
Jaro 2016
Podzim 2015
Jaro 2015
Podzim 2014
Jaro 2014
Podzim 2013
Jaro 2013
Podzim 2012
Jaro 2012
Podzim 2011
Jaro 2011
Podzim 2010
Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997