Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu.

Úterý 14.00 – 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a

Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Jaro 2020

Program pro Jaro 2020 s abstrakty

17. 3. 2020
dr. Renata Raidou, Faculty of Informatics, Technická univerzita ve Vídni, Rakousko
TBA
7. 4. 2020
MgA. Helena Lukášová, ArtD., FI MU
TBA
21. 4. 2020
prof. Giorgio Giacinto, Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Cagliari, Itálie
TBA
28. 4. 2020
doc. Hans Raj Tiwary, M.Sc., Ph.D., MFF UK
TBA

Program kolokvií v minulosti