Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu.

Úterý 14.00 – 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a

Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Jaro 2019

Program pro Jaro 2019 s abstrakty

26. 2. 2019
RNDr. Kateřina Schindlerová, CSc., Faculty of Computer Science, University of Vienna
Causality in Time Series: A Short Introduction and Current Challenges
5. 3. 2019
Mouzhi Ge, Ph.D., FI MU
Research Paradigms in Computer Science, Information Systems, and Design Science
12. 3. 2019
Ing. Tomáš Mikolov, Ph.D., Facebook AI Research
Recent progress in AI research
19. 3. 2019
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D., FI MU
Semantic data modeling – conceptual view
26. 3. 2019
RNDr. Petr Švenda, Ph.D., FI MU
Analysis and use of RSA keypair generation bias
2. 4. 2019
prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., MFF UK
Approximating edit distance within constant factor in sub-quadratic time
9. 4. 2019
Prof. Dr. rer. nat. habil. Timo Ropinski, Faculty of Engineering, Computer Science and Psychology, Ulm University
Interactive Visualization Techniques for Molecular Structures
16. 4. 2019
Dr. rer. nat. RNDr. Mgr. Bc. Jan Křetínský, Ph.D., Department of Informatics, Technical University of Munich, FI MU
Machine learning in verification
23. 4. 2019
RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D., FI MU
What is the best timeout?
30. 4. 2019
Mgr. Alžběta Krausová, LL.M., Ústav státu a práva AV ČR
Právně-etické aspekty rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací
7. 5. 2019
prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., MFF UK
Multi-Agent Path Finding on Real Robots
14. 5. 2019
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., FI MU
prof. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
Karel Peppr, FI MU
TBA
24. 9. 2019
RNDr. David Šafránek, Ph.D., FI MU
Multi-Agent Path Finding on Real Robots

Program kolokvií v minulosti