Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu.
Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a
Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Jaro 2018

Program pro Jaro 2018 s abstrakty
20. 2. 2018
ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Renate Motschnig, Faculty of Computer Science, University of Vienna
Transforming Communication in Leadership and Teamwork – Why should computer scientists care?
27. 2. 2018
asst. prof. Dimitris Sacharidis, Ph.D., Institute of Information Systems Engineering, TU Wien
Managing and Analyzing Big Geo-Social Data
6. 3. 2018
RNDr. Robert Ganian, Ph.D., Algorithms and Complexity Group, TU Wien
Backdoors to Tractability for Constraint Satisfaction
13. 3. 2018
Atreyee Sinha, Ph.D., Computing & Information Sciences Department, Edgewood College, Madison, USA
How Do Computers See?
20. 3. 2018
RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D., FI MU
Image analysis and synthesis in the context of cell tracking
27. 3. 2018
Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D., PřF MU
Case studies in multimodal biomarker discovery
3. 4. 2018
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PrF MU
Liability of Autonomous Robots
10. 4. 2018
Ing. Leonard Walletzký, Ph.D., FI MU
Can Cities be truly Smart? Findings from the Smart Service research group
17. 4. 2018
doc. Fotios Liarokapis, Ph.D., FI MU
Virtual Reality Assessment for Examining Functional Neurological Symptoms
24. 4. 2018
Kateřina Falk, Ph.D., Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf, Drážďany, Německo
Astrophysics and fusion research with high power lasers
15. 5. 2018
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., FIT VUT
Approximate multiplication
22. 5. 2018
Mouzhi Ge, Ph.D., FI MU
Recommender System Research in E-Commerce
25. 9. 2018
RNDr. Vít Rusňák, Ph.D., FI MU
Interactive tabletop systems: A tool and its applications

Program kolokvií v minulosti

Podzim 2017
Jaro 2017
Podzim 2016
Jaro 2016
Podzim 2015
Jaro 2015
Podzim 2014
Jaro 2014
Podzim 2013
Jaro 2013
Podzim 2012
Jaro 2012
Podzim 2011
Jaro 2011
Podzim 2010
Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997