Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu.

Úterý 14.00 – 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a

Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Jaro 2021

Program pro Jaro 2021 s abstrakty

Program kolokvií v minulosti