Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu.

Úterý 14.00 – 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a

Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Podzim 2020

Program pro Podzim 2020 s abstrakty

13. 10. 2020
RNDr. Martin Maška, Ph.D., FI MU
TBA
3. 11. 2020
RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D., MFF UK
TBA
10. 11. 2020
doc. Hans Raj Tiwary, M.Sc., Ph.D., MFF UK
TBA

Program kolokvií v minulosti