Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu.
Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a
Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Jaro 2019

Program pro Jaro 2019 s abstrakty

26. 2. 2019
RNDr. Kateřina Schindlerová, CSc., Faculty of Computer Science, University of Vienna
Causality in Time Series: A Short Introduction and Current Challenges
5. 3. 2019
Mouzhi Ge, Ph.D., FI MU
Research Paradigms in Computer Science, Information Systems, and Design Science
12. 3. 2019
Ing. Tomáš Mikolov, Ph.D., Facebook AI Research
Recent progress in AI research
19. 3. 2019
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D., FI MU
TBA
26. 3. 2019
RNDr. Petr Švenda, Ph.D., FI MU
TBA
2. 4. 2019
prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., MFF UK
TBA
9. 4. 2019
Prof. Dr. rer. nat. habil. Timo Ropinski, Faculty of Engineering, Computer Science and Psychology, Ulm University
TBA
16. 4. 2019
Dr. rer. nat. RNDr. Mgr. Bc. Jan Křetínský, Ph.D., Department of Informatics, Technical University of Munich, FI MU
TBA
23. 4. 2019
RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D., FI MU
TBA
30. 4. 2019
Mgr. Alžběta Krausová, LL.M., Ústav státu a práva AV ČR
Právně-etické aspekty rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací
7. 5. 2019
prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., MFF UK
Multi-Agent Path Finding on Real Robots
14. 5. 2019
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., FI MU
prof. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
Karel Peppr, FI MU
TBA

Program kolokvií v minulosti

Podzim 2018
Jaro 2018
Podzim 2017
Jaro 2017
Podzim 2016
Jaro 2016
Podzim 2015
Jaro 2015
Podzim 2014
Jaro 2014
Podzim 2013
Jaro 2013
Podzim 2012
Jaro 2012
Podzim 2011
Jaro 2011
Podzim 2010
Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997