Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu. Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a Programy kolokvií v minulosti

Program kolokvií pro semestr Podzim 2012

Program pro Podzim 2012 s abstrakty
25. 9. 2012
RNDr. Jan Strejček, Ph.D., FI MU
Symbolická exekuce a její praktická použití
2. 10. 2012
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
RNDr. Michal Procházka, FI MU
User Centric Identity Federations
9. 10. 2012
RNDr. Vojtěch Krmíček, Ph.D., Jihomoravské inovační centrum, Brno
Od nápadu k vlastní firmě - StarCube program jako pomoc absolventům magisterského a doktorandského studia
16. 10. 2012
RNDr. Pavel Matula, Ph.D., FI MU
Měření vzdálenosti v digitálních mřížkách
RNDr. Petr Matula, Ph.D., FI MU
High-content screening z pohledu analýzy obrazu
23. 10. 2012
Parag Kulkarni, Ph.D., DSc., FI MU
Paradigm of Systemic Machine Learning and It's Role in Knowledge Innovation and Knowledge Discovery
30. 10. 2012
RNDr. Andriy Stetsko, FI MU
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
Intrusion detection in wireless sensor networks
6. 11. 2012
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D., FI MU
Nové výsledky v oblasti velkých webových korpusů
13. 11. 2012
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
Zásady hodnotící procedury peer review výzkumných pracovišť v informatice
20. 11. 2012
Dr. Luděk Smolík, Siegen, SRN
O rozmanitosti pojmu entropie
27. 11. 2012
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR
O síle matematického objevu: Hold A.M. Turingovi ke stému výročí jeho narození
4. 12. 2012
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., FIT VUT
Přibližné počítání v kontextu evolučního návrhu
11. 12. 2012
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., MFF UK Praha
Challenges in algebraic computations
18. 12. 2012
JUDr. Radim Polčák, Ph.D., Ústav práva a technologií, PrF MU
Kybernetická bezpečnost jako právní problém

Program kolokvií v minulosti

Jaro 2012
Podzim 2011
Jaro 2011
Podzim 2010
Jaro 2010
Podzim 2009
Jaro 2009
Podzim 2008
Jaro 2008
Podzim 2007
Jaro 2007
Podzim 2006
Jaro 2006
Podzim 2005
Jaro 2005
Podzim 2004
Jaro 2004
Podzim 2003
Jaro 2003
Podzim 2002
Jaro 2002
Podzim 2001
Jaro 2001
Podzim 2000
Jaro 2000
Podzim 1999
Jaro 1999
Podzim 1998
Jaro 1998
Podzim 1997
Jaro 1997