Program kolokvií s abstrakty pro semestr Jaro 2012

28. 2. 2012
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
Internet, piráti a svoboda
Abstrakt: Protesty proti americkému návrhu zákona SOPA/PIPA, zastavení serveru Megaupload a dění kolem mezinárodní dohody ACTA patří mezi několik posledních událostí s celosvětovým dosahem, u kterých je diskutováno udržení svobodné výměny informací na Internetu i podstaty právní ochrany duševního vlastnictví v digitální době. Mění se Internet a je jeho svoboda skutečně ohrožena nebo dokonce ztracena? Jsou zásahy z počátku letošního roku předzvěstí silné regulace a politického ovlivňování fungování sítí?
6. 3. 2012
RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D., FI MU
Podobnostní vyhledávání a jeho aplikace
Abstrakt: Tradiční způsob zpracovávání dat založený na porovnávání atributových dat v relačních databázích přestává být dostačující pro současné informační systémy, které musejí často zpracovávat i originální data a nejen jejich atributové popisy a textové anotace. V přednášce se zaměříme na problematiku specifikace podobnosti dat se zaměřením na data obrazová a jejich následné zpracování.
13. 3. 2012
doc. RNDr.Tomáš Skopal, Ph.D., MFF UK Praha
Podobnostní vyhledávání v databázích - od triviálních aplikací k reálným problémům
Abstrakt: V přednášce bude představen koncept podobnostního vyhledávání, jeho rané modely a dnešní stav problematiky, zejména ve spojení s aplikacemi reálného světa.
20. 3. 2012
RNDr. Aleš Horák, Ph.D., FI MU
Projekt KYOTO - slovníky, wordnety a ontologie
Abstrakt: Přednáška představí principy, struktury a využití obecně nejrozšířenější jazykové ontologie WordNet. Přednášející se v rámci Centra ZPJ FI MU podílí na vývoji wordnetů a wordnetových aplikací od roku 1998 (EU projekty EuroWordNet a BalkaNet). V roce 2011 úspěšně skončil tříletý EU projekt KYOTO (www.kyoto-project.eu, Centrum ZPJ jeden z 11 partnerů), který byl zaměřený na praktické využití národních wordnetů pro extrakci faktů z vícejazyčných oborově zaměřených textů. V přednášce ukážeme hlavní činnosti celého výsledného systému s demonstračními příklady.
27. 3. 2012
RNDr. David Svoboda, Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
Využití simulací v oblasti biomedicíny
Abstrakt: V přednášce budou představeny základní principy simulátorů a důvody jejich využití v oblasti zpracování biomedicínského obrazu. Dále budou prezentovány nejznámější simulátory v dané oblasti a ukázky jejich výstupů. Posluchači budou seznámeni s problémy spojenými při navrhování a běhu simulátorů. Prezentován bude rovněž současný stav výzkumu v této oblasti na Fakultě informatiky MU.
3. 4. 2012
doc.dr. Dalia Krikščiūnienė, Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius University
Application of neural networks for the sensitivity analysis of customer loyalty
Abstrakt: The research topic deals with analysis of specific conditions for application of customer relationship management (CRM) indicators derived from historical information of customer behaviour extracted from the transactional data, widely available in the enterprises. The neural network analysis was applied for the classification task of distinguishing potentially returning customers from those, who tend to leave the company. The experimental research was performed by mining customer database of the travel agency. The experimental evaluation revealed that the neural network model could not be uniformly applied throughout all the customer lifecycle, as the classification model had increasing ability to recognize the reliable customers (from 69.5 % to 95.5%), but its performance to predict further churn of the customer was weakened (from 63.4% to 22.2%). Therefore the new model was suggested based on the dynamics of sensitivity of the customer indicators, which allowed to improve its accuracy and provide new research insights. Keywords: customer relationship management, CRM indicators, neural network analysis, sensitivity analysis.
10. 4. 2012
Kevin Carey, Royal National Institute of Blind People, London
Virtual Powers: Information Technology and Blind People in a Postmodern World
Abstrakt: The emergence of mass information (and communications technology) have presented blind people with a significant absolute advantage but a massive comparative disadvantage with the sighted in the ability to access, process and create information. There is a particular challange: access to graphics in an increasingly image-dominated world.
17. 4. 2012
Prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc., Ústav informatiky AV ČR
Diofantické rovnice a moderní informatické aplikace
Abstrakt: Diofantické rovnice představují jeden z nejstarších komplexů matematických problémů. V přístupech k jejich řešení se nachází zárodky důležitých metod současné konstruktivní teorie čísel. Mnohé z nich našly hluboké aplikace v moderní informatice, např. v kryptografii nebo analýze složitosti algoritmů. V přednášce poukážeme na výsledky, které tvoří pozadí těchto aplikací v kryptografii. Výsledky budeme demonstrovat zejména na rovnicích druhého a třetího stupně. Jedna z ukázek bude aplikace málo známých grupových struktur na křivkách druhého stupně (známých jako "poor man's elliptic curves"), analogické těm na eliptických křivkách, a jejich využití k faktorizaci celých čísel.
24. 4. 2012
Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., MFF UK Praha
Sloupcové databáze
Abstrakt: Koncepce sloupcových databází (C-store) představuje netradiční techniku implementace relačních databází. Její uplatnění je jednak pro prostředí, kde jsou vyžadovány agregace dat jednoho typu (např. sloupce relační tabulky), ale i v některých databázích s grafovou strukturou dat, např. XML nebo RDF. Sloupcové databáze se dobře komprimují a usnadňují optimalizaci přístupu zejména pro úložiště typu read-only. Ukážeme detailněji jak v takové databázi reprezentovat XML data bez schématu a způsob, jak implementovat dotazy na osy jazyka XPath většinou s logaritmickou složitostí v počtu uzlů XML stromu.
15. 5. 2012
prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., Centrum pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálny ústav SAV Bratislava
Prečo Einsteinovi nezáležalo na tom, aký má H-index?
Abstrakt: Moja prednáška bude pozostávať z dvoch častí. V prvej budem hovoriť o dôležitosti a de facto nenahraditeľnosti základného výskumu ako kultúrnej hodnoty. Táto apologetika základného výskumu bude založená predovšetkým na správe Vannevara Busha „Science: The Endless Frontier“ (niekedy je dobré vracať sa k starým dokumentom). V ďalšej časti svojho vystúpenia sa budem venovať problému, či má zmysel, resp. ako používať scientometrické kritéria (napr. Hirschov index) na hodnotenie tvorivej výkonnosti vedcov.