Program kolokvií s abstrakty pro semestr Jaro 2011

1. 3. 2011
doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., FEI VŠB - TU Ostrava
Bezpečnostní rizika IP telefonie
Abstrakt: V posledních letech byla zaznamenána řada úspěšných útoků v oblasti IP telefonie, které měly mnohdy pro oběť fatální ekonomické následky. VoIP působí doslova jako magnet na síti, scénáře útoků se opakují, stejně jako nástroje, které jsou útočníky využívány a zdokonalovány. V úvodu přednášky bude stručně prezentována evoluce útoků v telefonii, po které bude následovat klasifikace rizik z pohledu organizace VO.
8. 3. 2011
Mgr. Radek Pelánek, Ph.D., FI MU Brno
Jak učit programování
Abstrakt: Otázka, jak učit programování, je velmi komplikovaná a bez jednoznačné správné odpovědi. Přednáška tedy rozhodně není předložením odpovědi na otázku v názvu, ale nabídkou názorů a postřehů a příspěvkem k diskuzi o tom, jak učit programování "tady a teď" (na FI, v roce 2011).

Z konkrétních témat zazní například: role motivace ve výuce programování, přechod od problému k algoritmu, proč jsou špatná řešení užitečná, význam reprezentace dat, konkrétní ilustrační příklady (např. želví grafika, Sudoku, triangulace, robot v bludišti), přehled nejpoužívanějších programovacích jazyků, argumenty pro využití jazyka Python ve výuce, konkrétní návrhy k úpravě úvodních předmětů.

15. 3. 2011
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU Brno
Escape from Protein "Alcatraz" using Geometry Analysis
Abstrakt: When performing complex analysis of protein molecules, chemists need to analyze the behavior of channels in protein molecules. There are various methods which can be used for analyzing channels in a static molecule. However, no specialized method that would be able to follow an opening and closing of channels in a moving molecule exists. We will surveys several methods, which are able to partition channels computed in a sequence of molecule snapshots into clusters representing progress of channels in the sequence. All presented methods are built on top of previous static methods of channel computation. They process molecule samples in time and are based on computing channels independently in these samples. Computed channels are classified subsequently. The methods were piloted on real data. The results are discussed and main advantages and disadvantages of the methods are mentioned.
22. 3. 2011
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., RNDr. Aleš Horák, Ph.D., FI MU Brnoo
Proč a jak Watson vyhrál Jeopardy
Abstrakt: 16.února 2011 speciálně vyvinutý počítačový systém IBM DeepQA, označovaný podle jednoho ze zakladatelů IBM také jako Watson, porazil v tříkolovém klání dva nejlepší lidské účastníky televizní hry Jeopardy!, u nás známé jako Riskuj.

V přednášce představíme základní rysy a schopnosti systému DeepQA spolu s ukázkami z vlastní hry. Na systém se podíváme také z hlediska jeho obecných schopností pro jiné aplikace a ve vztahu k celému oboru umělé inteligence.

Odkaz na prezentaci
29. 3. 2011
Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., FI MU Brno
Když na kvalitě softwarového systému záleží
Abstrakt: Věda i současná praxe znají řadu metod, jak se přiblížit bezchybné funkčnosti vyvíjeného systému (od testování po formální verifikaci). Bezchybnost je však jen jednou z mnoha kvalit softwarových systémů -- vedle výkonnosti, spolehlivosti, bezpečnosti, úspornosti, udržovatelnosti, a celé řady dalších. Tato přednáška se zaměřuje na dva oblíbené kvalitativní atributy softwarových systémů -- výkonnost (performance) a spolehlivost (reliability) -- pro které si představíme formální techniky asistující softwarovým architektům v návrhu kvalitních softwarových systémů. Tyto techniky dokáží nejen predikovat očekávané výkonnostní a spolehlivostní parametry navrhovaných systémů, ale hlavně pomoci najít odpovědi na řadu návrhových otázek, které architekti od samého počátku návrhu řeší.
5. 4. 2011
Prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT Brno
Safe and Secure Networked Systems
Abstrakt: The presentation focuses on the automatic analysis of security and safety properties of TCP/IP networks. The challenges addressed include: (a) automatic generation of the network model using routers configuration files, (b) creating templates for specification of network properties and (c) a combination of tools that verify given properties over the model by model checking.

The method developed stems from a formal model of network topology with changing link states, and deploys bounded model checking of network security and safety properties supported by SAT-based decision procedure. While currently in the form of rapid prototypes, the method’s final implementation should consist of a set of tools enabling to provide automatic analysis of router configurations, network topologies, and reachable states with respect to checked properties in frame of application design.

12. 4. 2011
Priv.-Doz. Dr. Manuel Kauers, RISC-Linz
What a rook can do on a twelve dimensional chess board
Abstrakt: The guess'n'prove problem solving paradigm consists of two steps: first, a solution is "guessed" empirically based on inspection of special cases and/or other dirty and non-rigorous tricks. Only in the second step, a completely rigorous formal proof of the potential solution found in the first step is derived. Computer algebra provides tools for supporting both steps: the guessing part and the proving part. There are cases where the computational cost for proving are much higher than for guessing a solution. One may then be content with an uncertified solution, because in practice, guessed results are correct anyway. In the talk we will illustrate the difference between rigorous and not-so-rigorous-but-nevertheless-trustworthy computations with a combinatorial counting problem on which we recently worked together with D. Zeilberger.
19. 4. 2011
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., PřF MU Brno
Relativistická částice jako variační problém
Abstrakt: Variační problémy a variační teorie jsou běžnou součástí fyzikálních disciplín, a to i v případě, že jde o problémy s tzv. holonomními vazebními podmínkami, kladenými na souřadnice fyzikální soustavy. Jiným problémem jsou však vazby neholonomní, které jsou kladeny na rychlosti soustavy. Z praxe dobře známe některé z nich, nejčastěji takové, které lze integrovat a převést je tak na vazby pro souřadnice. Mohli bychom je nazvat „nepravými“ neholonomními vazbami – například když se kola jedoucího automobilu odvalují a nesmýkají, je rychlost těžiště auta rovna obvodové rychlosti pneumatik. „Pravá“ (neintegrabilní) neholonomní vazba ve fyzikální praxi není příliš obvyklá. K systémům, na které lze takto pohlížet, patří částice ve speciální teorii relativity. Přednáška se pokusí ukázat, jak lze na relativistickou částici aplikovat variační geometrickou teorii neholonomních vazeb Shrne výsledky, které použitý postup dává – charakterizuje typy sil, kterými příroda na takovou částici může působit. Některé z nich jsou známé velmi dobře (Lorentzova elektromagnetická síla) jiné méně dobře (Dickeho síla předpovězená již Ernstem Machem).
26. 4. 2011
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., FMFI UK Bratislava
Produkty kozmického žiarenia na Zemi a vo vesmíre
Abstrakt: Kozmické žiarenie, ktoré ožaruje našu Zem, ale i všetkých našich najbližších susedov, delíme na slnečné a galaktické. Pre slnečné žiarenie sú charakteristické vyššie toky častíc, avšak ich energie sú nižšie ako v prípade galaktického žiarenia, čoho dôsledkom je skutočnosť, že v ožarovaných objektoch vyvoláva len malé zmeny. Kozmické žiarenie galaktického pôvodu je produkované v katastrofických procesoch prebiehajúcich hlavne v centre našej galaxie. Hustota jeho toku je nižšia ako v prípade slnečného žiarenia, avšak energie jeho častíc vysoko presahujú aj energie udeľované časticiam na najvýkonnejších urýchľovačoch skonštruovaných ľudstvom.

Pri zrážkach kozmického žiarenia s atmosférou Zeme vznikajú jadrové reakcie, v ktorých sú produkované aj kozmogénne nuklidy, ktoré sú užitočným nástrojom na štúdium samotného kozmického žiarenia, ale i radiačnej histórie ožarovaných objektov. V prípade atmosféry Zeme nám nuklidy poskytujú informáciu o transportných javoch v atmosfére, a podobne.

Modelovanie vyššie spomenutých procesov a jeho aplikácia na experimentálne údaje z ľadovcov, či sedimentov, umožňuje rekonštruovať napríklad klimatickú históriu Zeme počas niekoľkých posledných stá tisíc rokov. Štúdium kozmogénnych nuklidov na povrchu Zeme umožňuje robiť závažné závery o erózii zemského povrchu, o striedaní teplých a studených epoch a podobne. Kozmogénne nuklidy, produkované v extraterrestriálnych objektoch ako sú meteority, povrchy planét, asteroidov či mesiaca, poskytujú zaujímavé informácie o ich vzniku a vývoji.

V prednáške bude na elementárnej úrovni prezentovaná fyzika kozmického žiarenia ako aj jej najčastejšie vyššie spomínané aplikácie.

3. 5. 2011
Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK Praha
Korektor české gramatiky
Abstrakt: V přednášce se jeden z autorů Korektoru české gramatiky pokusí představit: a) základní metodologická východiska a zásady, na nichž je Korektor české gramatiky (český grammar-checker) založen b) koncepci (strategii) a hlavní obecné vlastnosti Korektoru c) vztah Korektoru a spelling-checkeru d1) sledované a zpracovávané jevy d2) gramatické jevy, které Korektor naopak nesleduje nebo neumí zpracovat e) způsob zpracování - pravidla psaná v prostředí systému "LanGr" a jejich organizace f) vztah Korektoru a pravidly řízené morfologické disambiguace g) využití Korektoru k morfologické disambiguaci h) úspěšnost Korektoru i) postup implementace Korektoru j) shrnutí pozitivních a negativních rysů Korektoru k) možnosti dalšího rozvoje Korektoru
10. 5. 2011
Prof. Roland Vollmar, University of Karlsruhe
Konrad Zuse - the designer of the first computer
(Presentation of Zuse as an engineer, an inventor and a scientist)
Abstrakt: Konrad Zuse (1910-1995) can be seen as the first (German) informatician. One reason for that is his invention of the first fully- automatic, program-controlled and freely programmable processor working with floating-point representation of numbers which was used already in 1941-4. In adition he has many other scientific achievements and has been famous also as an inventor, an artist, ....

In this talk Zuse's conceptual and technical outcomes (since 1936) will be described as well as his artistic achievements and also his remarkable personality will be sketched shortly on the bases of many personal contacts.

17. 5. 2011
doc. Ing. Igor Farkaš, Ph.D., FMFI UK Bratislava
Neuroinformatika a jej aplikácie v kognitívnej vede
Abstrakt: V príspevku urobíme stručný úvod do umelých neurónových sietí, ako triedy biologicky inšpirovaných štatisticky založených výpočtových modelov a ich paradigiem učenia. V druhej časti spomenieme príklady využitia týchto modelov hlavne v kontexte výpočtovej kognitívnej vedy (napr. kognitívna robotika, modelovanie akvizície jazyka), ktorej cieľom je vysvetliť mechanizmy fungovania mysle/mozgu na nejakej úrovni abstrakcie.