Studenti doktorského studijního programu

Aktuality

Oborová rada jmenovala doc. Barboru Kozlíkovou ombudsmankou pro záležitosti doktorského studia vyžadující individuální přístup, u kterých se nelze nebo není vhodno obracet na předsedy Oborových komisí nebo předsedu Oborové rady.

Zásady a doporučení pro efektivní a kvalitní doktorské studium na MU jsou k dohledání na portálu MU.

Aktuální informace o stážích, workshopech, stipendiích, grantech, soutěžích atd. pro doktorské studenty MU jsou k dohledání na portálu MU.

Studium

Státní závěrečná zkouška

Oborová rada, komise

Mohlo by vás zajímat