Fakultní účet

Osobám s určitým vztahem k fakultě vzniká právo na fakultní uživatelský účet. Informace, na základě kterých jsou vytvářeny nebo rušeny účty, jsou synchronizovány z Informačního systému do Fakultní administrativy dvakrát denně.

Vznik a zánik účtu

Právo na účet vzniká osobám, které splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

  • studenti s aktivním studiem na FI
  • studenti předmětů, které vyžadují přístup do počítačových učeben, nebo u kterých o to vyučující explicitně požádali
  • aktivní pracovní zařazení formou pracovní smlouvy nebo dohody na některém pracovišti fakulty
  • vyučující, kteří vyučují předmět fakulty nebo jejich předmět je rozvrhován do budovy fakulty *
  • členství v některém přístupovém bodu ISu, který umožňuje vstup do učeben/místností čtečkou (ISIC) karet
  • členové oborových komisí nebo oborové a vědecké rady

* – Účet je v tomto případě vytvářen na dobu semestru (výuka a zkoušky) a v případě navazujících semestrů také mezi nimi. Účet je rovněž poskytován, i když v aktuálním semestru osoba neučí, ale má výuku v předcházejícím a následujícím semestru (tj. výuka "ob semestr").

O vzniku účtu je vlastník informován mailem do ISu. V případě ztráty nároku na účet je také zasílán informační e-mail přibližně tři týdny před jeho zrušením. Informace o účtu můžete zjistit ve Fakultní administrativě v sekci Můj účet pod odkazem Přehled.

Kde řešit problémy

Pokud si myslíte, že byste měli mít aktivní účet a není tomu tak, ujistěte se, že máte aktivní přístupovou kartu (např. ISIC) a poté se obraťte na osoby v tomto směru odpovědné:

Pokud jste student a máte přerušené studium, ale pracujete na závěrečné práci a fakultní účet pro tento účel potřebujete, kontaktujte svého vedoucího, ať se s odůvodněnou žádostí a očekávanou dobou dokdy budete účet potřebovat obrátí na fadmin@fi.muni.cz.

Pokud jste vyučující, obraťte se na přednášejícího předmětu nebo garanta oboru, pod který předmět spadá.

Pokud jste zaměstnanec, problém je potřeba řešit s vedoucím pracoviště nebo personálním oddělením.

Přístupové údaje

Pro služby poskytované fakultou se používají fakultní přístupové údaje, které jsou odlišné od přístupových údajů do Informačního systému. Fakultní přihlašovací jméno (login) obecně začíná písmenem "x" nebo "q" a je odvozeno od příjmení, například xcerny2.

Fakultní heslo je při vytvoření účtu pro jednoduchost iniciálně nastaveno na sekundární heslo ISu, avšak je na něm zcela nezávislé. Fakultní heslo si můžete změnit v aplikaci Změnit heslo odkazované ze sekce Můj účet ve Fakultní administrativě (vyžaduje autentizaci a tedy znalost aktuálního hesla) nebo v Informačním systému.

Možnosti účtu

Aktivní účet vám poskytuje přístup k mnohým fakultním službám. Zejména jde o přístup k fakultním strojům v učebnách nebo počítačové hale, studentskému serveru Aisa, pro zaměstnance přístup k serverům Anxur, Ate a Aura, přístup k bezdrátové autentizované síti. Ze služeb vzpomeňme Fakultní administrativu, mailový účet, databázové účty, webový prostor, Gitlab účet, SVN účet, MSDN AA, fakultní jabber chat, virtualizace OpenNebula či fakultní tisk. Více informací o těchto službách naleznete v technických informacích.

Co nespadá pod fakultní účet

Některé práva či služby nejsou navázány na fakultní účet a jeho platnost. Typicky jde o služby navázané na univerzitní Shibboleth autentizaci nebo na IS. Níže uvádíme některé příklady.

Shibboleth

Zabezpečuje helpdesk@ics.muni.cz.

Služby ISu

  • vstupy přes přístupové karty

Zabezpečuje istech@fi.muni.cz.