Fakultní účet

Fakultní login není učo a fakultní heslo není sekundární heslo do ISu!

Tip: změnit fakultní heslo nebo zjistit svůj fakultní login můžete v aplikaci pro změnu hesla FI.

Uživatelské jméno (login)

Login se generuje automaticky podle vztahu k fakultě v době vytvoření účtu v následujícím tvaru:

Fakultní heslo

Fakultní heslo není sekundární heslo ISu!

Při vytvoření účtu na FI je heslo nastaveno na sekundární heslo ISu, ale od té doby je na něm zcela nezávislé. Při změně jednoho z těchto hesel se druhé nemění. Fakultní heslo je možné si změnit:

Komu se vytváří fakultní účet?

Právo na účet vzniká osobám, které splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

* – Účet je v tomto případě vytvářen na dobu semestru (výuka a zkoušky) a v případě navazujících semestrů také mezi nimi. Účet je rovněž poskytován, i když v aktuálním semestru osoba neučí, ale má výuku v předcházejícím a následujícím semestru (tj. výuka „ob semestr“).

O vzniku účtu je vlastník informován e-mailem do ISu. V případě ztráty nároku na účet je také zasílán informační e-mail přibližně tři týdny před jeho zrušením. V případě zrušení účtu ztrácíte přístup ke všem službám s ním spojeným. Informace o účtu můžete zjistit ve Fakultní administrativě v sekci Můj účet pod odkazem Přehled.

Informace, na základě kterých jsou vytvářeny nebo rušeny účty, jsou synchronizovány z Informačního systému do Fakultní administrativy dvakrát denně.

Mám jiný login než odpovídá mému vztahu k FI

Záznam o účtu se zachovává jistou dobu i po zrušení účtu. Tedy pokud byste byli z jiné fakulty a zapsali si předmět na FI, dostanete login xuco, který vám zůstane zachován, i když byste se později, třeba po roce, stali zaměstnancem nebo studentem FI.

Zaměstnanci nebo doktorandi, kterým byl fakultní účet vytvořen dříve na základě jiného vztahu k fakultě, můžou na unix@fi.muni.cz požádat o nastavení dodatečného mailového aliasu ve tvaru prijmeni@fi.muni.cz, je-li neobsazen. Fakultní login ale zůstává původní.

Kde řešit problémy

Pokud si myslíte, že byste měli mít aktivní účet a není tomu tak, ujistěte se, že máte aktivní přístupovou kartu (např. ISIC) a poté se obraťte na osoby v tomto směru odpovědné:

Pokud jste student a máte přerušené studium, ale pracujete na závěrečné práci a fakultní účet pro tento účel potřebujete, kontaktujte svého vedoucího, ať se s odůvodněnou žádostí a očekávanou dobou dokdy budete účet potřebovat obrátí na fadmin@fi.muni.cz.

Pokud jste vyučující, obraťte se na přednášejícího předmětu nebo garanta oboru, pod který předmět spadá.

Pokud jste zaměstnanec, problém je potřeba řešit s vedoucím pracoviště nebo personálním oddělením.

Služby používající fakultní účet

Aktivní účet vám poskytuje přístup k mnohým fakultním službám – obvykle je poznáte dle domény (something.fi.muni.cz). Zejména jde o:

Tyto služby využívají systém sdílení hesel Kerberos. To znamená, že hesla nejsou uložena na jednotlivých strojích, ale na centrálním serveru, kterého se stanice/servery/služby při ověřování hesla dotazují bezpečným protokolem na jeho správnost.

Co nespadá pod fakultní účet

Informační systém MU

Pro přihlášení do ISu použijte svoje učo a primární heslo. Pro přístup k elektronické poště v ISu (adresa tvaru učo@mail.muni.cz) použijte učo a sekundární heslo.

Jednotné přihlášení MU

Pro přihlášení se používá učo a primární heslo:

Zabezpečuje it@muni.cz.

Univerzitní služby se sekundárním heslem

Pro přihlášení se používá učo a sekundární heslo:

Zabezpečuje it@muni.cz.