Začínáme s FI

Vítejte na Fakultě informatiky! V tomto textu se dozvíte, jaké možnosti vám fakulta nabízí a jak používat její technické vybavení. Ještě více toho naleznete v našich Technických informacích: fi.muni.cz/tech/.

Počítače a prostory

 • Studentům je volně přístupná počítačová hala, kde jsou počítače s Windows (titan), Linuxem (nymfe) i macOS (luna) a několik samostatných monitorů na připojení k notebooku.
 • Tisk na kopírce v hale je možný z Windows. Je potřeba mít dostatek prostředků na účtu SUPO. Více informací na stránce Placený SUPO tisk v Technických informacích.
 • Počítačové učebny:
  • Učebny s Windows: A215, B116, B117, B311.
  • Linuxové učebny: A219, B130, B011.
 • Některé z těchto počítačů lze používat vzdáleně, viz sekci Vzdálený přístup níže.
 • Je možné využít studovny A214 a C123 (nejsou tam počítače).

Účty a přístupy

Vstup do počítačové haly a některých učeben je umožněn pomocí karty ISIC (je potřeba si „pípnout“ jejím přiložením ke snímači).

Každý student MU má učo a:

 • Primární heslo – na přihlašování do ISu a pro služby využívající jednotné přihlášení MUNI.
 • Sekundární heslo – další služby (tisk přes SUPO, bezdrátová síť Eduroam, …).

Studenti FI mají navíc fakultní účet:

 • Fakultní login + fakultní heslo. Login zjistíte v ISu; prváci také na nástěnce u vstupu do PC haly.
 • Fakultnímu loginu se často říká xlogin. V postupech a návodech ho vždy nahraďte svým skutečným fakultním loginem. Do příkazů apod. nikdy nepatří přímo slovo „xlogin“.
 • Na začátku je fakultní heslo shodné se sekundárním heslem, nadále však nejsou nijak synchronizována, jedná se o dvě různá hesla.
 • Používá se pro přihlašování na fakultní služby: na server Aisa, PC na fakultě, GitLab, cloud, …
 • Zároveň získáváte schránku xlogin@fi.muni.cz (standardně je přesměrována do ISu).
  • Upozorňujeme, že máte povinnost číst poštu doručenou na tuto adresu. Přesměrování si proto rušte jen v případě, že budete tuto schránku kontrolovat.
 • Nastavení a služby vázané na fakultní účet naleznete ve Fakultní administrativě: fadmin.fi.muni.cz.

Změna hesla:

 • Fakultní:
 • Primární a sekundární: v ISu pod odkazem Změna hesla.
 • Volte si bezpečné heslo a nikomu jej nesdělujte. Každý uživatel odpovídá za to, aby nikdo nezneužil jeho účet.

Zapomenete-li primární heslo, nové vám může přidělit oprávněné oddělení (pro studenty studijní).

Domovské adresáře a úložiště

 • Každý uživatel má dva síťové domovské adresáře: jeden pro unixové systémy (Linux a macOS, adresář /home/xlogin) a druhý pro Windows (jednotka H:\).
 • Na Windows se unixový domovský adresář automaticky připojuje jako síťová jednotka J:\.
 • Domovské adresáře se zálohují (o obnovu dat žádejte správce e-mailem).
 • Množství uložených dat je omezeno diskovou kvótou.
 • Na obou platformách lze navíc využít větší úložiště (avšak pomalejší a nezálohované): adresář /data/xlogin, resp. jednotku K:\.
 • Pro více podrobností viz Úložiště a kvóty a Windows na studentských počítačích v Technických informacích.

Programy na Linuxu

 • Pokud vám chybí nějaký program, lze požádat správce o jeho instalaci, nebo využít systém modulů.

Vzdálený přístup

 • Aisa je linuxový server, který studentům umožňuje vzdálený přístup přes SSH.
 • Připojte se odkudkoli příkazem ssh xlogin@aisa.fi.muni.cz v terminálu (Linux, macOS), na Windows pak v příkazovém řádku (cmd.exe) či programu PowerShell.
 • Informace ke vzdálenému přístupu na školní PC (Linux i Windows) a informace o fakultní VPN lze nalézt v článku Vzdálený přístup ke službám.

Wi-Fi

 • Preferovaný způsob připojení je Eduroam. Návod najdete na it.muni.cz/sluzby/wifi.
 • Je možné se připojit k fakultní síti (wlan_fi). Je však potřeba se autentizovat přes captive portal nebo na wifi.fi.muni.cz (fakultní login a heslo).

Pravidla

 • PC hala a učebny jsou dostupné Po–Čt 7–22, Pá 7–20. Režim přes prázdniny a zkouškové období bývá upřesněn na vývěsce v ISu. Fakulta je otevřena Po–Pá 6–22.
 • V počítačových učebnách a v hale se nesmí jíst a pít; nasvačte se ve vestibulu.
 • Neodcházejte od PC bez odhlášení. Zamykejte počítač maximálně na 10 minut.
 • Počítače s Linuxem nerestartujte; mohou na nich být vzdáleně přihlášeni uživatelé. Při zamrznutí použijte klávesovou zkratku Ctrl + Alt + Backspace nebo Alt + PrintScreen + K. Pokud to nepomůže, smíte počítač restartovat, pokud zároveň pošlete vysvětlení a jméno stroje na unix@fi.muni.cz.
 • Je zakázáno nelegální sdílení obsahu.
 • Dodržujte i všechna ostatní pravidla, která naleznete v Technických informacích pod odkazem Provozní pravidla počítačových systémů FI.

Za porušení pravidel vám může být zablokován fakultní účet.

Technické informace a kontakty

V Technických informacích (fi.muni.cz/tech/) naleznete mnoho užitečných informací a návodů. Měli byste si je prostudovat, nebo se alespoň pro přehled seznámit s hlavním rozcestníkem.

Něco nefunguje? Dostupnost hlavních služeb zjistíte na stavové stránce: status.fi.muni.cz.

V případě problémů s Windows, unixovými systémy nebo Wi-Fi napište správcům na win@fi.muni.cz, unix@fi.muni.cz, respektive wifi@fi.muni.cz.


Starší verze tohoto dokumentu: Archiv Začínáme s FI.