Výzkumné skupiny

Věda a výzkum na FI jsou organizovány volně, v mnohdy neformálních výzkumných skupinách, které pružně reagují na aktuální témata a trendy vědeckého světa.