Setkání Sdružení průmyslových partnerů FI

Fakulta informatiky MU pořádá dvakrát ročně, vždy na konci semestru, setkání firem – průmyslových partnerů se studenty a zaměstnanci FI, kterého se mohou zúčastnit partneři všech úrovní spolupráce.Jedná se o celodenní akci. Firmy tak mají možnost přímo oslovit studenty, představit studentům oblast činnosti společnosti, seznámit je např. s možností stáže u firmy, spolupráce na projektu, se závěrečnými pracemi vypsanými danou společností, nabídnout pracovní pozici ve firmě, apod.

Prezentace firem pro studenty jsou rozděleny do dopoledního a odpoledního bloku, přičemž každý blok má dvě části. Firmy – partneři se tak mohou prezentovat studentům nejenom v posluchárně v první části setkání, mohou také využít možnosti prezentace formou stánku v navazující druhé části bloku.

Potenciální partneři (firmy), kteří mají zájem o spolupráci s fakultou, se mohou Dne SPP pasivně zúčastnit a získat tak první informace pro navázání spolupráce. Registrace na e-mailu spp@fi.muni.cz je nutná!