Články a výroční zprávy Sdružení průmyslových partnerů FI

Výroční zpráva 2023 - článek Výroční zpráva 2023 - leták
Výroční zpráva 2022 - článek Výroční zpráva 2022 - leták Starší výroční zprávy a články

Článek k výroční zprávě za rok 2023

Barbora Bühnová, Dorota Jůvová, 27. 2. 2024

Sdružení průmyslových partnerů na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (SPP FI MU) aktivně podporuje inovativní spolupráci mezi studenty, akademiky a firmami v oblasti informačních technologií.

V roce 2023 spolupracovalo sdružení se 31 společnostmi ve třech kategoriích spolupráce (Strategický partner, Partner a SME Partner). Sdružení průmyslových partnerů (SPP FI MU) propojuje moderní vědecké metody s praktickými zkušenostmi firem, poskytuje podporu v oblasti výzkumu, výuky a doktorandských programů. Více podrobnějších informací o aktivitách SPP naleznete v tomto článku.

Závěrečné práce

Jedním z ukazatelů míry spolupráce v partnerství SPP FI MU je počet úspěšně obhájených závěrečných prací ve spolupráci s firmami. V minulém roce se podařilo studentům ve spolupráci s firmami zapojenými v SPP úspěšně obhájit 81 bakalářských a diplomových prací z vypsaných závěrečných prací.

Cena děkana za závěrečnou práci

Cenu děkana za závěrečnou práci vypracovanou ve spolupráci s firmami získali tito studenti:

Jméno: Název závěrečné práce: Firma:
Adam Považanec Data Loss Prevention in Linux Workstation Environment Safetica
Filip Nováček Unite client for Visual Studio Code Honeywell
Jakub Janků Schnorr Multi-Signatures for Secure Devices with Restricted Interfaces Monet+
Jiří Odehnal Automated security policy for Fedora workstations Red Hat Czech
Lukáš Zaoral Automatic Performance Profiler for Security Analysis of Cryptographic Smart Cards Monet+
Oldřich Pecák High resolution 2D gamma scan by shifting a single pixel detector VF
Ondrej Klinovský Detect Anomalies in Linux Kernel Logs Red Hat Czech
Radoslav Sabol Propaganda Detection using Stylometric Text Analysis Lexical Computing
SPP

Soutěž pro talentované studenty FI

Oblíbenou aktivitou SPP FI MU je Soutěž pro talentované studenty FI. Soutěž je určena pro studenty druhého a třetího semestru bakalářského studia a koná se na přelomu března a dubna. Finalisté mohou získat pozice výzkumných pracovníků v laboratořích FI, které mohou být podpořeny stipendiem. V roce 2023 se do soutěže zapojily firmy Konica Minolta, Lexical Computing, Red Hat Czech, Monet+, Y Soft, NXP Semiconductors, Progress a Umíme to. Do finále se probojovalo 17 účastníků a pozici výzkumného pracovníka v laboratoři získalo 10 studentů.

Zajímavé projekty

Pokračuje spolupráce na projektu TAČR AHISTO (Historické prameny na dosah) s firmou Lexical Computing. Ve spolupráci s Red Hat Czech se rozbíhá projekt CHESS (Cyber-security Excellence Hub in Estonia and South Moravia) v rámci programu HORIZON. Společnost Progress je zapojena do společného projektu SECURIAN. Společnost VF je zapojena v projektu v rámci TAČR, nově získala grant Ministerstva vnitra ČR (2024-2026) a začíná realizovat grant v souvislosti s transferem znalostí. Společnost Monet+ připravuje EU projekt (2024) se zaměřením na bezpečnostní nástroje.

SPP

Dny Sdružení průmyslových partnerů

V jarním i v podzimním termínu se na Fakultě informatiky konaly Dny s průmyslovými partnery (Den SPP). Jejich program byl rozdělen do několika tematických bloků, ve kterých se vystřídali jako vystupující zástupci firem a studenti. Zařadili jsme také bloky věnované 2 minutové prezentaci firem s návazností a pozvánkou na stánky, kde se studenti a návštěvníci měli možnost setkat se zástupci firem. Právě o tyto prezentace a také o stánky firem byl největší zájem ze strany studentů.

Zapojení firem do výuky FI

Více než polovina společností se pravidelně zapojuje do výuky. V roce 2023 se jednalo o 32 předmětů. Nejaktivnější jsou v tomto ohledu Red Hat Czech, Lexical Computing, Oracle, Kyndryl a Techniserv. Specifická je v oblasti výuky především společnost Red Hat Czech, která vede celé kurzy skrze významnou část semestru. Společnost Monet+ připravuje předmět Mobile security.

Společnost: Zapojení do výuky v předmětech:
Invasys PA018 Advanced Topics in Information Technology Security
PV079 Applied Cryptography
PV157 Autentizace a řízení přístupu
Konica Minolta PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka
IA161 Pokročilé techniky zpracování přirozeného jazyka
PA153 Počítačové zpracování přirozeného jazyka
Lexical Computing IA161 Zpracování přirozeného jazyka v praxi
PA153 Počítačové zpracování přirozeného jazyka
PB106 Projekt z korpusové lingvistiky
PV061 Úvod do strojového překladu
PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka
IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie
PB071 Principy nízkoúrovňového programování
Red Hat Czech PV080 Information security and cryptography
PB173 Tematicky zaměřený vývoj aplikací
PV260 Software Quality
PB071 Principy nízkoúrovňového programování
PV278 Vývoj intuitivních uživatelských rozhraní
PA165 Enterprise Applications in Java
PV177 Laboratory of Advanced Network Technologies
InQool PV247 Modern Development of User Interfaces
PA165 Enterprise Applications in Java
Kyndryl PV203 IT Services Management
PA181 Services - Systems, Modeling and Execution
PA165 Enterprise Applications in Java
VV073 Francais de l'informatique
Monet+ PV256 Úvod do mobilního vývoje pro Android
Oracle PV080 Inf. security and cryptography
PV079 Applied Cryptography
PV260 Software Quality
PV168 Seminář z programování v jazyce Java
PB007 Software Engineering I
Techniserv PA179 Project Management
PV028 Applied Information Systems
PA017 Software Engineering II
PB175 Správa projektu a projekt
Y Soft PV260 Software Quality
Daite PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu
PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů
NXP Semiconductors PV198 Onechip Controllers
Sanezoo PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu
PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů
Tescan PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu
PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů
Umime to IV127 Seminář laboratoře adaptabilní výuky
VF PA174 Design of Digital Systems II

Nabídka stáží pro studenty

Vysokou míru spolupráce zaznamenáváme také v oblasti stáží. Pro studenty bylo firmami z SPP zajištěno ve spolupráci s FI celkově 97 stážových míst v rámci studijních programů. Mezi nejaktivnější v této oblasti patří Red Hat Czech, Monet+, Techniserv, InQool, Kentico Software a BiQ Bluesoft. Stáže jsou povinnou studijní součástí již 4 studijních programů: Řízení vývoje softwarových systémů (Mgr.), Softwarové inženýrství (Mgr.), Programování a vývoj aplikací (Bc.) a Kyberbezpečnost (Bc.)

SPP

Sponzorované Ph.D. pozice

V roce 2023 firmy pravidelně podporovaly 13 doktorských studentů. Podporu poskytovali Ph.D. studentům všichni strategičtí partneři InvaSys, Konica Minolta, Lexical Computing a Red Hat Czech a kromě nich také Monet+ a Wereldo. Václav Sobotka, doktorský student sponzorovaný společností Wereldo, dostal na podzim 2023 pochvalu od oborové rady za dosažené výsledky během Ph.D. studia, které jsou realizovány právě s Wereldo.

Výzkumné laboratoře

Důležitou součástí Sdružení průmyslových partnerů, bez které by spolupráce nebyla možná a patří jim za to velké díky jsou výzkumné skupiny a laboratoře FI:

Publikační činnost

V rámci společného výzkumu se daří i výsledky publikovat a nabízet tak světové odborné komunitě. V průběhu roku byl například publikován časopisecký článek The landscape of computational thinking problems for practice and assessment (ACM Transactions on Computing Education), který čerpá ze spolupráce se společností Umíme to. Kromě toho probíhá s Umíme to spolupráce na publikaci popisující doporučující algoritmus použitý v Umíme to (časopis UMUAI). Ve spolupráci se společností Wereldo byly publikovány dva články na mezinárodních konferencích (CORE B ranking), přičemž u jedné z nich je spoluautorem i pracovník firmy Wereldo Michal Gabonay. Tento článek zároveň publikuje algoritmy používané v řešiči, který firma používá pro každodenní plánování provozu kamiónů. Jedná se o články Real-world Pickup and Delivery Problem with Transfers a Real-World Vehicle Routing using Adaptive Large Neighborhood Search. Spolupráce s Wereldo byla zmíněna také v článku pro FINMAG.

SPP

Další aktivity ve spolupráci

Filmový festival FI podpořily společnosti Kentico a Novanta a do Dnů otevřených dveří FI se zapojili Honeywell, Kentico, SeaComp a Tescan. V spolupráci s Petrem Švendou podpořila společnost Red Hat Czech studenty, kteří vyvíjí open source nástroje na výzkum v bezpečnosti IT. Společnost Oracle si ve svých prostorách připravila pro 10 studentů týdenní intenzivní workshop/mentoring pod názvem Summer Camp. Studenti zde měli možnost více se seznámit s agilním vývojem a pracovat společně na vývoji reálné aplikace pod dohledem vývojářů. Společnost Kyndryl se zapojila do Noci vědců s kvízem Tajuplné informace ze světa IT. Kromě toho se mohli studenti přímo v Kyndryl zapojit do speciálního projektu Smart cities a v rámci studia Cloudových technologií (PA181 Services - Systems, Modeling and Execution) si vyzkoušet navrhnout projekty s přístupem do cloudů Kyndryl a účastnit se soutěže, kde odměnou byl workshop na Project management. Několik společností podpořilo akci AI4Talents organizovanou FI MU ve spolupráci s FIT VUT pro středoškolské studenty zaměřené na problematiku AI, konkrétně AT&T, Honeywell, Kyndryl a Notino. Studenti měli možnost zapojit se i letos do soutěže pořádané firmou NXP v autonomním řízení modelů aut. Mimořádné přednášky expertů proběhly ve společnosti VF.

Naše velké poděkování patří všem, kteří se zapojují do spolupráce a podporují i nadále aktivity ve Sdružení průmyslových partnerů FI MU.

Loga SPP

Článek k výroční zprávě za rok 2022

Loga SPP

Barbora Bühnová, Dorota Jůvová, 27. 2. 2023

Sdružení průmyslových partnerů FI MU má na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity dlouholetou tradici. Od roku 2007 podporuje vzájemnou spolupráci firem s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků v oblasti informačních technologií.

Sdružení průmyslových partnerů (SPP FI MU), které v roce 2022 spolupracovalo se 30 společnostmi ve třech kategoriích spolupráce (Strategický partner, Partner a SME Partner), propojuje vědecké pracovníky se studenty v oblasti výzkumu, výuky, podporuje doktorandy a zapojuje se do dalších aktivit o kterých se můžete dozvědět v tomto článku.

Závěrečné práce

Počet úspěšně obhájených závěrečných prací ve spolupráci s firmami je jedním z ukazatelů míry spolupráce v partnerství SPP. V minulém roce se podařilo studentům ve spolupráci s firmami zapojenými v SPP úspěšně obhájit 93 bakalářských a diplomových prací z vypsaných závěrečných prací.

Cena děkana za závěrečnou práci
Ve spolupráci se společnostmi Red Hat Czech, Safetica, Sanezoo, Trusted Network Solutions a Wereldo bylo oceněno cenou děkana pro bakalářské a magisterské studenty těchto 9 závěrečných prací:
Jméno: Název závěrečné práce: Firma:
Karel Chládek Measurement and reconstruction of visual texture SANEZOO
Adam Chovanec Educational Vulnerable Web Application Trusted Network Solutions
Tamara Čierniková Selected open tools supporting security and privacy protection for regular end-users Red Hat
Veronika Hanulíková Fuzzing of the OpenSC Project Red Hat
Adrián Hrinko Web browser supporting company security rules Safetica
Filip Mrázek Reconstruction of a 3D scene for bin picking SANEZOO
Václav Sobotka Vehicle routing with transfers Wereldo
Pavel Tobiáš FileVault disk encryption in Linux environment Red Hat
Lukáš Tyrychtr Feel the streets - a visually impaired user access to OSM maps Red Hat

Součástí této aktivity je i Soutěž o nejlepší závěrečnou práci v oblasti bezpečnosti IT, v rámci které tak 5 výherců získalo stipendium za podpory společností InvaSys, Red Hat Czech a Y Soft.

Soutez 2022

Soutěž pro šikovné studenty FI

Oblíbenou aktivitou SPP je Soutěž pro talentované studenty FI, která má ve spojení s firmami z SPP již více než desetiletou tradici. Soutěž je určena pro studenty druhých a třetích ročníků bakalářského studia a koná se na přelomu března a dubna. Finalisté mohou získat pozice výzkumných pracovníků v laboratořích FI, které mohou být podpořeny stipendiem. V roce 2022 se do soutěže zapojily firmy Red Hat Czech, Lexical Computing, Monet+, Y Soft, NXP Semiconductors a Umíme to. Do finále se probojovalo 12 účastníků z nichž 8 studentů získalo pozici výzkumného pracovníka v laboratoři.


Zajímavé projekty

Pokračuje spolupráce na projektu TAČR AHISTO (Historické prameny na dosah) s firmou Lexical Computing. Ve spolupráci s Red Hat Czech se rozbíhá projekt CHESS (Cyber-security Excellence Hub in Estonia and South Moravia) v rámci programu HORIZON. S Progress (Flowmon Networks) proběhl projekt “Framework for Active Monitoring of Network Services” (diplomová práce Samuel Dudík). Ve spolupráci firmy Trusted Network Solutions se CYBERSEC laboratoři vznikl nástroj pro generování reportů z penetračního testování - Penetration Testing Report Generator. Společnost Konica Minolta nabízí pro studenty všech typů studia hodnotný aplikovaný výzkum v oblasti analýzy textů a obrazu. Společnost Monet+ podporuje výzkum v oblasti aplikované kryptografie. Se společností TESCAN řešil pan doc. Petr Matula projekt smluvního výzkumu, smlouva o dílo „Návrh algoritmu pro detekci obrazových značek pomocí matematické morfologie.“

Dny Sdružení průmyslových partnerů

Den SPP podzim 2022 Jarní i podzimní Den s průmyslovými partnery (Den SPP) se opět konaly přímo v prostorách fakulty. Tato tradiční celodenní akce nabízí studentům a dalším zájemcům o dění na Fakultě informatiky MU možnost seznámit se s tím, jak probíhá spolupráce FI MU s firmami ve Sdružení průmyslových partnerů (SPP) a dozvědět se tak více o možnostech, jak se aktivně zapojit do propojení univerzity se světem praxe a jak ze spolupráce těžit. Program byl rozdělen do 4 hlavních tematických bloků, ve kterých se vystřídali jako řečníci zástupci firem. První blok byl v jarním i podzimním termínu vedený v angličtině a v navýšil se i počet vystupujících žen v jednotlivých blocích. Studenti a návštěvníci se měli možnost setkat se zástupci firem na stáncích. V jarním termínu se přímo na fakultě konaly také workshopy z dílen samotných firem, v podzimním dni v online formátu. V rámci jarního Dne SPP byla realizovaná soutěž pro studenty zajímající se o kybernetickou bezpečnost - Soutěž nové generace pentesterů*ek o nejpřesvědčivější phishing s navazujícím workshopem. Dny s průmyslovými partnery provázela příjemná atmosféra a pozitivně byl hodnocen především zájem studentů na stáncích firem.

Zapojení firem do výuky FI

Více než polovina společností se aktivně zapojuje do výuky v rámci již téměř 40 předmětů. Nejaktivnější jsou v tomto ohledu Red Hat Czech, Lexical Computing. Konica Minolta, Oracle a Techniserv. Specifická je v oblasti výuky především společnost Red Hat Czech, která vede celé kurzy skrze významnou část semestru. Na jaro to byl další běh Open source development course, kam studenti přispívají do skutečného upstream projektu. Na podzim v předmětu PV177 Laboratory of Advanced Network Technologies vznikla nová pilotní seminární skupina, kde šest kurzů učili inženýři z Red Hat Czech. U společnosti Monet+ probíhá příprava dalšího navazujícího předmětu Mobile security.

Společnost: Zapojení do výuky v předmětech:
Invasys PA018 Advanced Topics in Information Technology Security
PV079 Applied Cryptography
PV157 Autentizace a řízení přístupu
Konica Minolta PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka
IA161 Pokročilé techniky zpracování přirozeného jazyka
PA153 Počítačové zpracování přirozeného jazyka
PA195 NoSQL Databases
Lexical Computing IA161 Zpracování přirozeného jazyka v praxi
PA153 Počítačové zpracování přirozeného jazyka
PB106 Projekt z korpusové lingvistiky
PV061 Úvod do strojového překladu
PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka
IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie
PV277 Programování aplikací pro sociální roboty
Red Hat Czech PV080 Information security and cryptography
PB173 Tematicky zaměřený vývoj aplikací
PV204 Security Technologies
PV181 Laboratory of security and applied cryptography
PB007 Software Engineering I 
PV260 Software Quality
PA193 Secure coding principles and practices
PV267 Graphic Design for Web
PB071 Principy nízkoúrovňového programování
PV278 Vývoj intuitivních uživatelských rozhraní
PA165 Enterprise Applications in Java
PV177 Laboratory of Advanced Network Technologies
InQool PV247 Modern Development of User Interfaces
Kyndryl PV203 IT Services Management
PA181 Services - Systems, Modeling and Execution
PA165 Enterprise Applications in Java
Monet+ PV256 Úvod do mobilního vývoje pro Android
Oracle PV017 Řízení informační bezpečnosti
PV079 Applied Cryptography
PV260 Software Quality
PV168 Seminář z programování v jazyce Java
PB007 Software Engineering I
Techniserv PA179 Project Management
PV028 Applied Information Systems
PA017 Software Engineering II
PB175 Správa projektu a projekt
Y Soft PV260 Software Quality
Daite PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu
PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů
Novanta PV200 Introduction to hardware description languages
NXP Semiconductors PV198 Onechip Controllers
Sanezoo PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu
PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů
Tescan PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu
PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů
Umime to IV127 Seminář laboratoře adaptabilní výuky
VF PA174 Design of Digital Systems II

Sponzorované Ph.D. pozice

V roce 2022 firmy pravidelně podporovaly 15 doktorských studentů. Podporu poskytují Ph.D. studentům všichni strategičtí partneři, tj. InvaSys, Konica Minolta, Lexical Computing a Red Hat Czech a kromě nich také Monet+ a Wereldo.

Nabídka stáží pro studenty

Další aktivitou, která zaznamenala nárůst, co se spolupráce FI s firmami týká jsou stáže. V této chvíli se jedná o nárůst o více než polovinu stážových míst ve firmách. Celkově to v roce 2022 bylo 96 stážových míst pro studenty, kteří absolvovali stáže u SPP partnerů. Mezi nejaktivnější v této oblasti patří Red Hat Czech, InQool, BiQ Bluesoft, Oracle, Kentico Software a Monet+.

Stáže jsou povinnou studijní součástí již 4 programů:
2 magisterských - Řízení vývoje softwarových systémů (Mgr.) a Softwarové inženýrství (Mgr.)
2 bakalářských - Programování a vývoj aplikací (Bc.) a Kyberbezpečnost (Bc.)

Výzkumné laboratoře

Lab Důležitou součástí Sdružení průmyslových partnerů, bez které by spolupráce nebyla možná a patří jim za to velké díky jsou výzkumné skupiny a laboratoře FI. Patří sem:
CRoCS (Centre for Research on Cryptography and Security)
Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů (Lasaris)
Centrum analýzy biomedicínského obrazu (CBIA)
Laboratoř konstrukce a architektury číslicových systemů (EmLab)
Centrum zpracování přirozeného jazyka (NLP)
Výzkumná laboratoř Sitola
Laboratoř datově orientovaných systémů a aplikací (DISA)
Adaptive Learning Research Group
Laboratoř kyberbezpečnosti (CYBERSEC)

Další aktivity ve spolupráci

dod

Konica Minolta se zúčastnila Noci vědců s tématem Papíry a oblaka (digitální pracoviště, ve spolupráci s laboratoří NLP). Filmový festival FI podpořily společnosti Red Hat Czech a Kentico a do Dnů otevřených dveří se zapojili Red Hat Czech, Kentico a Monet+. Některé společnosti se v rámci spolupráce věnují také publikační činnosti. Společnost Umíme to vydala v rámci spolupráce několik publikací, např. Code Quality Defects across Introductory Programming Topics nebo Improving Learning Environments: Avoiding Stupidity Perspective. Stejně tak společnost Wereldo vydala v rámci spolupráce několik článků, jeden s názvem Adaptive large neighborhood search for a rich vehicle routing problem with private fleet and common carrier na konferenci VeRoLog 2022 a další budou budou publikovány na mezinárodních konferencích. Studenti se zapojili do soutěže pořádané firmou NXP Semiconductors v autonomním řízení modelů aut. Přímo v prostorách firmy Oracle proběhl týdenní intenzivní coaching Summer Camp. Studenti měli možnost více se seznámit s agilním vývojem a pracovat společně na zajímavých projektech. Spolupráce byla úspěšně zakončena přijetím 3 stážistů. Společnost VF ve svých prostorách uspořádala exkurzi.

Tímto bychom rádi poděkovali Vám všem, kteří spolupráci i nadále podporujete, firmám a jejich zástupcům, výzkumným laboratořím, kontaktním osobám z Fakulty informatiky a studentům. Doufáme, že budete rozvoj vzájemné spolupráce i nadále podporovat a přinášet podněty a nápady ke společným aktivitám.

Loga SPP