Články a výroční zprávy Sdružení průmyslových partnerů FI

Ohlédnutí za Dnem SPP 2020 Výroční zpráva 2019 - článek Výroční zpráva 2019 - leták

Ohlédnutí za Dnem s průmyslovými partnery Fakulty informatiky MU, podzim 2020

Barbora Bühnová, Renata Vévodová a Eva Matějková, 17. 11. 2020

Den SPP podzim 2020 Ve čtvrtek 12. listopadu 2020 se na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) uskutečnil již tradiční Den s průmyslovými partnery (Den SPP) - celodenní akce, která nabízí studentům a dalším zájemcům o dění na FI MU možnost seznámit se s tím, jak probíhá spolupráce FI MU s firmami ve Sdružení průmyslových partnerů (SPP) FI a dozvědět se tak více o možnostech jak se aktivně zapojit do propojení univerzity se světem praxe a jak ze spolupráce těžit.

Tentokrát poprvé proběhla tato tradiční akce netradičně online a novém formátu. Online podoba byla dána okolnostmi a omezením v souvislosti s pandemií COVID-19. Rozhodnutí předcházela diskuse, zda vůbec a jak by se setkání mohlo konat, a pro organizační tým se stal online formát nemalou výzvou. Navrženému řešení byli nakloněni i zástupci firem, a především díky jejich aktivní spolupráci a podpoře byla organizace úspěšná, o čemž vypovídá i vysoká účast a krásné zpětné vazby.

Vedle online podoby byl velkou změnou i upravený formát celé akce, který nám díky virtuálnímu prostoru dal možnost zařadit do programu 8 paralelních workshopů firem, které doprovázely tématické bloky (vystoupení a diskuzí) a online stánky firem. Na návrhu nové struktury programu Dne s průmyslovými partnery se svými připomínkami a nápady podíleli i studenti a návštěvníci minulých setkání, kteří se na jaře zapojili do průzkumu k efektivním formám spolupráce FI MU s průmyslovými partnery.

Den SPP podzim 2020 Na akci se registrovalo celkem 275 studentů a studentek nejen z Fakulty informatiky. Mezi registrovanými byli i studenti partnerských středních škol, Ekonomicko-správní fakulty, Přírodovědecké fakulty, a několik hostů z Magistrátu města Brna. Velmi vstřícně reagovala ESF MU a propagovala akci na svých sítích.

Program byl rozdělen do 4 hlavních tématických bloků, vedený přes platformu Zoom. Dále měli studenti a návštěvníci možnost setkat se se zástupci firem prostřednictvím “online stánků” na platformě Discord. A třešničkou byly tematické workshopy z dílen samotných firem.

Blok 1 se věnoval Příkladům úspěšné spolupráce (z pohledu firem i laboratoří FI MU). Moderátorské role se ujala Barbora Bühnová, proděkanka pro vztahy s průmyslem Fakulty informatiky. Do diskuse byli pozváni Václav Matyáš, proděkan pro vztahy s absolventy a celoživotní vzdělávání, který v tomto bloku vystoupil především jako vedoucí laboratoře CRoCS, která s firmami nejen v SPP FI velmi úzce a úspěšně spolupracuje již mnoho let. Dále se zúčastnil Jakub Pavlák z Y Soft, Zdeněk Eichler z Konica Minolta Laboratory Europe, Pavel Minařík z Flowmon Networks a Zdeněk Matěj z laboratoře EmLab. Blok přilákal přes 80 účastníků, kteří mohli, jako ve všech blocích, pokládat své dotazy prostřednictvím sli.do a dozvědět se, co zajímá je konkrétně, a zároveň se tak aktivně podílet na struktuře diskuse. Studenti dostali tipy, jak se zapojit do spolupráce a rozvíjet se v tématech svého zájmu, či jak si najít téma závěrečné práce, jak využít potenciálu soutěže pro talentované studenty, či že spolupráce je výsledkem aktivního přístupu studenta, který se sám zajímá o možnosti a příležitosti. Videozáznam je ke shlédnutí zde.

Anketa - workshopy firem Blok 2 na téma Jaké znalosti a dovednosti jsou ceněné v praxi a studentům/absolventům často chybí byl speciální násobně, neboť se jednalo o panelovou diskusi a z pohledu registrovaných jednoznačně o Blok s co největším očekáváním - a to dle ohlasů stoprocentně naplnil. V průměru blok shlédlo 100 účastníků na platformě Zoom a další desítky ho sledovaly přes online stream na facebooku Fakulty informatiky MU. Moderátorské role se ještě jednou ujala Barbora Bühnová, proděkanka pro vztahy s průmyslem z Fakulty informatiky, a k sobě přizvala další zajímavé hosty jako byl Jiří Kůr z Invasys, Ondřej Gabrhelík AHEAD iTec, Miloš Minařík ze Safetica a Kamil Řezníček z Kentico. Diskuse byla živá, věcná a zajímavější ještě více o to, že neřešila jenom samotné technické dovednosti, jak se primárně čekalo, ale dotkla se výrazně měkkých dovedností. Zástupci firem uvedli, že technické dovednosti jsou schopné pracovníky doškolit podle potřeby, ale přidaná hodnota studenta je nový, inovativní a aktivní pohled na věc, a důležitá je schopnost práce v týmu, samostatnost a komunikace. Několikrát byla vyzdvižena i důležitost šíře znalostí, kterou studentům dává právě univerzita, a to i formou teoretických předmětů. Vzhledem k tomu, že mezi diskutujícími byli i absolventi Fakulty informatiky, dotkla se diskuse i vybraných předmětů, které by určitě měli studenti vzít v potaz, jak je důležité získat minimální pracovní zkušenost již během studia, proč se nebát oslovit firmy již během studia a jak vytěžit ze studia a spolupráce maximum. Studenti se zajímali o minimální znalosti, které firmy požadují, kdy je vhodné se o pozici přihlásit, na jakou výši úvazku a co lze ze strany firmy očekávat. A informace o průběhu přijímacího řízení podtrhly už tak informacemi nabitý blok. Videozáznam je ke shlédnutí zde.

Blok 3 se věnoval především organizaci stáží a částečně vedení závěrečných prací. Moderátorské role se ujala Alena Hooperová, koordinátorka studijních stáží na Fakultě informatiky. K sobě přizvala zástupce z firem, kteří aktivně přijímají fakultní stážisty: Mateje Hrušovského z Red Hat, Filipa Křivánka ze SEACOMP, Lenku Stříteskou z Artin a Miloše Jakubíčka z Lexical Computing. A k nim se přidala i stážistka Jana Applová. Blok byl veden formou panelové diskuse a v průměru 52 studentů se aktivně zapojilo svými dotazy. Zejména je zajímaly podmínky stáže, požadavky ze strany fakulty a z druhé strany od firem. Studenty zajímalo i postavení stážisty vs. zaměstnance z pohledu finančního, výhody, flexibilita, možnosti dalšího růstu. Videozáznam je ke shlédnutí zde.

Do Bloku 4 byli pozvaní absolventi Fakulty informatiky, aby se podělili o svůj příběh absolventa, který prošel spoluprací FI a firem. Moderoval Václav Matyáš, proděkan pro vztahy s absolventy a celoživotní vzdělávání, a svými velmi zajímavými vstupy mu sekundovali Richard Granec (Honeywell), Patrik Majerčík (InQool), Ivo Kulhavý (IBM) a Jaroslav Tomeček (GoodData). I tento závěrečný blok aktivně sledovaly desítky účastníků. Blok se vyznačoval vynikajícími řečníky, kteří měli co říct, jejich příběhy byly poutavé, a především reálné. V rámci sdílení svých zkušeností se výrazně dotkli i praktických otázek toho, co jim studium na Fakultě informatiky dalo, což se krásně potkalo i s podanými informacemi v Bloku 2. Videozáznam je ke shlédnutí zde.

Vedle hlavního programu se konaly tematické workshopy, které pro účastníky připravili zástupci firem. Studenti se tak mohli zúčastnit workshopu z dílny Konica Minolta, Lexical Computing, Kentico Software, Y Soft Corporation, Flowmon Networks, Novanta a NXP Semiconductors.

Studenti nepřišli ani o tradiční setkání se zástupci firem na stáncích jak je znají, tentokrát ale nově online na platformě Discord. Dle zpětné vazby od studentů velmi dobře zpracované, funkční a všechna vlákna aktivní. Návštěvnost těchto online stánků, kde měli studenti pro kontakt se zástupci firem možnost využít jak text chatu tak voice chatu, se pohybovala okolo 115 účastníků.

Závěrem lze říci, že se zcela nový Den s průmyslovými partnery vydařil nad všechna očekávání, o čemž svědčí i velmi povzbuzující zpětná vazba, ve které si účastníci cení “výbornou technickou i obsahovou kvalitu jak moderace, tak vystoupení zástupců firem”, chválí “celý organizační tým, myslím, že to celé zvládli bravůrně a připravili skvělý program, ve kterém nebyly žádné nedomyšlené věci ani technické či jiné problémy”. Velkou chválu adresují na Blok 2 se slovy “Za ten veľká vďaka. Dozvedela som sa tam množstvo prínosných informácií, určite ho zaraďte aj v budúcnosti. Samozrejme vďaka organizátorom aj jednotlivým zástupcom firiem za ochotu a príjemné vystupovanie.” Ale také na další bloky, jako například na Blok 4 se slovy “Diskuze s absolventy, kteří pracovali během studia, mi dala novou motivaci dál studovat. Připomněla mi, že práce a škola nejsou zdaleka výlučné.” A chválily i nápad s workshopy a online stánky.

Máme radost, že jsme opět posunuli hranice spolupráce do další roviny a že jsme se opět přesvědčili o tom, jak skvělé partnery sdružujeme!

 

Sdružení průmyslových partnerů Fakulty informatiky MU již 14 let pomáhá studentům, výzkumníkům a firmám spojit síly (nejen) k ověření teorie v praxi

Barbora Bühnová, Renata Vévodová a Eva Matějková, 20. 4. 2020

Loga-SPP-04-20 Sdružení průmyslových partnerů (SPP FI MU) funguje na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity již 14 let a od svého vzniku se rozrostlo na nynějších 30 aktivně spolupracujících firem, což je stávající kapacitní limit. SPP je aktivní platformou, díky které se uskutečnila celá řada aktivit, jejichž hlavním cílem je zapojení akademiků a studentů všech úrovní studia do spolupráce s aplikační sférou. Studenti tak své teoretické znalosti mohou dále rozvíjet a ověřovat ve firemním prostředí, ať už formou závěrečné práce, stáže či zapojením do projektů v rámci spolupráce firmy s fakultními výzkumnými laboratořemi. Všichni partneři na úrovni strategického partnerství se podílí i na vedení doktorských studentů a s tím souvisejícím společném výzkumu.

Rok 2019 byl z pohledu spolupráce dalším úspěšným rokem. Budeme rádi, když se za ním spolu s námi ohlédnete v krátkém výčtu formou Výroční zprávy a podrobněji v tomto článku.

V rámci společných aktivit bylo v loňském roce v rámci SPP úspěšně obhájeno 99 závěrečných prací vypsaných a vedených ve spolupráci s firmami SPP. Součástí aktivity je i soutěž o nejlepší bakalářskou/diplomovou práci z oblasti bezpečnosti IT a aplikované kryptografie, do které jsou zapojeny firmy InvaSys a.s., Y Soft Corporation, a.s, a Trusted Network Solutions, a.s. Přestože je téma bezpečnosti časté i u dalších spolupracujících firem, je jen jedním z mnoha. Například strategický partner Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., spolupracuje se studenty všech úrovní a studijních programů na témata blízká a aplikovatelná ve sféře umělé inteligence, strojového učení, Deep Learning, sémantických technologií. Strategický partner Red Hat Czech, s. r. o., promítá širokou škálu témat do svého prvenství v počtech vedených závěrečných prací. V roce 2019 úspěšně vedl 9 bakalářských a 11 diplomových prací. U řady firem závěrečné práce přispívají i k výzkumu a inovaci ve firmě. Příkladem je firma Flowmon Networks, a. s., kdy už bakalářské práce často přerůstají ve stáže orientované na inovace řešení Flowmon přímo uvnitř firmy. V loňském roce byla například realizovaná bakalářská práce, která vedla k rozšíření řešení Flowmon o nové vlastnosti v oblasti automatické konfigurace produktu na základě požadavků na monitoring. Autor práce je nyní na dlouhodobé stáži ve Flowmon v týmu experimentálního vývoje. Obecně jsou práce vypracované ve spolupráci hodnoceny jako mimořádně kvalitní a některé nesou i ocenění Cenou děkana, což byl v loňském roce příklad například u firmy Trusted Network Solutions, a.s., Red Hat Czech, s. r. o. nebo Kiwi.com.

Soutez 2019 Další úspěšnou aktivitou je Soutěž pro šikovné studenty FI, která je primárně určena studentům 2. a 3. semestru bakalářského studia a pořádaná jednou ročně. Formát soutěže je vymezen do 24 hodin, kdy studenti řeší úkoly, na jejichž zadání se podílí laboratoře FI ve spolupráci s firmami z SPP. Odměnou úspěšným řešitelům je možnost získat studentskou pozici v jedné ze zapojených laboratoří s firemním stipendiem a zaměřením pozice v rámci spolupráce mezi laboratoří a firmou. V roce 2019 se do soutěže zapojily firmy Red Hat Czech, Konica Minolta, Lexical Computing, AHEAD iTec, Y Soft, Flowmon Networks, Kiwi.com a další. Některé firmy tímto způsobem podporují více studentů. Například firma MONET +, a.s., v roce 2019 podpořila 2 studentské pozice v oblasti zaměřené na bezpečné podepisování pomocí secure multiparty cryptographic protocols (SMPC) v kontextu mobilních aplikací a čipových karet.

Již v minulých letech se podařilo nastartovat spolupráci na projektech aplikovaného výzkumu, která pokračovala i v roce 2019. Red Hat Czech, s. r. o., završil první rok práce na TAČR grantu AUFOVER ve spolupráci s FI MU, FIT VUT a firmou Honeywell. Mladý rostoucí startup Wereldo.com, který navázal spolupráci v rámci SPP teprve v polovině loňského roku, připravil za pět měsíců spolupráce spolu s FI projekt "Optimalizace nákladní přepravy v závislosti na tržních cenách" pro soutěž TAČR Doprava 2020+. Dalším zajímavým počinem je MONET+ projekt “Inovace a adaptace autentizačních technologií pro bezpečné digitální prostředí”. Zájem o spolupráci při přípravě společného projektu projevila i firma Y Soft Corporation, a.s., konkrétně v rámci dotačního schématu TAČR. V rámci spolupráce projevila aktivní zájem o využití kapacit a znalostí firma Turing Technology s.r.o., konkrétně pro vývoj komplexního chatbota pro komunikaci o produktech Turing Technology v angličtině.

Den SPP 11 19 07 Významným prvkem v rámci aktivit SPP je Den s průmyslovými partnery, který se přímo na Fakultě informatiky koná 2x ročně. Hlavním cílem je dát studentům možnost seznámit se s firmami spolupracujícími v SPP, dozvědět se více o spolupráci, podmínkách, cílech a možnostech, jak aktivně ze spolupráce těžit. Stejně jako samotné SPP prošlo během let vývojem, i Den s průmyslovými partnery čekají ještě v letošním roce změny. Je připraven nový formát a program, který půjde formou tematických bloků ještě více do hloubky spolupráce a jejich úspěšných příkladů. Připraveny budou i workshopy z dílen některých firem.

Odborné akce, samostatné přednášky, workshopy a komunitní akce pro studenty probíhají v průběhu celého roku. Loni se do jejich nabídky zapojily například firmy Red Hat Czech, Kentico Software, či IBM, kdy Red Hat Czech a Kentico Software mají k těmto účelům v budově FI MU připraveny i vlastní prostory.

V rámci SPP mají firmy možnost zapojit se do výuky na FI. Mohou zajistit jednotlivé přednášky i ucelené kurzy ve spolupráci s pracovníky FI. Této možnosti v loňském roce využily například firmy Red Hat Czech, Y Soft, IBM, InQool, Kentico, Honeywell, Novanta a další. Nejaktivnější je v tomto ohledu firma Red Hat Czech, která se v loňském roce podílela na výuce přednáškami zvaných odborníků ve více než 6 předmětech, ale i organizací vlastních vzdělávacích akcí v Red Hat opensource laboratoři na fakultě. NXP Semiconductors se zapojili do modernizace předmětu PV198 Onechip Controllers, který dostal díky NXP nový hardware i obsah.

V roce 2019 došlo k nárůstu počtu sponzorovaných PhD pozic ze strany strategických partnerů SPP. V tomto režimu společného vedení doktorských studentů ve spolupráci mezi FI a firmou, studuje již 11 doktorských studentů. Takto vymezená podpora je podmínkou strategického partnerství. Podpora je ale možná i mimo rámec strategického partnerství v rámci nižších kategorií partnerství, jako v případě firmy TECHNISERV, spol. s r.o., která podporuje PhD studenta, se kterým spolupracuje na dílčích analýzách a studiích.

Nic z toho by nebylo možné bez intenzivní interakce spolupracujících firem s výzkumnými týmy a laboratořemi FI. V tomto ohledu se do spolupráce nejaktivněji zapojila výzkumná skupina CRoCS (Centre for Research on Cryptography and Security), Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů (Lasaris), Centrum analýzy biomedicínského obrazu (CBIA), Laboratoř konstrukce a architektury číslicových systemů (EmLab), Centrum zpracování přirozeného jazyka (NLP), Výzkumná laboratoř Sitola a Laboratoř datově orientovaných systémů a aplikací (DISA).

Dalším oblíbeným kontaktem se studenty je organizace soutěží a inzerce stáží pro studenty a pracovních pozic pro absolventy. Právě nabídka stáží se dostává do popředí pozornosti jak firem, tak fakulty v rámci nových studijních programů FI MU, u nichž je stáž povinnou součástí studia. Navíc se jedná se o vítaný nástroj spolupráce, kdy jsou uplatněny znalosti studentů v praxi a zároveň se studenti seznámí s prací ve firemním prostředí. Velmi aktivním partnerem v tomto ohledu je firma IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o., která stáže nabízí každoročně více než desítce studentů. A malá R&D pobočka francouzské firmy Nexa Technologies CZ s.r.o. v loňském roce zapojila tři stážisty, kterým dokázala připravit individuální vymezení problému, které je schopen stážista úspěšně řešit dle svých časových možností a v době vymezené pro stáž.

Spolupráce má vedle výzkumné a výukové spolupráce i popularizační a kulturní přesah. Velmi populární Filmový festival FI podpořila firma Flowmon Networks v pozici generálního sponzora. Finanční podporu poskytly i společnosti Kentico Software, 24i Media, Red Hat Czech. Kiwi.com zpestřila festival věcnými cenami. Firmy Honeywell, Kentico, Seacomp, 24i Media aktivně pomohly s popularizací vědy v programu Noci vědců. Přilákat na FI nové zájemce o studium a zpestřit program během Dnů otevřených dveří pomohly Mycroft Mind, 24i Media, Honeywell, AHEAD iTec. Velmi nás těší dlouhodobý kladný vztah k alma mater ze strany Petra Palase, absolventa FI a zakladatele firmy Kentico, který podpořil i oslavy k 25. výročí FI, kdy svou přednáškou oživil Den absolventů.

Tímto bychom rádi poděkovali všem spolupracujícím firmám a zapojeným výzkumným laboratořím. Všem přejeme úspěšnou spolupráci i do budoucna, a těšíme se na nově vznikající aktivity, na které se můžete těšit i Vy.

Proto sledujte informační kanály FI, ať vám tyto události neuniknou!

Spolupráce za rok 2019 – fakta a čísla

S T R A T E G I C K Ý    P A R T N E R
Invasys a.s. Podporovaný Ph.D. student, spoluorganizátor soutěže o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci v oblasti bezpečnosti IT a aplikované kryptografie.
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. Přímá spolupráce se studenty Bc, Mgr a Ph.D. programů na témata blízká a aplikovatelná ve sféře umělé inteligence, strojového učení, Deep Learning, sémantických technologií.
Lexical Computing CZ s.r.o. Podpora 5 Ph.D. studentů v oblasti společného výzkumu. Každoroční zapojení do soutěže pro šikovné studenty FI.
Podrobnější informace najdete na stránce spolupráce FI - Lexical Computing.
Red Hat Czech, s.r.o. Úspěšné vedení 9 bakalářských a 11 diplomových prací. V oblasti společného výzkumu podpora 3 Ph.D. studentů. Završen první rok práce na TAČR grantu AUFOVER.
Podrobnější informace najdete na stránce spolupráce FI - Red Hat.
P A R T N E R
Honeywell, spol. s r.o. Úspěšně obhájeny 4 diplomové práce. Spolupráce v oblasti výzkumu na projektech AMASS (EU ECSEL) a společném TAČR grantu AUFOVER.
Podrobnější informace najdete na stránce spolupráce FI - Honeywell.
IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o. Spolupráce na bázi studentských stáží, akce pro studenty a podpora centra jazykového vzdělávání a studijního oboru SSME.
InQool a.s. Aktivní zapojení do výuky včetně zajištění přednášek při výuce vývoje moderních uživatelských rozhraní.
Podrobnější informace najdete na stránce spolupráce FI - InQool.
Kentico software s.r.o. Vedle vedení závěrečných prací rozvíjení spolupráce v rámci Kentico Academy - jeden vývojový tým vytvořený ze studentů. Kentico je také partnerem filmového festivalu FI.
Podrobnější informace najdete na stránce spolupráce FI - Kentico.
MONET +, a.s. Podporuje aktivitu studentů v rámci soutěže talentovaných studentů a spolupracuje s laboratoří CRoCS na FI.
TECHNISERV, spol. s r.o. Zapojení studenta Ph.D. studia, který se podílí na společných dílčích analýzách a studiích.
Y Soft Corporation, a.s. Vedle vedení závěrečných prací na Bc. a Mgr. stupni také podpora několika studentských soutěží, zapojení do výuky a příprava společného TAČR projektu.
Podrobnější informace najdete na stránce spolupráce FI - Y Soft.
S M E   P A R T N E R
Flowmon Networks, a.s. Vedení závěrečných prací. Autor společně vedené bakalářské práce je nyní na dlouhodobé stáži v týmu experimentálního vývoje.
Podrobnější informace najdete na stránce spolupráce FI - Flowmon.
GoodData s.r.o. Zapojení do vedení závěrečných prací a interakce s laboratoří, se kterou jsou témata navrhována.
Kiwi.com s.r.o. Aktivní spolupráce na bázi vedení BP/DP, aktivity pro studenty, spolupráce s jedním studentem v rámci soutěže pro talentované bakalářské studenty.
LOGEX Solution Center s.r.o. Spolupráce na několika běžících bakalářských pracích se studenty v oblasti zpracování dat.
Podrobnější informace najdete na stránce spolupráce FI - Logex.
Nexa Technologies CZ s.r.o. Vedle vedení bakalářských a diplomových prací probíhala spolupráce se třemi stážisty.
Novanta Česká republika s.r.o. Spolupráce v oblasti zadávání bakalářských a diplomových prací. Příprava přednášky do předmětu PA192.
Safetica Technologies, s.r.o. Aktivní vedení zhruba 5 závěrečných prací ročně, kdy asi polovina bývá vytvořená na míru. Spolupráce na bázi půlročních až ročních stáží, někdy kombinovaných s BP/DP.
SANEZOO EUROPE s.r.o. Nově navázáno členství v SPP a rozběhnutí spolupráce v oblasti bakalářských a diplomových prací.
SEACOMP s.r.o. Aktivní spolupráce formou závěrečných prací s aktuálně třemi aktivními studenty.
TESCAN Brno, s.r.o. Spolupráce v oblasti společného vedení bakalářských a diplomových prací.
Podrobnější informace najdete na stránce spolupráce FI - TESCAN.
Trusted Network Solutions, a.s. Vedle spolupráce formou společně vedených závěrečných prací (jedna diplomová práce oceněná cenou děkana) také zapojení do výuky.
Turing Technology s.r.o. Nově navázaná spolupráce v rámci SPP. Spolupráce na vývoji komplexního chatbota pro komunikaci o produktech Turing Technology v angličtině.
VF, a.s. Aktivní spolupráce na společném vedení diplomových a bakalářských prací ve spolupráci s laboratoří EmLab na FI.
Wereldo.com, s.r.o. Velmi aktivní rozjezd spolupráce v rámci SPP, podpořený zajímavým výzkumem a týmem ze 3 magisterských studentů, 1 doktorského studenta a 1 nového postdoc výzkumníka.
Loga SPP