Oblasti výzkumu

Na FI řešíme výzkumné otázky a problémy ze všech oblastí informatiky i z příbuzných disciplín. Pro lepší orientaci uvádíme přehled našich výzkumných oblastí a témat s odkazy na zainteresované výzkumné skupiny, ve struktuře podle standardní klasifikace ACM 2012.

Aplikované výpočty

Informační systémy

Matematika v informatice

Organizace počítačových systémů

Počítač orientovaný na člověka

Počítačová bezpečnost a soukromí

Počítačové sítě

Počítačový hardware

Software a softwarové inženýrství

Teoretická informatika

Umělá inteligence

Výpočty v přírodních a medicínských vědách