Laboratoř diskrétních metod a algoritmů (DIMEA)

Vedoucí: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. a prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.

Laboratoř diskrétních metod a algoritmů (DIMEA) se zabývá oblastmi diskrétní matematiky, které jsou významné z hlediska informatiky, a návrhem diskrétních algoritmů. Oblasti výzkumu členů laboratoře zahrnují algoritmickou, geometrickou, strukturální a topologickou teorii grafů, extremální kombinatoriku a analytické reprezentace velkých diskrétních objektů. Členové laboratoře mají rozsáhlou mezinárodní síť spolupracovníků (v odborných časopisech publikovali s více než 150 spoluautory) a jejich práce je podporována významnými národními a mezinárodními grantovými agenturami (např. ERC, GAČR). Laboratoř nabízí různé možnosti zapojení studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia do svých aktivit.


Aktivity laboratoře DIMEA


Pracovníci

Bývalí postdoktorandi

Studenti

Bývalí studenti


Aktivity laboratoře DIMEA v minulosti