Rozcestník akcí
Fakulty informatiky Masarykovy univerzity

Pro veřejnost

People taking a lecture

Celoživotní vzdělávání

Faculty entrance at night

Noc vědců

Children playing with Karel The Robot

MjUNI

Juniorská univerzita
An ongoing recording of a film interview

Filmový festival

Fakulty informatiky

Pro uchazeče a středoškoláky

A highschooler is reading paper handouts while holding a pencil

Dny otevřených dveří

Lecturer standing illuminated by Python code slides

Python pro středoškoláky

A faculty ambassador explains a board game to students

Poznej FI

A team of players stands ready for a showdown

Soutěže v informatice pro středoškoláky

Více aktivit pro středoškoláky

Pro studenty a průmyslové partnery

Moderator talking in a debate

Dny s průmyslovými partnery

A moment from an autumn relay race

Soutěže v informatice pro vysokoškoláky

Pro informatiky a odbornou veřejnost

Lecturer standing in front of a slide with charts.

Informatická kolokvia

Closeup of a lecturer in the Mendel Museum´s Augustinian Abbey Refectory

Seminar series MU

Mathematics, Physics & Computer Science
Two people talking in front of a bulletin board with a research paper poster

TSD

International Conference on Text, Speech and Dialogue
A small group of people watching a presentation sat in a circle

Semináře výzkumných skupin FI

Historie konferencí

Proběhlé akce a události

Ross Anderson starting his lecture

Ross J. Anderson v Brně

udělení čestného doktorátu a přednáška
21. 4. 2022
Donald Knuth and Dana Scott during their lecture

Týden s držiteli Turingovy ceny

Donald E. Knuth & Dana S. Scott
8. – 11. 10. 2019
Closeup of an alumni sticker

25. výročí FI MU

Den absolventů
19. 6. 2019
People going to the lecture halls to attend the DISC conference

Konference DISC 2017

Development Infrastructure Security Cloud