Event Photo Gallery

2019-06-15 Den absolventů a 25. výročí FI

Date 15.6.2019
Place Fakulta informatiky MU, Botanická 68a

Description
V rámci oslav MUNI100 se konal na Fakultě informatiky "Den absolventů". Akce byla součástí oslav "25 let Fakulty informatiky MU". V rámci připraveného programu v posluchárně D3 proběhla řada přednášek významných absolventů FI, panelová diskuse "Kam kráčíš FI?", došlo i na vzpomínání a promítání filmů z historie FI. V rámci paralelního programu se návštěvníkům otevřely dveře laboratoří a pracovišť fakulty. Po skončení programu se zájemci přesunuli na festivalový program MUNI 100 na brněnském výstavišti.