Online Den otevřených dveří pro zájemce o studium na Fakultě informatiky MU (FI MU)

Online DOD

Událost proběhla online. Záznam můžete shlédnout na fakultním kanále Youtube.

Kdy? Ve čtvrtek 25. 11. 2021

Testování IQ

Ve spolupráci s Mensou ČR nabízíme zájemcům možnost absolvovat test IQ přímo na DOD za zvýhodněnou cenu. Testování proběhne prezenční formou na FI MU. Zájemci se mohou registrovat na stránkách Mensy ČR:

Program Online Dne otevřených dveří (změny vyhrazeny)

 • 13:00 Zahájení
 • 13:05 Úvodní videoprezentace o možnostech studia vč. možnosti jak se dostat bez přijímaček + Q&A
 • 13:45 Studentská prezentace (Zvěřinec, KSI, studentské akce) + Q&A
 • 14:00 Online prezentace výzkumných laboratoří a průmyslových partnerů:
  • 14:00 Laboratoř interakce člověka s počítačem (HCILAB)

   Laboratoř interakce člověka s počítačem (HCILAB) se věnuje výzkumu uživatelských rozhraní mezi člověkem a počítačem, obzvláště pak výzkumu moderních metod interakce a virtuální a rozšířené realitě. Mezi aktuální výzkumné projekty patří například spolupráce více uživatelů a možnosti výuky v imerzivní virtuální realitě. Dále se zabýváme oblasti vývoje počítačových her, především uplatněním moderních technik počítačové grafiky ve hrách. Vizualizační laboratoř Visitlab se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum v oblasti vizualizací komplexních dat, jejich vizuální analýzy, počítačové grafiky a jejich vztahu k virtuálnímu prostředí a grafickému designu. V současné době se věnuje například projektům z oblastí molekulární, bezpečnostní, geografické a medicínské vizualizace.

  • 14:15 Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů (LaSArIS)

   Budoucnost všech ve vlastních rukou. Zní to hezky? Děsivě? Až moc nereálně? Tak to tedy ne! V laboratoři Lasaris provádíme výzkum týkající se smart cities, inteligentních budov a sítí, kyberbezpečnosti, IoT a mnoha dalších odvětví, které formují budoucnost každého z nás. Zabýváme se převážně kritickými infrastrukturami, jejichž nefunkčnost by mohla způsobit velké škody. Jednou z možností, jak na takovou infrastrukturu zaútočit, je útok zevnitř organizace. Přijďte se podívat, jak by takový útok mohl vypadat a u toho zjistěte více o naší laboratoři!

  • 14:30 Kentico - průmyslový partner FI MU

   Wanna love your job? Pojďte se seznámit s Kentico Software v Brně, našimi produkty i klienty. Víte třeba, že Kentico vzniklo z bakalářské práce našeho šéfa a jediného majitele – Petra Palase? Že Kontent by Kentico, naše headless řešení CMS, vznikl jako start-up uvnitř firmy? Nebo že mnoho našich lídrů a lídryň vyrostlo ze studentů FI MU, pro které pravidelně otvíráme Kentico Academy? V prezentaci dostanete příležitost nahlédnout za dveře našich kanceláří, vývojových týmů a technologií.

  • 14:45 Laboratoř elektronických multimediálních aplikací (LEMMA)

   Schopnost vyjádřit se filmovou řečí je dovednost, která se v dnešním zrychlujícím se a klipovitém světě hodí. Na komentovaných ukázkách studentské filmové produkce nahlédnete pod pokličku tvůrčí dílny laboratoře LEMMA a jí pořádaných Filmových festivalů Fakulty informatiky MU.

  • 15:00 Laboratoř servisních systémů

   Inovativní řešení, jako Smart City, Industry 4, Chytré služby, Internet věcí, Big Data Analytics nebo Digital Service, se postupně stávají stále významnější. Laboratoř servisních systémů provádí svůj výzkum nových přístupů, modelů a platforem souvisejících s těmito koncepty. Prozkoumáme také praktické využití moderních technologií, abychom mohli doporučit optimální postupy při navrhování chytrých služeb. Náš tým se snaží řešit výzkumné problémy vždy z víceoborového pohledu. Cílem je vždy navrhnout službu tak, aby přinesla co největší efekt všem jejím zákazníkům.

  • 15:15 Laboratoř konstrukce a architektury číslicových systémů (EmLab)

   V laboratoři EmLab na váš čekají nejen naši vyučující a studenti, ale také roboti nebo dron. Dozvíte se, jak se elektronika do takových zařízeních navrhuje, programuje a ovládá. Dále zjistíte, jak se detekují neutrony a gama záření v běžném prostředí a v okolí zařízení pracujících s jadernými materiály a na čem členové EmLabu spolupracují s jadernými vědci. Laboratoř je vybavena měřicí technikou a soudobými technickými a programovými nástroji pro aplikaci programovatelných hradlových polí (obvodu typu FPGA), jednočipových mikroprocesorů a procesorů pro digitální zpracování analogových signálů (obvody typu DSP). Zaměřuje se na studium, vývoj a aplikaci tzv. embedded systems (unikátní jednoúčelové aplikace).

 • 15:30 Závěr

Účastí vyjadřujete souhlas se záznamem akce. Všem účastníkům děkujeme a prosíme o vyplnění zpětné vazby do dotazníku.

Další termíny Dnů otevřených dveří FI MU

Další informace o studiu

Jaké programy tu lze studovat? Jaké jsou možnosti praxe? Jak podat přihlášku? Jaké jsou možnosti přijetí bez přijímacích zkoušek? Jaké máte možnosti uplatnění?

Nabídka videoprezentací, a doslání tištěných materiálů

Avatar

„Nenašla jsem v Česku ani na Slovensku jinou univerzitu, kde by mi fakulta informatiky nabídla od začátku takovou volnost v nastavování svého studia, možnost se specializovat a zapisovat si neuvěřitelné množství předmětů i z jiných fakult“

Magdalena Kejstová
absolventka Bc. programu Informatika, obor Počítačová grafika a zpracování obrazu

Jak vypadá Den otevřených dveří FI MU, když je svět v pořádku

Kontakty

E-mail: studijni@fi.muni.cz (preferovaný kontakt, pro specifické dotazy); Telefon: +420 54949 1818
E-mail: propagace@fi.muni.cz (pro zájemce o exkurze nebo pro zaslání brožur poštou); Telefon: +420 54949 1819
Sledujte Facebook: FI.MUNI.CZ, Instagram: @fi_muni, Twitter: @fi_muni