Prominutí přijímací zkoušky

Žádost je nutné zaslat na studijní oddělení FI nejpozději do 29. 2. 2020. Rozhoduje razítko pošty. Pokud máte zájem o prominutí přijímací zkoušky, přečtěte si Kritéria a často kladené dotazy. Kritéria naleznete také ve formuláři žádosti pro prominutí zkoušky. Pokud k žádosti o prominutí přijímací zkoušky není nutné dokládat úředně ověřenou kopii dokladu (možnosti 1, 2, 5 Mensa ČR, 6, a 9 ve formuláři žádosti) je možné vyplněnou žádost naskenovat a vložit do e-přihlášky jako přílohu. Čestné prohlášení k variantě 6. V případě prominutí přijímací zkoušky je pozvánka na TSP bezpředmětná.

Co když budu znát výsledky SCIO testu, SOČ, olympiády nebo IQ testu až po 29. 2. 2020, kdy je poslední den pro podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky? Vyplňte formulář žádosti, do ní uveďte kdy se testu či soutěže zúčastníte a podejte žádost (elektronicky nebo poštou) nejpozději do 29. 2. 2020. Výsledek doložte později, nejpozději však do 5. 6. 2020. U SCIO testů a IQ testu v ČR, si výsledky zjišťuje fakulta, pokud jste k tomu dali společnosti souhlas.

Pokud jste odmaturovali za jedna z matematiky (v ČR), měli z matematiky v externí části úspěšnost minimálně 85 % (v SR) nebo se zúčastnili matematické olympiády (IOI, CEOI, IMO), nejspíš máte nárok na stipendium pro perspektivní studenty. Podívejte se do směrnice děkana 1/2019.