Technické informace pro vyučující

Audiovizuální technika, dataprojektory

Návod na použití techniky:

V dalších učebnách jsou k dispozici stropní projektory. Klíček od skříňky s ovladačem k projektoru lze zapůjčit na celý semestr u paní tajemnice (kancelář B513). V případě potřeby projekce v jiných prostorách lze na vrátnici krátkodobě zapůjčit přenosný projektor.

Řešení problémů a nestandardních situací

Viz Adresy pro podávání dotazů a hlášení problémů.

Software pro výuku

S dostatečným předstihem (alespoň dva týdny) před začátkem výuky je potřeba nahlásit softwarové požadavky pro samotnou výuku, tj. specifikovat jaký SW, v jaké verzi, v jakých učebnách a od kdy má být k dispozici. Informace se zasílají na adresy win@fi.muni.cz, či unix@fi.muni.cz, nebo obojí, dle druhu operačních systémů na počítačích v daných učebnách. Před začátkem výuky je vhodné otestovat funkčnost požadovaného softwaru, a to včetně softwaru, který byl na strojích v dřívějších letech.

Zajištění informovanosti o provozních pravidlech

U předmětů v počítačových učebnách připomeňte studentům, že musí dodržovat provozní pravidla. Je dobré zdůraznit zákaz manipulace s kabeláží v učebnách (s výjimkou kabelů pro připojení vlastních strojů). V případě, že jde o předmět, jehož součástí je spouštění náročnějších výpočtů, je potřeba studenty informovat o pravidlech provozování náročných procesů. V případě porušení pravidel může být studentovi dočasně zablokován účet, a to bez ohledu na komplikace, které z toho pro něj plynou.

Speciální zkoušková session

V učebně B130 Vám můžeme nabídnout použití speciální omezené session, ve které se studentům otevře předem určené URL v prohlížeči (typicky odpovědník v ISu). V této session nejsou možné: manipulace s adresním řádkem, přístup ke zdrojům mimo muni.cz, přístup k dalším programům a souborům na PC.

Pro použití této zkouškové session, pošlete na unix@fi.muni.cz čas konání zkoušky a pro každý čas URL odpovědníku v ISu. 10 minut před plánovaným začátkem zkoušky a 20 minut po začátku se nebude možné na počítače normálně přihlásit, ale po zadání přihlašovacích údajů bude vynucena tato speciální testovací session.

U zkouškové session je pro učitele vyhrazen stroj nymfe23, na tomto jediném stroji je možné standardní přihlášení. Pozor, u normální výuky se jako učitelský stroj používá stroj nymfe31, ke kterému jsou připojeny projektory, jejich potřeba se ale u zkoušek nepředpokládá.

Na konci prosíme zkontrolujte, že se všichni odhlásili ze zkouškové session (Alt + F4). Pro kontrolu můžete použít mapu místnosti.

Plány rozložení míst v učebnách

Pokud chcete zjistit aktuální přehled přihlášených studentů v počítačových místnostech, můžete využít mapu místností.

Pro rozsazení studentů na zkoušky můžete využít plány rozesazení.