Přeloženo pomocí DeepL

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Začněte studovat s FI

Teprve podpisem potvrzení o zápisu se stanete vysokoškolským studentem se všemi výhodami, možnostmi a povinnostmi. Otevře se vám bohatství informačního systému MU a studijních možností.