Studijní katalog 2017/2018

Katalog v jednom souboru (včetně osnov předmětů)

Úvod

Bakalářské studium

Společný základ bakalářského studia

Bakalářský studijní program Informatika

Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika

Bakalářský studijní program Informatika a druhý obor

Magisterské studium

Magisterský studijní program Informatika

Magisterský studijní program Aplikovaná informatika

Magisterský studijní program Učitelství pro střední školy