Matematická informatika

Garant: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.

Obor Matematická informatika poskytuje vhodnou přípravu zejména pro další studium a budoucí práci v informatice jako vědním oboru, případně v interdisciplinárních oborech na pomezí matematiky a informatiky. Obor je primárně určen studentům, kteří chtějí pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu. Absolventi oboru matematická informatika získají dostatečné základy pro studium libovolného magisterského oboru Informatiky i pro studium příbuzných matematických disciplín. Konkrétní zaměření povinně volitelných teoretických předmětů (informatických či matematických) je ponecháno na volbě studenta.

Požadavky

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty

Doporučení

Mimo uvedené povinně volitelné předměty jsou studentům nabízeny již od prvního roku studia semináře IV119 Seminar on Discrete Mathematical Methods (2+1 kr.) a IV125 Seminář laboratoře Formela (2+1 kr.).

Vzhledem k důrazu na propojení oboru Matematická informatika s příbuznými matematickými oblastmi se očekává dobrovolný zájem studentů o relevantní matematické předměty vyšší úrovně s prefixy M či MA, například jmenovitě o MA007 Matematická logika (3+2 kr.), MA010 Graph Theory (3+2 kr.), MA015 Graph Algorithms (3+2 kr.).

Doporučený průchod studiem

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr