Programování a vývoj aplikací

Zajímá Vás informatika či výpočetní technika? Přemýšlíte, jak jsou všudypřítomné digitální systémy vytvářeny a řízeny? Potkali jste se s programováním či máte zájem pořádně pochopit, co to vlastně obnáší? Pokud alespoň jedno z tohoto platí nebo jste prostě zvědaví a rádi řešíte praktické problémy, právě jste našli vhodný studijní program.

Čeká Vás studium principů technické realizace základních počítačových aspektů od hardwarového vybavení, přes operační systémy, síťování až po zásady bezpečného a efektivního uložení dat. Současně získáte i znalosti základů matematiky a teorie informatiky. Studium kombinuje přednášky se semináři a s průběžným praktickým ověřováním Vašich postupně nabývaných znalostí a dovedností. K dispozici je i semestrální projekt a zejména volitelná, zpravidla finančně honorovaná semestrální praxe.

Absolventi tohoto studijního programu mají vždy z čeho vybírat. Program Vás výborně připraví zejména na pozice programátorů, vývojářů či správců počítačových a informačních systémů, ale možnosti uplatnění jsou mnohem širší, protože Vaše schopnost řešit praktické problémy bude mimořádně ceněná.

Během studia budete mít možnost se zapojit do práce řady laboratoří na fakultě, začít se podílet na výzkumných aktivitách učitelů, nebo spolupracovat s komerční firmou, která je průmyslovým partnerem fakulty.

Přihláška ke studiu
Průvodce přijímacím řízením

Český studijní program
Formaprezenční
Doba studia3 roky
Je studium programu pro Vás?

Zcela jistě ano! Pokud Vás zaujal první odstavec a pokud hledáte studium, které není postaveno na schopnosti pamatovat si fakta, ale bude rozvíjet Vaše schopnosti systematického myšlení. Naopak, studium nevyžaduje, abyste již uměli programovat; stačí, že máte otevřenou hlavu, je Vám blízké logické myšlení a matematika Vás neděsí.

A pokud během studia prvního ročníku zjistíte, že Vás více zajímá teorie, pak lze zcela bezproblémově přestoupit do sesterského studijního programu Informatika.

Absolventi
Profil absolventa

Jako absolventi tohoto studijního programu budete plnohodnotně připraveni nastoupit bezprostředně po studiu na pozice juniorních i seniorních vývojářů či správců informačních systémů, a jako takoví budete na trhu práce velmi ceněni. Alternativně můžete pokračovat ve studiu v navazujícím studijním programu zaměřeném na Informatiku.

Kam po tomto studiu?
Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je v posledních několika letech více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia. Více o uplatnění absolventů

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Andrej Pančík
Andrej Pančík

LinkedIn
Rozhovor

Programování je jako poezie

Absolvent FI MU v Silicon Valley rozjiždí fundraisingovou platformu Prizeo.

Jakub Jurových
Jakub Jurových

LinkedIn
Rozhovor

Absolvent FI MU hýbe miliardovým filmovým byznysem

Jakub Jurových je technický ředitel startupu Operam, firmy, která pracuje na propagaci filmů hollywoodských studií.

Karel Beneš
Karel Beneš

LinkedIn

„Po státnicích jsem odešel pracovat do Prahy, pro zaměstnavatele, u kterého mám možnost řešit zajímavé projekty v oblasti telekomunikací a bankovního sektoru. Pracuji jako správce systémů a specializoval jsem se na datové sklady. Po narození syna jsem si domluvil, že tři dny v týdnu mohu pracovat z domu.“

Petr Přidal
Petr Přidal

LinkedIn
Rozhovor

Mapy pro NASA i do letadel vznikají díky české firmě s kořeny na FI MU

Absolvent Fakulty informatiky MU Petr Přidal založil společnost, která dodává mapové podklady a aplikace do celého světa.

Vít Novotný
Vít Novotný

Profil
Rozhovor

Pracuje na vyhledávači nové generace. Získal cenu Brno Ph.D. talent a 300 tisíc

Doktorand Vít Novotný z FI MU řeší problémy, na které Google nemá odpověď. Jeho projekt má usnadnit vyhledávání vědeckým pracovníkům po celém světě.

Juraj Pančík
Juraj Pančík

LinkedIn
Rozhovor

Do Googlu ho přijali hned po státnicích na MU

Tři letní stáže zajistily Juraji Pančíkovi nástup ve společnosti Google hned po dokončení studia na FI MU. Nic zvláštního, říká. Stačí prý jen trochu chtít.

Foto: Ondřej Surý.
Jan Řezáč

LinkedIn
Rozhovor

Jak uspět v byznysu? Dělat si kamarády a neříkat lidem vše

Absolvent fakulty informatiky Jan Řezáč se věnuje webdesignu.

Roman Dušek, Foto: Martina Fojtů / CC-BY
Roman Dušek

LinkedIn
Rozhovor

Lidé čekají, že bude vyhledávač myslet za ně

Absolvent FI MU Roman Dušek řídí v Seznam.cz vývoj vyhledávání.

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Studijní katalog

Praxe

Ve studijním programu Programování a vývoj aplikací studenti absolvují povinnou stáž v délce 12 týdnů/480 hodin v rámci jednoho semestru. Předmět má za cíl seznámit studenty se softwarovým vývojem v praxi a vybavit je znalostmi a dovednostmi, které vývojář na denní či týdenní bázi potřebuje pro výkon své práce.

Více o předmětu praxe

Výzkum
Zapojení do výzkumu a vývoje

Studenti mají možnost zapojit se do vědecké výzkumné či vývojové práce v rámci výzkumných laboratoří FI. Na bakalářské úrovni studia probíhá spolupráce typicky formou řešení projektů laboratoří, nebo formou laboratořemi vedených závěrečných prací. Typická témata takto zaměřených bakalářských prácí zahrnují vyhodnocení nových postupů, implementace prototypů, či participace na vývoji větších SW produktů.

Věda, výzkum a vývoj