Programování a vývoj aplikací

Zajímá Vás informatika či výpočetní technika? Přemýšlíte, jak jsou všudypřítomné digitální systémy vytvářeny a řízeny? Potkali jste se s programováním či máte zájem pořádně pochopit, co to vlastně obnáší? Pokud alespoň jedno z tohoto platí nebo jste prostě zvědaví a rádi řešíte praktické problémy, právě jste našli vhodný studijní program.

Čeká Vás studium principů technické realizace základních počítačových aspektů od hardwarového vybavení, přes operační systémy, síťování až po zásady bezpečného a efektivního uložení dat. Současně získáte i znalosti základů matematiky a teorie informatiky. Studium kombinuje přednášky se semináři a s průběžným praktickým ověřováním Vašich postupně nabývaných znalostí a dovedností. K dispozici je i semestrální projekt a zejména volitelná, zpravidla finančně honorovaná semestrální praxe.

Absolventi tohoto studijního programu mají vždy z čeho vybírat. Program Vás výborně připraví zejména na pozice programátorů, vývojářů či správců počítačových a informačních systémů, ale možnosti uplatnění jsou mnohem širší, protože Vaše schopnost řešit praktické problémy bude mimořádně ceněná.

Během studia budete mít možnost se zapojit do práce řady laboratoří na fakultě, začít se podílet na výzkumných aktivitách učitelů, nebo spolupracovat s komerční firmou, která je průmyslovým partnerem fakulty.

Přihláška ke studiu (do 29. 2.)
Průvodce přijímacím řízením

Český studijní program
Formaprezenční
Doba studia3 roky
Je studium programu pro Vás?

Zcela jistě ano! Pokud Vás zaujal první odstavec a pokud hledáte studium, které není postaveno na schopnosti pamatovat si fakta, ale bude rozvíjet Vaše schopnosti systematického myšlení. Naopak, studium nevyžaduje, abyste již uměli programovat; stačí, že máte otevřenou hlavu, je Vám blízké logické myšlení a matematika Vás neděsí.

A pokud během studia prvního ročníku zjistíte, že Vás více zajímá teorie, pak lze zcela bezproblémově přestoupit do sesterského studijního programu Informatika.

Absolventi
Profil absolventa

Jako absolventi tohoto studijního programu budete plnohodnotně připraveni nastoupit bezprostředně po studiu na pozice juniorních i seniorních vývojářů či správců informačních systémů, a jako takoví budete na trhu práce velmi ceněni. Alternativně můžete pokračovat ve studiu v navazujícím studijním programu zaměřeném na Informatiku.

Kam po tomto studiu?
Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je v posledních několika letech více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia. Více o uplatnění absolventů

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Andrej Pančík
Bc. Andrej Pančík, MBA

LinkedIn

Pokračoval ve studiu na University of Nottingham a později na University of Oxford, než se začal naplno věnovat podnikání (studium Harvard Business School) a budování úspěšných firem Prizeo, Represent, a dalších.

Jakub Jurových
Bc. M.Phil. Jakub Jurových

LinkedIn

Jakub je nyní CTO ve firmě Operam. Titul Master of Philosophy získal na University of Cambridge, UK.

„Fakulta informatiky mi dala skvělý základ pro pokračování ve studiu na Cambridge a také prostor na rozběhnutí svých prvních firem.“

Karel Beneš
Bc. Karel Beneš

LinkedIn

„Po státnicích jsem odešel pracovat do Prahy, pro zaměstnavatele, u kterého mám možnost řešit zajímavé projekty v oblasti telekomunikací a bankovního sektoru. Pracuji jako správce systémů a specializoval jsem se na datové sklady. Po narození syna jsem si domluvil, že tři dny v týdnu mohu pracovat z domu.“

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Studijní katalog

Praxe

Budete mít možnost absolvovat praxi v rozsahu 12 týdnů. Fakulta má rozsáhlou spolupráci s průmyslovými partnery a k dispozici je vždy řada míst v atraktivních firmách, případně můžete místo své praxe navrhnout i sami. Praxe je zpravidla placená, tímto způsobem tak získáváte i finanční podporu přímo v rámci svého studia.

Praxe bude realizována v 5. semestru, kdy již budete mít dostatek zkušeností, které v praxi můžete uplatnit. Praxe zabírá 4 dny v týdnu, pátý pak probíhá výuka a kontakt s fakultou, kdy rovněž můžete snadno řešit případné problémy.

Výzkum
Zapojení do výzkumu a vývoje

Studenti mají možnost zapojit se do vědecké výzkumné či vývojové práce v rámci výzkumných laboratoří FI. Na bakalářské úrovni studia probíhá spolupráce typicky formou řešení projektů laboratoří, nebo formou laboratořemi vedených závěrečných prací. Typická témata takto zaměřených bakalářských prácí zahrnují vyhodnocení nových postupů, implementace prototypů, či participace na vývoji větších SW produktů.

Věda, výzkum a vývoj