Webová řešení

Pokud chcete provozovat svůj web, v závislosti na potřebách a účelu existuje několik možností realizace, jejichž přehled zde uvádíme. Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na webmaster@fi.muni.cz.

Web na samostatné doméně

Umožňujeme typicky pro projekty zaměstnanců, labů, konferencí a podobně.

Pokud jde o doménové jméno, není problém zařídit adresu v doméně fi.muni.cz. V takovém případě je však potřeba, aby byl web hostován buď na infrastruktuře FI nebo MU. Je též možné mít (také) adresu mimo domény fi.muni.cz, ale v takovém případě není registrace domény v režii CVT a zájemce si ji organizačně i finančně zabezpečuje sám.

Hosting na vlastním serveru

Pokud již máte svůj fyzický server (typicky v našem datacentru), webserver si zabezpečíte ve své režii a na fakultním firewallu vám povolíme přístup přes HTTP(S).

Viz také sekce Databáze a Redakční systémy.

Hosting ve fakultním cloudu

Můžete využít náš cloud, kde si vytvoříte virtuální stroj, jemuž přidělíme veřejnou adresu (preferujeme i IPv6), označíme jej za produkční a povolíme přístup přes HTTP(S). Správa operačního systému i webserveru a povinnost udržovat jej aktuální především z hlediska bezpečnosti je opět ve vaší režii.

Viz také sekce Databáze a Redakční systémy.

GitLab Pages

Pokud je váš web statický (není dynamicky generován, tj. nevyžaduje např. PHP nebo Django), můžete využít GitLab Pages – web se bude generovat přes GitLab CI na základě dat z repozitáře ve fakultním GitLabu a typicky bude dostupný na adrese https://namespace.pages.fi.muni.cz/project/, kde namespace je váš fakultní login nebo název skupiny v GitLabu. Web lze také paralelně zpřístupnit pod jinou (reprezentativnější) doménou, viz sekce Web na samostatné doméně.

Hosting na serveru Aisa

Pokud jde o technologicky nenáročný web (statické stránky nebo PHP, CGI) a nechcete udržovat OS a webserver, lze využít webhosting na serveru Aisa využívající webserver Apache. Pro tyto účely vám přidělíme adresář pod /webhost.

Zde je nutno dbát na bezpečnost – při nasazování existujícího software aplikovat aktualizace a při vlastních řešeních se držet bezpečného návrhu a defenzivního programování.

Viz také sekce Databáze a Redakční systémy.

Redakční systémy

CVT aktuálně neposkytuje obecně použitelné CMS jako službu.

Zvažujete-li sami nasadit některé z CMS (Drupal, Joomla, Wordpress, ...), důrazně doporučujeme dbát na jeho aktuálnost a obezřetnost při instalování pluginů, protože jde o častý cíl bezpečnostních útoků (viz také náš blogový příspěvek).

Je zde také možnost využít služeb webcentra ÚVT (specificky stránka o tvorbě a provozu univerzitních webů), které poskytuje redakční systém Umbraco s možností využít jednotný univerzitní design JVS.

Databáze

V případě potřeby databáze doporučujeme z důvodu efektivity a rychlosti nechat si vytvořit dedikovanou databázi v rámci některé z fakultně poskytovaných databází.

Webová analytika

Pokud máte zájem sbírat analytické informace o návštěvnících, před nasazením řešení (například Google Analytics) je nutné vzít v potaz problematiku ochrany osobních údajů. V takovém případě proto silně doporučujeme zvážit fakultní instanci analytiky Matomo.

„Oficiální“ webový prostor pod fi.muni.cz

Poskytujeme typicky pro konference, labové nebo projektové weby.

Webový adresářový prostor

Nejčastějším případem bývají předmětové weby (např. https://www.fi.muni.cz/pb071/). V takovémto případě vytváříme dedikovaný adresář webu pod /www/ na Aise. Toto umístění je také dostupné přes NFS na Anxurovi z /net/aisa/html/. Pro více info viz bod Hosting na Aise.

Fakultní wiki

Typicky použitelné pro web programu, oboru, laboratoře, projektu laboratoře, nebo konference.

Tuto možnost lze využít, pokud máte minimální požadavky na design stránek. Stránky budou součástí oficiálního webu FI (a jeho designu). Ideálně by měli do oficiálního webu zapadat a být s ním nějak (odkazově) provázané. Po konzultaci lze přidělit právo editace vybraného podstromu stránek pod https://www.fi.muni.cz/ přes fakultní wiki.

Fakultní wiki představuje redakční systém poskytující kromě jiného verzování stránek, dvojjazyčnost (s možností automatického překladu), určování odpovědného kontaktu v patičce stránky pro podstrom stránek, a v režii správců webu FI také automatickou kontrolu odkazů. Obsah lze vkládat buď ve formě HTML anebo Markdown a obrázky/soubory lze vkládat pomocí wiki files.

Reprezentativní přesměrování

Pokud již svůj web máte, nebo plánujete umístit jinde, je možné zabezpečit reprezentativní přesměrování https://www.fi.muni.cz/YOURPROJECT na váš web.

Služby reverzního proxy (tj. například promítání obsahu webu https://somewhere.fi.muni.cz/project/PARAMETERS na https://www.fi.muni.cz/project/PARAMETERS) neposkytujeme.

Osobní webový prostor pod fi.muni.cz

Pokud máte unixový účet, máte také k dispozici možnost výroby osobních stránek pod https://www.fi.muni.cz/~xlogin/. Obecně zde umožňujeme provozovat jednoduché HTML stránky, stránky založené na PHP (na začátku PHP skriptů je však nutno uvádět shebang), nebo využívající skripty CGI.

Pokud zamýšlíte využít webový framework, je nutné použít CGI – máme návod pro Node.JS a s pomocí flup by také mělo být možné použít Django. Počítejte však s tím, že v tomto případě se váš web musí obejít bez nutnosti úpravy konfiguračních souborů serveru (lze využít jen konfiguraci přes .htaccess) – tj. lze kupříkladu využít přepisovací pravidla, ale nelze využít moduly jako mod_wsgi. Obecně lze říct, že framework nemůže sám poslouchat na nějakém portu (tj. konfiguraci reverzní proxy neumožňujeme), ale musí být schopen běžet přes rozhraní CGI.

Pro podrobnější info k jednotlivým možnostem viz sekci Web v rozcestníku technických informací.

Návrh designu webu

CVT momentálně neposkytuje služby návrhu designu.

Chcete-li si vyrobit web svými silami, příkladem použitelného frameworku s výchozím rozumným designem je Bootstrap.

Pokud máte zájem o využití designové stavebnice jednotného vizuálního stylu MU, kontaktujte webcentrum ÚVT. Existuje také JVS šablona webu pro laboratoře.