Informace pro vyučující FI

Výuka

Státní zkoušky a závěrečné práce

Orientační harmonogram akademického roku

Následující diagram obsahuje vybrané orientační termíny akademického roku (s důrazem na termíny relevantní pro vyučující). S těmito termíny prosím počítejte při plánování své činnosti. Přesné termíny pro konkrétní rok jsou buď uvedeny ISu nebo vám budou sděleny e-mailem.


Harmonogram akademického roku

PDF verze harmonogramu