Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)/HR Award

Články

Aktuality z oblasti implementace HRS4R

Aktuality z oblasti implementace HRS4R na univerzitní a fakultní úrovni

Stručný přehled aktivit uskutečněných v roce 2023:

 • 5/2023: Realizace workshopu k výběrovým řízením pro členy komisí FI
 • 5/2023: Zpracování revidovaného Akčního plánu FI
 • 5/2023: Informatické kolokvium FI s Mgr. Kamilou Urban, Ph.D.
 • 4/2023: Zahájení poskytování psychologického poradenství zaměstnancům
 • 4/2023: Zřízení ochránce práv MU a účinnost směrnice MU k ochraně práv
 • 4/2023: Realizace webináře FI o rostoucí roli diverzity v IT
 • 3/2023: Informatické kolokvium FI s doc. Janou Tůmovou
 • 3/2023: Zavedení občasné práce z domova na FI
 • 2/2023: Realizace online dotazníkového šetření FI v souvislosti s přípravou sebehodnotící zprávy
 • 2/2023: Realizace workshopu k výběrovým řízením pro členy komisí FI
 • 1/2023: Implementace Řádu výběrových řízení MU a pravidel pro výběrová řízení FI
Školení členů výběrových komisí

Workshop "Jak na výběrové řízení formou otázek“ pro akademické pracovníky

Dne 19. 5. 2023 proběhl workshop "Jak na výběrové řízení formou otázek“, kterého se zúčastnilo 11 akademických pracovníků FI, kteří se zúčastňují anebo by se mohli zúčastňovat výběrových řízení při obsazování pracovních míst. Tento workshop je doplněním praktických dovedností k novému řádu výběrových řízení.

Témata workshopu:

 • kdo je vhodný kandidát,
 • proč jde o dialog: jak se prát a jak/co prezentovat,
 • příprava a logická posloupnost rozhovoru,
 • co vše má důležitost – co zjišťovat a ověřovat o kandidátovi (erudice nestačí),
 • způsob vhodných otázek (jak/proč se ptát),
 • konkrétní tipy otázek pro interview.

Jedná se již o druhý workshop na toto téma zajištěný CERPEK MU a vedený lektorkou Mgr. Hanou Ondráčkovou. První workshop určený pro 12 akademických pracovníků proběhl dne 3. 2. 2023.

Workshop s Mary Kate O’Regan

Workshop k HRS4R s Mary Kate O’Regan z University College Cork

Dne 11. 5. 2023 se pracovnice personálního oddělení FI zúčastnily workshopu k HR4SR vedeného Mary Kate O’Regan, která působí jako HR Research Manager na University College Cork.

Workshop se zaměřoval na témata:

 • přínosy implementace HR Excellence in Research pro výzkumné pracovníky,
 • realizace HR strategie na University College Cork v Irsku,
 • doporučení a tipy před přípravou sebehodnocení,
 • příprava na návštěvu na místě.

Tento unikátní workshop organizovala Přírodovědecká fakulta MU, moc děkujeme.

FI

Interní sebehodnocení a vytvoření revidovaného Akčního plánu FI

Fakulta informatiky odevzdala v květnu 2023 sebehodnocení implementace své personální strategie a revidovaný akční plán HRS4R na období 2023-2025.

Zpracování revidovaného akčního plánu předcházelo online dotazníkové šetření realizované v únoru 2023, přičemž návratnost dotazníků činila 77 %. Toto šetření navázalo na dotazníkové šetření uskutečněné v roce 2020 jako podklad pro přípravu dokumentace k certifikaci HRS4R.

Výstupy z dotazníkového šetření a revidovaný akční plán naleznete v části "Implementace Akčního plánu pro období 1/2021-5/2023" výše.