Schválené projekty k financováníÚnor 2024

Eva Kuhejdová, Jonáš Rosecký, Hana Tokárová

Název projektu Rozšíření webového archivu KAFE pro účely oboru Vývoj počítačových her
Identifikační kód projektu MUNI/33/0026/2024
Doba trvání projektu 1.2.2024 - 30.6.2024
Anotace projektu Cílem projektu je rozšířit webový archiv videomateriálu KAFE laboratoře LEMMA o funkctionalitu vhodnou k reprezentaci a vnitřnímu fungování oboru Vývoj počítačových her Fakulty informatiky. Tato funkcionalita zahrnuje archivaci výstupů těchto oborů a jejich volitelné zveřejnění na internetu. Projekt navazuje na práci A. Štěpánka a J. Roseckého (MUNI/33/0744/2022).
Garant projektu Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
Vedoucí projektu Mgr. Adam Štěpánek
Složení studentského řešitelského týmu Eva Kuhejdová, Jonáš Rosecký, Hana Tokárová
Hodnocení projektu

Leden 2023

Andrej Genčur

Název projektu Implementace standardu CommonMark do TeXového balíku Markdown
Identifikační kód projektu MUNI33/16542022
Doba trvání projektu 01.1.2023 - 31.3.2023
Anotace projektu TeXový balík Markdown vznikl v letech 2015 až 2022 jako výstup projektů MUNI33/122015, MUNI/33/1784/2020 a MUNI/33/0776/2021. Balík umožňuje používat značkovací jazyk Markdown v typografickém systému TeX, ale podporuje pouze konkrétní dialekt jazyka, což snižuje přenositelnost dokumentů. V letech 2014 až 2021 vznikl standard CommonMark, který jednoznačně udává jazyk Markdown a zvyšuje tak přenositelnost. Cílem projektu je rozšířit balík Markdown tak, aby splňoval standard CommonMark.
Garant projektu RNDr. Vít Novotný, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Andrej Genčur
Hodnocení projektu Projekt splněn

Andrej Genčur

Název projektu Syntaktická rozšíření pro TeXový balík Markdown
Identifikační kód projektu MUNI33/16582022
Doba trvání projektu 01.1.2023 - 30.6.2023
Anotace projektu TeXový balík Markdown vznikl v letech 2015 až 2022 jako výstup projektů MUNI33/122015, MUNI/33/1784/2020 a MUNI/33/0776/2021. Balík umožňuje používat značkovací jazyk Markdown v typografickém systému TeX, ale nepodporuje oblíbená syntaktická rozšíření pro snadný zápis matematiky, vnitřních odkazů, poštovních adres a poezie. Cílem projektu je rozšířit balík Markdown tak, aby zmíněná syntaktická rozšíření podporoval.
Garant projektu RNDr. Vít Novotný, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Andrej Genčur
Hodnocení projektu Projekt splněnČervenec 2022

Bruno Petrus

Název projektu Primawera - interaktivní nástroj pro podporu výuky zpracování obrazu a videa
Identifikační kód projektu MUNI33/06672022
Doba trvání projektu 01.7.2022 - 30.6.2023
Anotace projektu Předmětem řešení projektu je návrh a implementace interaktivní aplikace, která umožní snadnou a současně korektní manipulaci s obrazovými daty. Mezi obrazová data zde řadíme jak běžné digitální fotografie, tak také vybrané oblasti frekvenčního spektra, prostory měřítek, objemová data, či časové sekvence. Aplikace bude navržena v jazyce Python/PyQt, a bude tudíž zcela platformově nezávislá. Aplikace bude využita zejména jako základní nástroj při výuce zpracování obrazu a videa.
Garant projektu doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Vedoucí projektu doc. RNDr. Martin Maška, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Bruno Petrus
Hodnocení projektu Projekt splněn s pochvalou

Jonáš Rosecký, Adam Štěpánek

Název projektu Webová aplikace pro kontrolu a archivaci videí
Identifikační kód projektu MUNI33/07442022
Doba trvání projektu 01.8.2022 - 30.6.2023
Anotace projektu Cílem projektu je vytvořit webovou aplikaci zodpovědnou za přijímání, kontrolu technických parametrů a uchovávání obrazového materiálu a příslušných metadat. Projekt je motivován potřebami Filmového festivalu FI MU a výukou předmětů PV110 a PV113, nicméně při vývoji bude kladen důraz na parametrizovatelnost, udržitelnost a použitelnost mimo kontext FFFIMU. Projekt navazuje na předchozí práce Radima Urbáška a Tomáše Kovaříka.
Garant projektu doc.RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Jonáš Rosecký, Adam Štěpánek
Hodnocení projektu Projekt splněn

Michal Klinka

Název projektu The tool wrapper generator for python programs developed for the Galaxy platform
Identifikační kód projektu MUNI33/07632022
Doba trvání projektu 01.7.2022 - 30.9.2022
Anotace projektu The goal of this project is to facilitate the integration of new tools into workflow management systems, specifically into a popular scientific workflow system Galaxy. This will be achieved via the integration of PyGalGen into the existing wrapper generator tool Planemo. As a result, the users who wish to provide their newly developed python-based tools via Galaxy will be able to wrap them much more easily.
Garant projektu Mgr. Monika Čechová, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Michal Klinka
Hodnocení projektu Projekt splněn

Alexandra Skysľaková

Název projektu The interactive visualizations of the sequencing bias in the next-generation sequencing data
Identifikační kód projektu MUNI33/07652022
Doba trvání projektu 01.7.2022 - 31.10.2022
Anotace projektu The goal of this project is to extend the existing software SBAT for the analysis of sequencing bias (specifically strand bias) in the next-generation sequencing data. Due to the application of sequencing data in genomics and medicine, it is important to understand the accuracy as well as potential biases. This project will extend the outputs of SBAT (in the forms of graphs and statistical summaries), and add interactive visualization of the bias in the most prominent sequencing technologies.
Garant projektu Mgr. Monika Čechová, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Alexandra Skysľaková
Hodnocení projektu Projekt splněn

Matěj Pavlík

Název projektu Vývoj nástroje Q3B s částečnými BDD
Identifikační kód projektu MUNI33/07662022
Doba trvání projektu 01.7.2022 - 30.6.2023
Anotace projektu Q3B je zavedený SMT-solver pro teorii kvantifikovaných bitvektorových formulí, který využívá k reprezentaci průběžných výsledků datovou strukturu BDD. V roce 2021 vznikla verze Q3B využívající částečné BDD se slibnými experimentálními výsledky. Cílem projektu je implementovat operace redukující velikost částečných BDD podle různých parametrů, což by mělo vést ke zrychlení výpočtu Q3B na některých typech formulí.
Garant projektu doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Matěj Pavlík
Hodnocení projektu Projekt splněn

Vojtěch Kalivoda, Marek Toma

Název projektu PV211-utils: moderní sada nástrojů pro výuku a vyhodnocení vyhledávacích přístupů
Identifikační kód projektu MUNI33/07692022
Doba trvání projektu 01.8.2022 - 30.6.2023
Anotace projektu Cílem projektu je sada softwarových nástrojů pro výuku a vyhodnocení vyhledávacích přístupů PV211-utils, které byly implementovány pro praktickou projektovou výuku předmětu FI:PV211. V rámci projekt dojde k rozšíření a) sady vyhledávacích datasetů, b) sady možností předzpracování dat, c) sady vyhledávacích systémů a jejich modulů, d) sady evaluačních metrik, e) sady algoritmů pro hlasování, a f) sady tutoriálů pro užití.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Vedoucí projektu Martin Geletka
Složení studentského řešitelského týmu Vojtěch Kalivoda, Marek Toma
Hodnocení projektu Projekt splněnČervenec 2021

Tereza Vrabcová

Název projektu Příprava šablon pro sazbu knih a podpůrných tiskovin v TeXu nástrojem Markdown
Identifikační kód projektu MUNI33/07762021
Doba trvání projektu 01.7.2021 - 31.12.2021
Anotace projektu TeXový balík Markdown vznikl v letech 2015 a 2016 jako výstup projektu MUNI33/122015 oceněného pochvalou. Balík umožňuje autorům připravovat knihy v TeXu s využitím intuitivního odlehčeného značkovacího jazyka Markdown, ale úpravy vzhledu vyžadují programátorskou práci. Cílem navrženého projektu je příprava svobodných open-source šablon pro sazbu knih a podpůrných tiskovin, které autorům umožní měnit vzhled bez programování. Grafický návrh šablon vznikne ve spolupráci s americkým nakladatelstvím Writersglen pro nezávislé autory.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Vedoucí projektu Vít Novotný
Složení studentského řešitelského týmu Tereza Vrabcová
Hodnocení projektu Projekt splněn

Jakub Košvanec, Adrián Rošinec

Název projektu Webová aplikace pro podobnostní vyhledávání obrázků pomocí umělé inteligence
Identifikační kód projektu MUNI33/06982021
Doba trvání projektu 01.7.2021 - 31.5.2022
Anotace projektu This project aims to develop a brand new web application that would allow browsing images by their similarity, utilizing the already implemented machine learning-based index called LMI. The application should retrieve and display similar images within a data collection. Browsing this collection by clicking on displayed pictures will also be possible. The application will be extendable for other types of complex or multimedia data, such as video or music.
Garant projektu RNDr. Matej Antol, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Jakub Košvanec, Adrián Rošinec
Hodnocení projektu Projekt splněn


Leden 2021

Oldřich Pecák

Název projektu Vývoj nástroje Cube
Identifikační kód projektu MUNI33/17272020
Doba trvání projektu 01.1.2021 - 31.10.2021
Anotace projektu Cílem projektu je rozšířit funkcionalitu existujícího nástroje Cube. Jedná se zařízení pro snímání magnetického pole ve 3D prostoru. Součástí je také plná softwarová výbava pro následné zpracování a vizualizaci získaných dat. Rozšíření funkcionality nástroje zahrnuje vytvoření univerzálního rozhraní pro připojení libovolného senzoru a příslušné úpravy softwaru pro podporu libovolných senzorů.
Garant projektu RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Oldřich Pecák
Hodnocení projektu Projekt splněn s pochvalou

Vladimír Chlup, Patrick Ondika, Ondřej Svoboda

Název projektu Simulační ekosystém robotické platformy RoFI
Identifikační kód projektu MUNI33/17412020
Doba trvání projektu 01.1.2021 - 31.12.2021
Anotace projektu RoFI je otevřená platforma metamorfních, sebe-rekonfigurovatelných robotů sloužících pro výzkum v této oblasti. RoFI nabízí simulátor robotů postavený na nástroji Gazebo. Gazebo poskytuje věrnou fyzikální simulaci, avšak za cenu velké výpočetní složitosti a obtížnejšího použití. V praxi se ukazuje, že často jsou vhodnější jednodušší a méně přesné simulace, které běží rychleji. Cílem projektu je rozšířit simulační ekosystém RoFI o zjednodušený simulátor, který např. nebude věrně simulovat fyziku.
Garant projektu prof.RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Vedoucí projektu Jan Mrázek
Složení studentského řešitelského týmu Vladimír Chlup, Patrick Ondika, Ondřej Svoboda
Hodnocení projektu Projekt splněn s pochvalou

Jakub Ryšavý

Název projektu Scientific framework for representation in sequential data
Identifikační kód projektu MUNI33/17722020
Doba trvání projektu 01.1.2021 - 31.12.2021
Anotace projektu Tento projekt se zabývá vývojem open-source sw knihovny pro komplexní reprezentaci časových řad. Reprezentace jsou vybírány na základě souvisejících znalostí z několika relevantních oborů jako jsou finance či zdravotnictví. Jelikož výsledná výkonnost adaptabilních systémů silně závisí na nelinearitě funkcí, což bylo zjištěno na základě našich experimentů, knihovna také poskytuje framework pro automatický výběr reprezentace.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Vedoucí projektu Michal Štefánik
Složení studentského řešitelského týmu Jakub Ryšavý
Hodnocení projektu Projekt splněn

Dominik Rehák

Název projektu Rozšírenie vstupných formátov LaTeXového nástroje Markdown
Identifikační kód projektu MUNI33/17842020
Doba trvání projektu 01.1.2021 - 30.6.2021
Anotace projektu LaTeXový nástroj Markdown byl výsledkem úspěšného projektu MUNI33/022015 a umožňuje vkladať značkovanie v jazyku Markdown do LaTeXových dokumentov. Cieľom tohto projektu je rozšíriť podporovanú syntax nástroja Markdown a pridať podporu pre medziformát nástroja Pandoc. Tato podpora by umožnila priamo vysádzať vstupné dokumenty v desiatkach ďalších formátov, ktoré nástroj Pandoc podporuje.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Vedoucí projektu Vít Novotný
Složení studentského řešitelského týmu Dominik Rehák
Hodnocení projektu Projekt splněn

Ondřej Borýsek, Martin Krebs

Název projektu TLSInventory: Rozšíření webového nástroje na monitorování HTTPS konfigurace
Identifikační kód projektu MUNI33/17902020
Doba trvání projektu 01.1.2021 - 30.6.2021
Anotace projektu Cílem je vylepšení open-source projektu TLSInventory tak, aby jeho veřejně nasazená verze byla použitelná širokou (i neodbornou) veřejností. K tomu je primárně třeba vylepšit spolehlivost a kvalitu kódu, aby bylo možné další rozšiřování. Následně budou implementovány nové funkcionality, a to zejména zrychlení skenování, automatický import nových subdomén z certficate transparency, zobrazení více ze sbíraných dat do uživatelského rozhraní, a nová verze API podporující větší množství výsledků.
Garant projektu Mgr. Marek Sýs, Ph.D.
Vedoucí projektu Dušan Klinec
Složení studentského řešitelského týmu Ondřej Borýsek, Martin Krebs
Hodnocení projektu Projekt splněn s pochvalou


Prosinec 2019

Ondřej Lošťák, Radoslav Doktor, Martin Petr, Lukrécia Mertová, Alexandra Stanová

Název projektu Komplexní platforma pro biologické modely: vývoj základních modulů
Identifikační kód projektu MUNI33/012019
Doba trvání projektu 01.12.2019 - 31.08.2020
Anotace projektu Cílem projektu je vývoj obecné webové platformy (Comprehensive Modelling Platform, CMP) pro modelování biologických procesů. Výstupem bude funkční kód klíčových modulů platformy (modely, experimenty, BioQuantities) zahrnující ve všech případech databáze, API a příslušný webový frontend. K prezentačnímu účelu bude sloužit demonstrační verze spuštěná na příkladových datech.
Garant projektu doc. RNDr. David Šafránek, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Ondřej Lošťák, Radoslav Doktor, Martin Petr, Lukrécia Mertová, Alexandra Stanová
Hodnocení projektu Projekt splněn


Prosinec 2018

Marek Havlík, Lukrécia Mertová

Název projektu eBCSgen: Softvérová online podpora pre jazyk Biochemického priestoru
Identifikační kód projektu MUNI33/052018
Doba trvání projektu 01.12.2018 - 31.08.2019
Anotace projektu Cieľom projektu je vytvoriť online verziu súčasného nástroja BCSgen, ktorý bude spustený na open-source webovej platforme Galaxy. Funkcionalita online nástroja bude od pôvodného BCSgen rozšírená o možnosť simulácie modelov napísaných v jazyku BCSL a o schopnosť statickej analýzy. Nová verzia BCSgen bude taktiež zabezpečovať výpočty programu na viacerých vláknach súčasne, bude udržateľná vďaka prechodu na novšiu verziu jazyka Python a bude obsahovať textový editor pre jazyk biochemického priestoru.
Garant projektu RNDr. David Šafránek, Ph.D.
Vedoucí projektu Matej Troják
Složení studentského řešitelského týmu Marek Havlík, Lukrécia Mertová
Hodnocení projektu Projekt splněn

Dávid Lupták

Název projektu Údržba projektu biblatex-iso690
Identifikační kód projektu MUNI33/062018
Doba trvání projektu 01.12.2018 - 31.05.2019
Anotace projektu Sadzba bibliografických odkazov a citácií je neoddeliteľnou súčasťou procesu tvorby záverečných prác či iných akademických publikácií. V roku 2016 bol pre potreby sadzby bibliografie v systéme LaTeX vytvorený bibliografický štýl biblatex-iso690 plne splňujúci normu ISO 690. Od tej doby však prešiel systém BibLaTeX, na ktorom je postavený, výraznými zmenami. Cieľom projektu je udržovanie balíka biblatex-iso690 tak, aby bol aktuálny a použiteľný aj v najnovších TeXových distribúciách.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Dávid Lupták
Hodnocení projektu Projekt splněn s věcnou výhradou

Zuzana Baranová, Lukáš Korenčík, Adam Matoušek

Název projektu Symbolická exekuce spustitelných programů v nástroji DIVINE
Identifikační kód projektu MUNI33/072018
Doba trvání projektu 01.12.2018 - 30.11.2019
Anotace projektu DIVINE je nástroj sloužící k verifikaci programů napsaných v jazyce C nebo C++ využitím LLVM bitkódu. Krom explicitní verifikace umožňuje použití symbolických metod, konkrétně dokáže využít reprezentace dat programu pomocí bitvektorové logiky. Zatím ale chybí podpora klasické symbolické exekuce. Jedním z cílů tohoto projektu je tento nedostatek odstranit. Dále plánujeme využít skutečnost, že LLVM bitkód lze získat i jinak, než jen překladem vysokoúrovňového kódu. Zejména existují nástroje (RetDec, McSema), které jsou schopné dekompilovat program ve strojovém kódu zpět do LLVM bitkódu. V kombinaci s podporou symbolické exekuce LLVM bitkódu bychom pak chtěli umožnit také použití této techniky na již přeloženém spustitelném programy.
Garant projektu RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Zuzana Baranová, Lukáš Korenčík, Adam Matoušek
Hodnocení projektu Projekt splněn


Duben 2018

Lubomír Jahn, Martin Schvarcbacher

Název projektu Platforma pro správu testování Smart Grid
Identifikační kód projektu MUNI33/012018
Doba trvání projektu 01.04.2018 - 30.11.2018
Anotace projektu Smart Grid (SG) je nová paradigma používaná v odvětví elektřiny, která pomáhá efektivně řídit spotřebu energie. Vzhledem k vysoké složitosti a potenciálnímu dopadu SG je testování nezbytnou součástí zabezpečení spolehlivosti, interoperability a bezpečnostních požadavků. Cílem projektu je rozšířit prototyp existujícího systému pro provedení testování a simulací SG softwaru / hardwaru implementací plné podpory pro topologie testování a definice testovacích kritérií, dashboard testování a prototypového DSL pro specifikaci běhu testů.
Garant projektu Bruno Rossi, PhD
Vedoucí projektu Katarína Hrabovská
Složení studentského řešitelského týmu Lubomír Jahn, Martin Schvarcbacher
Hodnocení projektu Projekt splněn

Ján Petrák, Mikoláš Stuchlík

Název projektu Modernizace Coinceru, decentralizované směnárny kryptoměn
Identifikační kód projektu MUNI33/022018
Doba trvání projektu 01.04.2018 - 31.12.2018
Anotace projektu Cílem projektu je vylepšení decentralizované směnárny kryptoměn Coincer o implementaci nové verze P2P sítě a stabilizace jeho klienta pro podporu decentralizované infrastruktury a automatizovatelného obchodování, například pro využití sofistikovaných obchodovacích strategií.
Garant projektu doc.RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Vedoucí projektu Michal Zima
Složení studentského řešitelského týmu Ján Petrák, Mikoláš Stuchlík
Hodnocení projektu Projekt splněn s věcnou výhradou

Peter Hutta

Název projektu CAVER VR – analýza a vizualizace proteinů v prostředí virtuální reality
Identifikační kód projektu MUNI33/032018
Doba trvání projektu 01.04.2018 - 30.11.2018
Anotace projektu Současná generace zařízení pro virtuální realitu (VR) umožňuje využití této technologie i ve vědě a výzkumu. Cílem projektu CAVER VR je umožnit uživatelům aplikace CAVER Analyst pracovat s proteinovými strukturami v imerzivním prostředí, od něhož se očekává, že: i) zlepší vnímání prostorové struktury dat, ii) usnadní orientaci v datech a prohlížení detailů, a iii) urychlí analýzu molekulárních simulací. Projekt se konkrétně zaměří na návrh a vývoj VR uživatelského prostředí jako rozšíření pro volně použitelný, uzavřený nástroj CAVER Analyst. Rozšíření bude dostupné skrze nový modul s otevřeným kódem. V rámci vývoje vznikne rovněž programátorská dokumentace k tvorbě obecných rozšíření pro aplikaci CAVER Analyst.
Garant projektu doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
Vedoucí projektu Adam Jurčík
Složení studentského řešitelského týmu Peter Hutta
Hodnocení projektu Projekt splněn

Roman Solař

Název projektu Vývoj nástroje Symbiotic V
Identifikační kód projektu MUNI33/042018
Doba trvání projektu 01.04.2018 - 30.9.2018
Anotace projektu Tento projekt si klade za cíl zpřesnění a opravu prořezávacího algoritmu v open-source nástroji Symbiotic. Konkrétně se jedná o tyto dvě položky: 1) zpřesnit prořezávání pomocí implementace dvoufázového algoritmu pro prořezávání, 2) opravit nekorektní chování prořezávacícho algoritmu v přítomnosti interprocedurálních kontrolních závislostí.
Garant projektu doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
Vedoucí projektu Marek Chalupa
Složení studentského řešitelského týmu Roman Solař
Hodnocení projektu Projekt splněn s výhradou k hospodaření

Tomáš Krutý

Název projektu Ansámblové metódy pre detekciu anomálií
Identifikační kód projektu MUNI33/082018
Doba trvání projektu 01.04.2018 - 31.12.2018
Anotace projektu Cieľom tohto projektu je rozšíriť ansámblové metódy pre detekciu anomálií implementované v jazyku R. Konkrétne rozšírenie bude spočívať v implementácii algoritmov, ktoré zatiaľ v jazyku R implementované neboli, zlepšiť zdrojový kód existujúcich algoritmov aby spĺňali štandarty CRAN balíčku a nahrať tieto algoritmy, ako balíček do CRAN repozitáru.
Garant projektu doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Tomáš Krutý
Hodnocení projektu projekt nebyl realizován

Prosinec 2017

Dávid Lupták

Název projektu MIaS: prechod z Lucene na ElasticSearch
Identifikační kód projektu MUNI33/102017
Doba trvání projektu 01.12.2017 - 31.05.2018
Anotace projektu MIaS je open-source nástroj pre indexovanie a vyhľadávanie matematiky v dokumentoch. Je založený na vyhľadávacom systéme Apache Lucene, nad ktorým implementuje vlastnú podobu indexácie, normalizáciu formúl a tým výrazne zvyšuje výkonnosť indexovania i vyhľadávania. Nedostatkom je však fakt, že nejde o distribuovaný systém. Cieľom projektu je prechod z Apache Lucene na ElasticSearch, distribuovaný systém schopný vysokej dostupnosti a škálovateľnosti.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Dávid Lupták
Hodnocení projektu Projekt splněn

Vít Novotný

Název projektu Automatické provazování videozáznamu přednášek se studijními materiály
Identifikační kód projektu MUNI33/112017
Doba trvání projektu 01.12.2017 - 31.05.2018
Anotace projektu Od jara 2004 probíhá na FI MU automatický záznam přednášek, které se konají v učebnách D1, D2 a D3. Díky chybějícím informacím o struktuře a obsahu videí však nelze (a) provádět nad videi fulltextové vyhledávání, (b) zobrazit uživateli pouze části videa, o které projevil zájem ani (c) transformovat video do podoby vhodné pro zrakově postižené. Cílem projektu je vyvinout algoritmy, které umožní provázat videa s přednáškovými slajdy na základě vizuální shody.
Garant projektu doc.RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Vít Novotný
Hodnocení projektu Projekt splněn s pochvalou


Duben 2017

Zuzana Baranová, Jan Mrázek

Název projektu Rozšíření DiOSu, interního operačního systému verifikačního nástroje DIVINE
Identifikační kód projektu MUNI33/012017
Doba trvání projektu 01.04.2017 - 31.03.2018
Anotace projektu DIVINE je nástroj sloužící na verifikaci programů napsaných v jazyce C nebo C++ využitím LLVM bitkódu. Letos byla uvedena verze DIVINE 4.0, která rozděluje proces verifikace mezi dva systémy – DIVINE VM (DiVM), virtuální stroj umožňující provádět model checking nad LLVM bitkódem a DiOS – speciální operační systém běžící uvnitř DiVM poskytující běhové prostředí pro verifikovaný program. Cílem projektu je rozšíření tohoto interního operačního systému o novou funkcionalitu.
Garant projektu RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Zuzana Baranová, Jan Mrázek
Hodnocení projektu

Samuel Antol, Maroš Beťko, Tomáš Nejedlý, Věnka Vařeková, Martina Marešová, Marcel Otruba

Název projektu Rozšíření nabídky fontů na písmolijně Ateliéru grafického designu a multimédií
Identifikační kód projektu MUNI33/022017
Doba trvání projektu 01.04.2017 - 31.03.2018
Anotace projektu Webový portál písmolijny s názvem 0+1 Type Foundry vznikl v roce 2015 v Ateliéru grafického designu a multimédií FI MU. Prostřednictvím této písmolijny jsou prezentovány a zpřístupněny volně k využívání fonty vzniklé jako studentské práce. Cílem projektu je rozšíření nabídky fontů na tomto portálu. Konkrétně se nabídka rozšíří o 6 nových plně funkčních fontů ve formátu .otf zpřístupněných pro volné stažení.
Garant projektu Mgr. Lukáš Pevný
Složení studentského řešitelského týmu Samuel Antol, Maroš Beťko, Tomáš Nejedlý, Věnka Vařeková, Martina Marešová, Marcel Otruba
Hodnocení projektu

Tomáš Jašek, Martina Vitovská

Název projektu Vývoj nástroje Symbiotic IV
Identifikační kód projektu MUNI33/032017
Doba trvání projektu 01.04.2017 - 31.08.2017
Anotace projektu Symbiotic je open-source nástroj pro hledání chyb v počítačových programech. Nástroj je založený na kombinaci instrumentace, prořezávání a symbolické exekuce. Předkládaný projekt má tři cíle: (1) zrychlit prořezávání díky implementaci semi-sparse analýzý dosažitelných definic, (2) vytvořit sadu benchmarků obsahující méně časté chyby při práci s pamětí, (3) navrhnout a implementovat robustnější analýzu ukazatelů, která bude správně fungovat i na nekorektních programech. Zatímco první cíl by měl zrychlit běh nástroje při libovolném typu úloh, zbývající dva cíle jsou zaměřené na zpřesnění a řádné otestování nástroje při detekci chyb v práci s pamětí.
Garant projektu doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Tomáš Jašek, Martina Vitovská
Hodnocení projektu

Áron Samuel Kovács, Matúš Talčík

Název projektu mallumo
Identifikační kód projektu MUNI33/042017
Doba trvání projektu 01.04.2017 - 30.09.2017
Anotace projektu Cieľom projektu je rozšíriť knižnicu mallumo pre realistické vykresľovanie 3D scén v reálnom čase, ktorá umožňuje programátorovi mať zároveň nízkoúrovňový prístup ku grafickej karte, ako aj bezpečné modulárne vysokoúrovňové abstrakcie. Rozšírenie spočíva v pridaní svetelných efektov, primárne globálne osvetlenie pomocou sledovania kužeľov vo voxelizovanej scéne.
Garant projektu Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Áron Samuel Kovács, Matúš Talčík
Hodnocení projektu

Rastislav Štefanko

Název projektu FIDENTIS Analyst - Implementácia nástrojov na podporu a analýzu algoritmov vyhľadávania antropometrických bodov
Identifikační kód projektu MUNI33/052017
Doba trvání projektu 05.04.2017 - 31.08.2017
Anotace projektu FIDENTIS Analyst je softvér pre forenznú identifikáciu ľudských tvári. Vznikol v rámci medziodborovej spolupráce Laboratória interakcie človeka s počítačom FI MU a Ústavom antropológie PřF MU. Vyvíjaná aplikácia poskytuje funkcionalitu pre tvorbu 3D identikitu, vyhľadávanie antropometrických bodov a porovnávanie tvárí, ako aj možnosti prevodu 2D snímku tváre na 3D model. Momentálne však v programe FIDENTIS neexistuje možnosť porovnať výsledky jednotlivých algoritmov. Predkladaný projekt si kladie za úlohu implementovať nástroje, ktoré pomôžu získať prehľad o presností jednotlivých metód na vyhľadávanie antropometrických bodov a vytvoriť tak základ pre analýzu stávajúcich ako aj nových algoritmov.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Rastislav Štefanko
Hodnocení projektu

Milan Mikuš, Františka Romanovská, Jakub Šalagovič, Matej Troják

Název projektu Vývoj veřejné webové platformy e-cyanobacterium.org a souvisejícího open-source software
Identifikační kód projektu MUNI33/062017
Doba trvání projektu 01.04.2017 - 31.12.2017
Anotace projektu Cieľom projektu je pokračovanie vo vývoji voľne dostupnej webovej platformy e-cyanobacterium.org a podporného voľne šíriteľného softvéru. Platforma bude rozšírená o modul CyanoNumbers na správu a prezentáciu nameraných biologických dát, modul BCSadmin na konzistentné spravovanie Biochemického priestoru, zdokonalenie nástroja BCSgen na analýzu modelov a rozšírenie repozitára modelov o ďalšie relevantné modely.
Garant projektu RNDr. David Šafránek, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Milan Mikuš, Františka Romanovská, Jakub Šalagovič, Matej Troják
Hodnocení projektu


Duben 2016

Bruno Mižík, Filip Mrváň

Název projektu DysHelper - nástroj pro testování přístupnosti webu a jeho automaticky personalizovaná úprava pro uživatele s dyslexií
Identifikační kód projektu MUNI33/012016
Doba trvání projektu 1. 04. 2016 - 31. 08. 2016
Anotace projektu DysHelper je doplněk pro Chrome prohlížeč navrhovaný jako autonomní součást projektu DysTeXia, který je vyvíjen pro naplnění výrazně individuálních potřeb dyslektických uživatelů komunikačních zařízení. Smyslem DysHelperu je automaticky vizuálně fragmentovat webový text tak, jak každý jednotlivec potřebuje, a umožnit pohodlně číst internetový obsah.
Garant projektu doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Bruno Mižík, Filip Mrváň
Hodnocení projektu projekt splněn

Marek Žuži

Název projektu FIDENTIS Analyst - rozšírenie modulu na generovanie 3D tvárí z 2D snímkov
Identifikační kód projektu MUNI33/022016
Doba trvání projektu 1. 04. 2016 - 30. 09. 2016
Anotace projektu FIDENTIS Analyst je softvér pre forenznú identifikáciu ľudských tvári. Vznikol v rámci medziodborovej spolupráce Laboratória interakcie človeka s počítačom FI MU a Ústavom antropológie PřF MU. Vyvíjaná aplikácia poskytuje funkcionalitu pre tvorbu 3D identikitu, vyhľadávanie antropometrických bodov a porovnávanie tvárí. Predkladaný projekt si kladie za úlohu rozšíriť modul na tvorbu 3D meshí z 2D snímkov a vylepšenie užívateľskej prívetivosti.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Marek Žuži
Hodnocení projektu projekt splněn

Michal Trněný

Název projektu Nástroj pro predikci úspěšnosti počítačových her
Identifikační kód projektu MUNI33/032016
Doba trvání projektu 1. 04. 2016 - 31. 12. 2016
Anotace projektu Cílem projektu je vytvořit nástroj, který herním vývojářům již v rané fázi vývoje poskytne odhad toho, jak se hře po vydání bude dařit. Projekt navazuje na předchozí výzkum, v rámci kterého byla zjištěna silná korelace mezi základními informacemi o hře a průměrným počtem hráčů v době po vydání hry. V rámci projektu bude rozšířen existující dataset, aplikovány dosud nevyzkoušené metody pro zlepšení predikcí a vytvořena nová verze nástroje s uživatelským rozhraním.
Garant projektu doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Michal Trněný
Hodnocení projektu projekt splněn

Ľubomír Obrátil

Název projektu Randomness Testing Toolkit - nástroj pro automatické testování náhodnosti binárních dat pomocí statistických baterií
Identifikační kód projektu MUNI33/052016
Doba trvání projektu 1. 04. 2016 - 31. 03. 2017
Anotace projektu Projekt Randomness Testing Toolkit (RTT) je zaměřen na vývoj nástroje, který bude umožňovat rychlé, jednoduché a konzistentní testování náhodnosti libovolných dat pomocí různých statistických baterií. Cíle projektu odpovídají potřebám výzkumníků v laboratoři CRoCS. Součástí řešení je také serverová část, která bude umožňovat spouštění testů na dedikovaném serveru.
Garant projektu RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Ľubomír Obrátil
Hodnocení projektu projekt splněn

Ján Bella

Název projektu FTutor1D: interaktivní nástroj pro výuku jednorozměrné diskrétní Fourierovy transformace
Identifikační kód projektu MUNI33/062016
Doba trvání projektu 1. 04. 2016 - 30. 09. 2016
Anotace projektu Cílem projektu je vytvořit plně funkční, pohodlný a intuitivní interaktivní nástroj pro výuku jednorozměrné diskrétní Fourierovy transformace. Předpokladem je, že nástroj bude platformově nezávislý a na uživatelské podněty bude reagovat pokud možno v reálném čase. Nástroj bude jednoduchým a názorným způsobem prezentovat základní principy analýzy jednorozměrného signálu ve Fourierově doméně. Nástroj bude využit zejména jako doplňkový materiál při výuce zpracování signálu a obrazu.
Garant projektu RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Ján Bella
Hodnocení projektu projekt splněn

Jan Karásek

Název projektu Rozšíření knihovny Proso-apps pro systémy adaptivního procvičování
Identifikační kód projektu MUNI33/072016
Doba trvání projektu 1. 04. 2016 - 31. 12. 2016
Anotace projektu Proso-apps je knihovna zajišťující funkcionalitu systémů pro adaptivní procvičování, na které běží například aplikace slepemapy.cz a anatom.cz. Cílem projektu je vytvoření systému pro průběžné vyhodnocování chování uživatelů a adaptivních modelů, aby mohli autoři systému reagovat na případné anomálie v ostrém provozu. Knihovna zajišťující mimo jiné AB testování bude rozšířena a společně s módem pro učitele napojena na systém zajištující vyhodnocování a monitoring.
Garant projektu doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Jan Karásek
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Martina Vitovská

Název projektu Vývoj nástroje Symbiotic III
Identifikační kód projektu MUNI33/092016
Doba trvání projektu 1. 07. 2016 - 30. 11. 2016
Anotace projektu Symbiotic je open-source nástroj pro hledání chyb v počítačových programech. Používá tři dobře známé metody: instrumentaci, prořezávání a symbolickou exekuci. Cílem projektu je rozšířit možnosti instrumentace a dále předdefinovat instrumentační skripty pro detekci vybraných typů běžných chyb.
Garant projektu doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Martina Vitovská
Hodnocení projektu projekt splněn

Vít Novotný

Název projektu Dissim: disambiguace významu slov pro výpočet podobností dokumentů
Identifikační kód projektu MUNI33/102016
Doba trvání projektu 1. 04. 2016 - 30. 09. 2016
Anotace projektu Vyhledávání významově podobných dokumentů je jedním z hlavních směrů vývoje informačních systémů, a jeho kvalitativní zlepšení závisí na zjednoznačnění významu slov a následně celých dokumentů. Cílem projektu je implementovat zjednoznačňující algoritmy a vyhodnotit jejich dopad na přesnost existujících vyhledávacích algoritmů. Software bude zveřejněn pod otevřenou licencí.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Vít Novotný
Hodnocení projektu projekt splněn

Prosinec 2015

Matej Troják, Jakub Šalagovič

Název projektu BCSgen: Softvérová podpora pre jazyk Biochemického priestoru
Identifikační kód projektu MUNI33/092015
Doba trvání projektu 1. 12. 2015 - 31. 08. 2016
Anotace projektu Cieľom projektu je definovať formálnu sémantiku a následne implementovať softvérovú podporu pre jazyk Biochemického priestoru, ktorý je súčasťou webovej platformy Comprehensive Modeling Space (CMS). Jedná sa o formálny jazyk slúžiaci na popis biochemických procesov. Hlavnou funkcionalitou softvéru je schopnosť transformovať vstupný roztok podľa daného reakčného pravidla. Na základe toho bude softvér ďalej schopný generovať stavový priestor a redukovanú reakčnú sieť, slúžiace na model checking.
Garant projektu RNDr. David Šafránek, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Matej Troják, Jakub Šalagovič
Hodnocení projektu projekt splněn

Dávid Lupták, Vít Novotný

Název projektu ČSN ISO 690:2011 styl pro BibLaTeX
Identifikační kód projektu MUNI33/112015
Doba trvání projektu 1. 12. 2015 - 31. 05. 2016
Anotace projektu Cílem projektu je připravit bibliografický styl pro balík BibLaTeX, který bude odpovídat nové citační normě ČSN ISO 690:2011. Bibliografický styl bude začleněn do balíku fithesis3 pro sazbu závěrečných prací na Masarykově univerzitě, který se tak stane snáze použitelným na fakultách a ústavech, které dodržování normy při přípravě závěrečných prací vyžadují.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Dávid Lupták, Vít Novotný
Hodnocení projektu projekt splněn

Vít Novotný

Název projektu TeXový interpret jazyka Markdown
Identifikační kód projektu MUNI33/122015
Doba trvání projektu 1. 12. 2015 - 31. 5. 2016
Anotace projektu Ačkoliv jsou základním stavebním Internetu jazyky HTML a XHTML, při přípravě obsahu si získaly oblibu odlehčené značkovací jazyky, jako je Markdown nebo Wikicode, které jsou lidsky čitelné a snadno zapisovatelné. Cílem projektu je zavést podporu jazyka Markdown do TeXu a tím umožnit uživatelům značkovat hladké části dokumentů pomocí důvěrně známého, intuitivního jazyka.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Sojka,Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Vít Novotný
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Marek Chalupa, Martina Vítovská

Název projektu Další vývoj nástroje Symbiotic
Identifikační kód projektu MUNI33/132015
Doba trvání projektu 1. 12. 2015 - 31. 05. 2016
Anotace projektu Symbiotic je open-source nástroj pro hledání chyb v počítačových programech. Používá tři dobře známé metody: instrumentaci, prořezávání a symbolickou exekuci. Prvním cílem projektu je zpřesnit prořezávání kódu, což by mělo vést ke zvýšení efektivity nástroje. Druhým cílem projektu je rozšířit instrumentaci tak, aby nástroj uměl odhalovat více druhů chyb (např. špatnou práci s pamětí).
Garant projektu doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Marek Chalupa, Martina Vítovská
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Henrich Lauko, Jan Mrázek, Vladimír Štill

Název projektu Rozšíření nástroje DIVINE pro verifikaci vstupně-výstupně otevřených programů
Identifikační kód projektu MUNI33/152015
Doba trvání projektu 1. 12. 2015 - 30. 11. 2016
Anotace projektu DIVINE je open-source nástroj pro ověřování LTL vlastností vstupně-výstupně uzavřených počítačových programů v C a C++. K efektivní verifikaci využívá výhod soudobého hardware a sofistikovaných redukčních technik. SymDIVINE je open-source nástroj pro ověřování LTL vlastností vstupně-výstupně otevřených počítačových programů v C a C++. Cílem projektu je implementace cache pro dotazy na SMT solver v nástroji SymDIVINE za účelem jeho zefektivnění a integrace nástrojů SymDIVINE do DIVINE.
Garant projektu doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Henrich Lauko, Jan Mrázek, Vladimír Štill
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Duben 2015

Marek Tomáštík

Název projektu Verifikace MPI programů pomocí DIVINE
Identifikační kód projektu MUNI33/012015
Doba trvání projektu 1. 4. 2015 - 31. 12. 2015
Anotace projektu DIVINE je open-source nástroj pro ověřování LTL vlastností počítačových programů, který dokáže verifikovat mimo jiné i C/C++ kód. Přínos použití DIVINE je největší pro systémy využívající souběžnost; při volbě C/C++ jako vstupního jazyka to tedy znamená vícevláknové či víceprocesové programy. Cílem projektu je implementace modulu, který umožní pomocí DIVINE verifikovat programy používající MPI, široce rozšířený standard pro distribuované počítání.
Garant projektu doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Marek Tomáštík
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Vít Novotný

Název projektu fithesis3
Identifikační kód projektu MUNI33/022015
Doba trvání projektu 1. 4. 2015 - 30. 9. 2015
Anotace projektu Výstupem projektu bude nová LaTeXová třída fithesis3 pro sazbu závěrečných prací spolu s technickou a uživatelskou dokumentací a autorským slabikářem shrnujícím ověřené postupy a časté chyby týkající se formy, kterých je vhodné se při psaní závěrečné práce na MU vyvarovat. Všechny tři uvedené dokumenty budou sepsány v angličtině. Projekt vychází z aktuálně používané verze fithesis2.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Sojka,Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Vít Novotný
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Lukáš Němec

Název projektu Edu-hoc – platforma pro výuku vytváření aplikací pro ad hoc sítě se zaměřením na bezdrátové senzorové sítě a bezpečnost
Identifikační kód projektu MUNI33/042015
Doba trvání projektu 1. 4. 2015 - 31. 3. 2016
Anotace projektu Edu-hoc je platforma pro výuku ad hoc sítí se zaměřením na bezdrátové senzorové sítě a jejich bezpečnost. Navazuje na WSNProtectLayer, který byl v laboratoři CRoCS vyvíjen od roku 2010 a rozšiřuje jej se zaměřením na výuku. Tedy celkově vytvoření jednoduše přístupného prostředí, názorných ukázek a cvičení pro kohokoliv s minimálními zkušenostmi v této oblasti. Serverová část projektu bude obsahovat jednoduše obsluhovatelné prostředí pro nahrávání aplikací na jednotlivé uzly, webové rozhraní pro monitoring aktuálního stavu sítě a vyhodnocování jednotlivých cvičení.
Garant projektu RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Lukáš Němec
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Marek Chalupa

Název projektu Zlepšení prořezávání v nástroji Symbiotic
Identifikační kód projektu MUNI33/052015
Doba trvání projektu 1. 4. 2015 - 30.9. 2015
Anotace projektu Symbiotic je open-source nástroj pro hledání chyb v programech. Používá tři dobře známé metody: instrumentaci, prořezávání a symbolickou exekuci. V současné době je v Symbioticu implementován první známý algoritmus pro prořezávání programů, který k problému přistupuje pomocí data-flow analýzy. Modernější a rychlejší algoritmy používají tzv. graf závislostí. Cílem projektu je nahradit stávající prořezávací algoritmus novým, založeným na grafu závislostí.
Garant projektu doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Marek Chalupa
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Michal Zima

Název projektu Coincer – decentralizovaná směnárna kryptoměn
Identifikační kód projektu MUNI33/072015
Doba trvání projektu 1. 4. 2015 - 30.11. 2015
Anotace projektu Cílem projektu je vytvořit decentralizovanou alternativu k centralizovaným kryptoměnovým burzám, která by umožňovala bezpečnou směnu kryptoměn přímo mezi uživateli bez potřeby prostředníka. Tato platforma bude mít podobu P2P sítě a směna samotná bude probíhat atomicky.
Garant projektu doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Michal Zima
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Zuzana Ferková, Katarína Furmanová, Marek Galvánek, Marek Žuži, Jakub Jozef Pálenik

Název projektu FIDENTIS Analyst
Identifikační kód projektu MUNI33/082015
Doba trvání projektu 1. 4. 2015 - 31.12. 2015
Anotace projektu FIDENTIS Analyst je softvér pre forenznú identifikáciu ľudských tvári. Vznikol v rámci medziodborovej spolupráce Laboratória interakcie človeka s počítačom FI MU a Ústavom antropológie PřF MU. Vyvíjaná aplikácia poskytuje funkcionalitu pre tvorbu 3D identikitu, vyhľadávanie antropometrických bodov a porovnávanie tvárí. Predkladaný projekt si kladie za cieľ rozšíriť možnosti softvéru v oblasti vizualizácie, práce s textúrami, vekových zmien, 3D kompozitu, zrýchlenia výpočtov a vylepšenia v oblasti použiteľnosti.
Garant projektu doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Vedoucí projektu RNDr. Igor Chalás
Složení studentského řešitelského týmu Zuzana Ferková, Katarína Furmanová, Marek Galvánek, Marek Žuži, Jakub Jozef Pálenik
Hodnocení projektu projekt splněn

Prosinec 2014

Vladimír Štill, Jiří Weiser, Kristína Zákopčanová

Název projektu Rozšíření DIVINE - nástroje pro paralelní verifikaci
Identifikační kód projektu MUNI33/132014
Doba trvání projektu 1. 12. 2014 - 30. 11. 2015
Anotace projektu DIVINE je open-source nástroj pro ověřování LTL vlastností počítačových programů. K efektivní verifikaci využívá výhod soudobého hardware, zejména pak paralelních architektur, což mu umožňuje zpracovat i extrémně rozsáhlé systémy, které jsou standardními nástroji neverifikovatelné. Cílem projektu je implementace virtuálního souborového systému pro LLVM interpret, implementace vlastní síťové vrstvy pro komunikaci v distribuované paměti, implementace nástroje pro statickou analýzu a trasformaci LLVM bitkódu a propojení nástroje DIVINE s nástrojem pro pravděpodobnostní model checking PRISM.
Garant projektu doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Vladimír Štill, Jiří Weiser, Kristína Zákopčanová
Hodnocení projektu projekt splněn

Samuel Pastva

Název projektu BioDiVinE CTL: Nástroj pro syntézu parametrů dynamických systémů omezených CTL specifikací
Identifikační kód projektu MUNI33/152014
Doba trvání projektu 1. 12. 2014 - 31. 8. 2015
Anotace projektu Cílem projektu je navrhnout a implementovat nástroj pro syntézu kinetických parametrů diferenciálních modelů biochemických dynamických systémů garantujících splnění formulí logiky větvícího se času (CTL). Technicky bude k tomuto účelu adaptována metoda barevného model checkingu vyvinutá původně pro LTL v rámci nástroje BioDiVinE. Provedená implementace bude využívat regulárnosti stavového prostoru biochemických prostorů k efektivnímu distribuovanému výpočtu na klastru.
Garant projektu RNDr. David Šafránek,Ph.D.
Vedoucí projektu Mgr. Martin Demko
Složení studentského řešitelského týmu Samuel Pastva
Hodnocení projektu projekt splněn

Ján Bella, Milan Doležal, Antonín Hojný, Michal Hroš, Miroslava Jarešová

Název projektu Newron – aplikace pro pacienty s poruchou autistického spektra
Identifikační kód projektu MUNI33/102014
Doba trvání projektu 1. 12. 2014 - 30. 6. 2015
Anotace projektu Tento projekt tvoří návaznost na projekt BRAIN – výzkum hrou, který byl schválen a realizován v předchozím běhu tohoto programu. Díky velmi úspěšné implementaci a naplnění cílů jsme se rozhodli požádat o prostředky pro pokračování v tomto projektu. Hlavními motivačními prvky jsou pokračování v úspěšně navázané intenzivní spolupráci s Psychologickým ústavem FF MU a další rozvoj aplikace zaměřené primárně na pacienty s poruchou autistického spektra, která by měla být v nejbližších týdnech nasazena na testování přímo do rodin autistických pacientů.
Garant projektu RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Ján Bella, Milan Doležal, Antonín Hojný, Michal Hroš, Miroslava Jarešová
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Adriana Šmijáková

Název projektu Rozšíření vizualizačních možností programu viewer3d a knihovny v3dwins
Identifikační kód projektu MUNI33/092014
Doba trvání projektu 1. 12. 2014 - 30.6. 2015
Anotace projektu Cílem projektu je rozšířit programové balíky, vyvíjené v Centru analýzy biomedicínského obrazu, zaměřené nyní na vizualizaci statických skalárních obrazových dat. Konkrétně se jedná o knihovnu v3dwins poskytující vizualizační nástroje pro zobrazování těchto dat a o zobrazovací program viewer3d postavený nad touto knihovnou. Plánované rozšíření zejména umožní pohodlně zobrazovat a pracovat s dynamickými obrazy a s obrazy se složeným datovým typem.
Garant projektu RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Adriana Šmijáková
Hodnocení projektu projekt splněn

Jiří Kantor, Radek Stibora

Název projektu NTrace – systém pro sledování paprsku
Identifikační kód projektu MUNI33/122014
Doba trvání projektu 1. 12. 2014 - 31.5. 2015
Anotace projektu NTrace je systém pro vizualizaci trojrozměrných modelů pomocí metod využívajících algoritmus sledování paprsku. Cílem projektu je rozšíření tohoto systému ve dvou směrech. Prvním směrem je návrh a implementace algoritmu organizujícího data používaná při vykreslování ve formátu vhodném pro cache na grafických kartách. Druhý směr se týká implementace nedávno popsané metody vykreslování pomocí virtuálních světel..
Garant projektu doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Vedoucí projektu RNDr. Marek Vinkler
Složení studentského řešitelského týmu Jiří Kantor, Radek Stibora
Hodnocení projektu projekt splněn

Duben 2014

Jaromír Kala, Peter Novák, Milan Seman

Název projektu CoUnSiL: Videokonferenční prostředí pro vzdálené tlumočení znakového jazyka
Identifikační kód projektu MUNI33/022014
Doba trvání projektu 1. 4. 2013 - 31. 12. 2014
Anotace projektu Klíčovou složkou začlenění sluchově postižených do běžné univerzitní výuky je tlumočení přednášek do znakové řeči. Kvalifikovaných tlumočníků je ovšem nedostatek, je tedy vhodné jejich fyzickou přítomnost nahradit použitím videokonferenčního kanálu. V Laboratoři pokročilých síťových technologií jsou dlouhodobě vyvíjena prostředí pro multimediální přenosy s nízkým zpožděním a vysokou kvalitou – charakteristikami vhodnými pro přenos znakové řeči v reálném čase. Cílem projektu je na základě požadavků střediska Teiresiás, jakožto důležité skupiny budoucích uživatelů, vytvořit videokonferenčního klienta pro vzdálené tlumočení postaveného na bázi těchto prostředí.
Garant projektu doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Vedoucí projektu RNDr. Pavel Troubil
Složení studentského řešitelského týmu Jaromír Kala, Peter Novák, Milan Seman
Hodnocení projektu

Petr Pilař, Andrej Tokarčík

Název projektu Rozšíření nástroje PRISM o metody pro efektivní analýzu stochastických biochemických systémů
Identifikační kód projektu MUNI33/032014
Doba trvání projektu 1. 4. 2014 - 31. 3. 2015
Anotace projektu Cílem projektu je rozšíření open-source nástroje PRISM o nové specializované metody pro formální analýzu stochastických biochemických systémů. Složitost těchto systémů, která je daná jejich vysokou dimensionalitou a neurčitostí kvantitativních parametrů, způsobuje, že jejich analýza je časově náročná. V rámci projektu bude nástroj PRISM rozšířen o možnosti paralelizace klíčových numerických metod a o nové metody pro efektivní exploraci a identifikaci parametrů.
Garant projektu RNDr. Milan Češka, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Petr Pilař, Andrej Tokarčík
Hodnocení projektu

Radek Stibora

Název projektu NTrace – systém pro sledování paprsku
Identifikační kód projektu MUNI33/042014
Doba trvání projektu 1. 9. 2014 - 30. 11. 2014
Anotace projektu NTrace je systém pro vizualizaci trojrozměrných modelů pomocí metody sledování paprsku. K akceleraci tohoto výpočetně náročného algoritmu je využíván paralelní grafický hardware, s jehož pomocí je dosaženo interaktivního výkonu. Cílem projektu je rozšíření tohoto systému o schopnost zpracovávat různé formáty grafických dat a o různé metody pro dynamickou alokaci paměti na GPU.
Garant projektu doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Vedoucí projektu RNDr. Marek Vinkler
Složení studentského řešitelského týmu Radek Stibora
Hodnocení projektu

Milan Doležal, Antonín Hojný, Miroslava Jarešová, Aleksei Penzentcev, Ján Bella, Michal Hroš

Název projektu BRAIN - výzkum hrou
Identifikační kód projektu MUNI33/052014
Doba trvání projektu 1. 4. 2014 - 31. 10. 2014
Anotace projektu Cílem tohoto projektu je podpořit vývoj aplikace vytvářené v rámci projektu BRAIN, na němž spolupracuje Laboratoř interakce člověka s počítačem FI MU s Psychologickým ústavem FF MU. Projekt si klade za cíl vytvořit komplexní 3D hru v prostředí Unity 3D ovládanou pomocí zařízení Kinect, jejíž obsah bude navržen psychology a to s ohledem na specifické potřeby cílových skupin uživatelů (autismus, hyperaktivita, atd.). Hra bude následně nasazena přímo do testovaných rodin díky sponzorskému daru společnosti Microsoft v podobě několika zařízení Kinect.
Garant projektu RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Milan Doležal, Antonín Hojný, Miroslava Jarešová, Aleksei Penzentcev, Ján Bella, Michal Hroš
Hodnocení projektu

Pavel Čadek, Viktor Toman

Název projektu Bugst - nástroj pro analýzu programů
Identifikační kód projektu MUNI33/062014
Doba trvání projektu 1. 4. 2014 - 30. 6. 2014
Anotace projektu Bugst je open-source nástroj, který poskytuje knihovny pro statickou analýzu programů pomocí symbolické exekuce. Cílem projektu je rozvoj Bugstu ve dvou směrech. Prvním je přidání automatického určení horního odhadu počtu iterací cyklů analyzovaného programu jako funkce nad vstupem programu. Druhým směrem je zrychlení Bugstu díky jeho napojení na SMT solvery CVC4 a MathSAT5 a paralelnímu volání SMT solverů.
Garant projektu doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
Vedoucí projektu Mgr. Marek Trtík
Složení studentského řešitelského týmu Pavel Čadek, Viktor Toman
Hodnocení projektu

Prosinec 2013

Vilém Otte, Radek Stibora

Název projektu NTrace – systém pro sledování paprsku
Identifikační kód projektu MUNI33/122013
Doba trvání projektu 1. 12. 2013 - 31. 5. 2014
Anotace projektu NTrace je systém pro vizualizaci trojrozměrných modelů pomocí metody sledování paprsku. K akceleraci tohoto výpočetně náročného algoritmu je využíván paralelní grafický hardware, s jehož pomocí je dosaženo interaktivního výkonu. Cílem projektu je rozšíření tohoto systému o nedávno publikované metody a vytvoření jeho webové prezentace a dokumentace.
Garant projektu doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Vedoucí projektu RNDr. Marek Vinkler
Složení studentského řešitelského týmu Vilém Otte, Radek Stibora
Hodnocení projektu

Jan Botorek

Název projektu Rozšíření nástroje pro automatickou anotaci obrázků
Identifikační kód projektu MUNI33/142013
Doba trvání projektu 1. 12. 2013 - 30.11. 2014
Anotace projektu Cílem projektu je rozvoj automatické anotace obrázků v rámci knihovny MESSIF, která zahrnuje širokou škálu nástrojů pro práci s daty na základě podobnosti. Dosavadní implementace anotací obsahuje pouze základní funkcionalitu, kdy jsou k obrázku přiřazena klíčová slova získaná z popisků vizuálně podobných obrázků. Cílem projektu je návrh a implementace sofistikovanějších metod s využitím lexikální databáze WordNet a vhodně navržené ontologie kategorií, dále budou studovány možnosti vylepšení anotací na základě zpětné vazby od uživatele.
Garant projektu RNDr. Petra Budíková, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Jan Botorek
Hodnocení projektu

Vít Stanislav

Název projektu Rozříšení funkcionality slepemapy.cz
Identifikační kód projektu MUNI33/152013
Doba trvání projektu 1. 12. 2013 - 31. 5. 2014
Anotace projektu Slepemapy.cz je výuková webová aplikace na učení polohy států a po provedení toho projektu i měst, řek a jezer. Cílem projektu je aby aplikace poskytovala co nejefektivnější učení, a to zejména vhodným výběrem otázek, ale také využitím různým motivačních prvků (srovnání s jiným uživatelem, gamifikace). Aplikace bude pro výběr otázek využívat strojového učení z posbíraných dat.
Garant projektu doc. RNDr. Radek Pelánek, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Vít Stanislav
Hodnocení projektu

Jakub Adler, David Formánek, Dominik Szalai, Robert Šiška

Název projektu MathML Canonicalizer – Testování a rozšíření nástroje pro normalizaci MathML
Identifikační kód projektu MUNI33/162013
Doba trvání projektu 1. 12. 2013 - 30. 11. 2014
Anotace projektu MathML Canonicalizer je open-source nástroj vyvíjený a nasazený pro potřeby normalizace vstupních dat u systémů pro vyhledávání matematických formulí v plnotextových digitálních knihovnách vědeckých publikací. Cílem projektu je (i) vytvořit rozsáhlou testovací databázi matematických formulí pokrývající celé Presentation značkování standardu MathML 3.0 a webovou aplikaci umožňující s touto bází efektivně pracovat, (ii) vyhodnotit korektnost práce MathML Canonicalizeru nad touto bází a (iii) na základě toho vylepšit jeho implementaci.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Vedoucí projektu RNDr. Michal Růžička
Složení studentského řešitelského týmu Jakub Adler, David Formánek, Dominik Szalai, Robert Šiška
Hodnocení projektu

Jaroslav Klech

Název projektu Japonský slovník pro platformu Android
Identifikační kód projektu MUNI33/182013
Doba trvání projektu 1. 12. 2013 - 30.11.2014
Anotace projektu Projekt si dává za cíl vytvoření offline japonského slovníku a japonského znakového slovníku a zlepšení tak možnosti studia japonštiny. V současnosti pro platformu Android neexistuje offline japonský slovník, který by byl aktuální po stránce využití funkcionality Android API a umožňoval efektivní vyhledávání slov pomocí zadaných kritérií (začátek, střed, konec slova), automatický převod predikátů do slovníkového tvaru, či využití všech standardních druhů japonské transkripce pro vstupní data. Tento projekt má uvedené nedostatky eliminovat a navíc šířením pod GNU/GPL napomoci k rozšiřování programu komunitou.
Garant projektu RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
Vedoucí projektu Mgr. Bc. Jonáš Ševčík
Složení studentského řešitelského týmu Jaroslav Klech
Hodnocení projektu

Desana Daxnerová, Pavel Kajaba, Matej Minárik, Michal Bábel

Název projektu Rozšíření pro MUSE framework
Identifikační kód projektu MUNI33/192013
Doba trvání projektu 1. 12. 2013 - 31.8. 2014
Anotace projektu MUSE Framework je nástroj pro vytváření tzv. přirozených uživatelských rozhraní (NUIs – Natural User Interfaces) pro velké vizualizační systémy – displejové stěny a dotykové stoly. Framework umožňuje sestavování dotykových vstupních vrstev škálovatelnou metodou skládání dotykových senzorů. Projekt má dva cíle – prvním je implementace modulů, které umožní propojení s existujícími middleware pro vizualizační klastry SAGE a DisplayCluster; druhým cílem je implementace modulů pro práci s RGB kamerami a jejich využití pro vícekamerové snímání.
Garant projektu doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Vedoucí projektu RNDr. Vít Rusňák
Složení studentského řešitelského týmu Desana Daxnerová, Pavel Kajaba, Matej Minárik, Michal Bábel
Hodnocení projektu

Katarína Furmanová, Marek Galvánek, Zuzana Ferková, Matej Lobodáš, Zuzana Lýová

Název projektu FIDENTIS – tvorba novej funkcionality a vylepšenie použitých algoritmov
Identifikační kód projektu MUNI33/202013
Doba trvání projektu 1. 12. 2013 - 31. 10. 2014
Anotace projektu Projekt FIDENTIS sa zaoberá vývojom softvéru pre forenznú identifikáciu ľudských tvári. Vznikol v rámci medziodborovej spolupráce Laboratória interakcie človeka s počítačom FI MU a Ústavom antropológie PřF MU. Vyvíjaná aplikácia poskytuje funkcionalitu pre tvorbu 3D identikitu, vyhľadávanie antropometrických bodov a porovnávanie tvárí. Predkladaný projekt si kladie za cieľ rozšíriť funkcionalitu aplikácie a vylepšiť používané algoritmy.
Garant projektu doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Vedoucí projektu Mgr. Igor Chalás
Složení studentského řešitelského týmu Katarína Furmanová, Marek Galvánek, Zuzana Ferková, Matej Lobodáš, Zuzana Lýová
Hodnocení projektu

Martin Demko, Aleš Pejznoch

Název projektu BioDiVinE v1.5: Nástroj pro formální analýzu dynamických systémů
Identifikační kód projektu MUNI33/212013
Doba trvání projektu 1. 1. 2014 - 30.6.2014
Anotace projektu Cílem projektu je refaktorizace, rozšíření a integrace výpočetních technik pro formální analýzu spojitých dynamických modelů biologických procesů. Jedná se o metody pro syntézu parametrů a model checking vzhledem k požadovaným dynamickým omezením reprezentovaným v temporální logice. Metody využívají obdélníkovou abstrakci. Techniky byly dosud implementovány pouze jako experimentální prototypy, cílem je tedy vytvoření integrovaného nástroje.
Garant projektu RNDr. David Šafránek, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Martin Demko, Aleš Pejznoch
Hodnocení projektu

Březen 2013

Ondřej Bouda

Název projektu DVN – rozšíření o podporu databázového systému PostgreSQL
Identifikační kód projektu MUNI33/112013
Doba trvání projektu 1. 7. 2013 - 31. 3. 2014
Anotace projektu DVN je rozšíření systému pro správu verzí Subversion o podporu verzování databázového schématu. Dosavadní implementace podporuje relační databázový systém MySQL. Cílem projektu je rozšíření tohoto nástroje o podporu databázového systému PostgreSQL. Výsledkem bude verzování jak stejných typů objektů jako dosud pro MySQL, tak nových typů objektů, které má PostgreSQL navíc.
Garant projektu doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Ondřej Bouda
Hodnocení projektu

Prosinec 2012

Tomáš Hrabal, Hoa Quoc Tran, Michal Halaj

Název projektu SmartLib - rozšíření knihovního katalogu Aleph na mobilní platformy
Identifikační kód projektu MUNI33/012013
Doba trvání projektu 1. 12. 2012 - 30. 11. 2013
Anotace projektu Cílem projektu je uživatelům zprostředkovat snadný přístup do knihovního katalogu Aleph pomocí nativní mobilní aplikace. Umožnit tak, oproti současnému stavu, snadnější vyhledávání. A to nejen textově, ale i snímáním čárových kódů. Zobrazení dat bude zpřehledněno a přizpůsobeno velikosti displeje mobilního zařízení. Funkcionalita současného systému bude také rozšířena o možnost uživatelského hodnocení knih či vytváření seznamů uživatelem definovaných knih. Projekt bude šířen pod licencí GNU/AGPL, což zpřístupní knihovnám modernizaci svých katalogů.
Garant projektu doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Vedoucí projektu Mgr. Bc. Jonáš Ševčík
Složení studentského řešitelského týmu Tomáš Hrabal, Hoa Quoc Tran, Michal Halaj
Hodnocení projektu projekt splněn

Jakub Valtar, Erik Vaněk, Filip Volner

Název projektu CAVER – vylepšení stávajících algoritmů a tvorba nové funkcionality
Identifikační kód projektu MUNI33/032013
Doba trvání projektu 1. 12. 2012 - 31. 5. 2013
Anotace projektu Cílem tohoto projektu je zkvalitnění implementace sady algoritmů a rozšíření funkcionality dlouhodobě běžícího projektu CAVER, který je uznáván a přijímán celosvětovou komunitou biochemiků a proteinových inženýrů. V současnosti má aplikace kolem 4500 registrovaných uživatelů. Tento studentský projekt se zaměřuje zejména na paralelizaci stávajících řešení a doplnění nových možností načítání molekul a interakce, které zkvalitní použití a robustnost nástroje CAVER.
Garant projektu RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Jakub Valtar, Erik Vaněk, Filip Volner
Hodnocení projektu projekt splněn

Milan Lenčo, Vladimír Štill, Jiří Weiser, Vojtěch Havel

Název projektu DiVinE- nástroj pro paralelní verifikaci softwarových a hardwarových systémů
Identifikační kód projektu MUNI33/052013
Doba trvání projektu 1. 12. 2012 - 30. 11. 2013
Anotace projektu DiVinE je open-source nástroj pro ověřování LTL vlastností počítačových programů. K efektivní verifikaci využívá výhod soudobého hardware, zejména pak paralelních architektur, což mu umožňuje zpracovat i extrémně rozsáhlé systémy, které jsou standardními sekvenčními nástroji neverifikovatelné. Cílem projektu je implementace POSIX Threads a POSIX Semaphores standardů pro LLVM interpret, analýza metod a implementace bezztrátové komprese stavu a stavového prostoru, analýza paměťových struktur a jejich optimalizace a rozšíření o možnost ověřování LTL vlastností časových automatů.
Garant projektu doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Vedoucí projektu doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Milan Lenčo, Vladimír Štill, Jiří Weiser, Vojtěch Havel
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Viktor Borza, Adrian Farmadin, Milan Malota, Tomáš Márton

Název projektu Rozšíření Sequence Chart Studia o novou funkcionalitu
Identifikační kód projektu MUNI33/062013
Doba trvání projektu 1. 12. 2012 - 30. 11. 2013
Anotace projektu Sequence Chart Studio je nástroj, jehož cílem je poskytnout uživateli pohodlné a přívětivé prostředí pro návrh a ověřování Message Sequence Charts (MSC, HMSC) diagramů. Cílem tohoto projektu je úprava uživatelského rozhraní a to konkrétně úprava existujících a přidání nových komponent pro kreslení a odstranění chyb nahlášených pomocí systému na správu požadavků (bug tracker, feature request).
Garant projektu RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.
Vedoucí projektu Mgr. Matúš Madzin, Mgr. Ľuboš Korenčiak
Složení studentského řešitelského týmu Viktor Borza, Adrian Farmadin, Milan Malota, Tomáš Márton
Hodnocení projektu projekt splněn

Katarína Furmanová, Jan Kalát, Marek Galvánek, Zuzana Ferková

Název projektu Rozšírenie funkcionality programu FIDENTIS – softvéru pre forenznú identifikáciu tvári
Identifikační kód projektu MUNI33/072013
Doba trvání projektu 1. 12. 2012 - 31. 7. 2013
Anotace projektu Projekt FIDENTIS sa zaoberá vývojom softvéru pre forenznú identifikáciu ľudských tvári. Vznikol v rámci spolupráce medziodborovej Laboratória interakcie človeka s počítačom FI MU a Ústavom antropológie PřF MU. Súčasťou aplikácie FIDENTIS je modul pre tvorbu 3D identikitu. Použitie trojrozmerných modelov a reálnych textúr pri riešení tejto úlohy ho robí jedinečným. Predkladaný projekt si kladie za cieľ rozšíriť funkcionalitu modulu pre tvorbu 3D identikitu, vytvoriť nový modul pre vyhľadávanie antropometrických bodov a tiež vytvoriť modul pre určovanie miery podobnosti 3D skenov.
Garant projektu doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Vedoucí projektu Mgr. Igor Chalás
Složení studentského řešitelského týmu Katarína Furmanová, Jan Kalát, Marek Galvánek, Zuzana Ferková
Hodnocení projektu projekt splněn

Marek Medveď

Název projektu Adaptace českých syntaktických analyzátorů pro slovenštinu
Identifikační kód projektu MUNI33/082013
Doba trvání projektu 1. 12. 2012 - 30. 11. 2013
Anotace projektu Projekt se zabývá vývojem open-source syntaktických analyzátorů SYNT a SET, primárně zaměřených na zpracování češtiny, pro slovenský jazyk. Projekt navazuje na úspěšně obhájenou bakalářskou práci a kromě další adaptace syntaktických analyzátorů zahrnuje i rozvoj nástrojů pro automatickou morfologickou analýzu slovenštiny, která představuje nezbytně nutné předzpracování dat pro samotnou syntaktickou analýzu. Pro tento úkol bude adaptován open-source tagger RFTagger.
Garant projektu RNDr. Miloš Jakubíček
Složení studentského řešitelského týmu Marek Medveď
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Martin Pruška, Rastislav Tisovčík

Název projektu VRECKO – systém pro vývoj aplikací ve virtuálním prostředí
Identifikační kód projektu MUNI33/092013
Doba trvání projektu 1. 12. 2012 - 31. 5. 2013
Anotace projektu VRECKO je modulární systém sloužící pro podporu výzkumu a vývoje aplikací ve virtuálním prostředí. Cílem tohoto projektu je rozšíření systému VRECKO o nový modul PhysX umožňující snadné využití fyzikálního engine nVidia PhysX v rámci systému VRECKO. Dále pak revize zdrojových kódů a doplnění jejich dokumentace. V rámci projektu vznikne rovněž nová online prezentace projektu VRECKO a to včetně vzniklé dokumentace zdrojových kódů.
Garant projektu doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Vedoucí projektu Mgr. Jiří Chmelík
Složení studentského řešitelského týmu Martin Pruška, Rastislav Tisovčík
Hodnocení projektu projekt splněn

Březen 2012

Martin Tesař

Název projektu Interaktivní nadstavba MTB mapy České republiky
Identifikační kód projektu MUNI33/012012
Doba trvání projektu 1. 4. 2012 - 31. 12. 2012
Anotace projektu Cílem projektu je rozšíření funkcionality webové mapy pro jízdu na horském kole na základě otevřených geografických dat projektu OpenStreetMap. Umožnit uživatelům získávat kvalitní tiskový výstup mapových dat, vyhledávat a vykreslovat vlastní trasy a zobrazovat podstatné mapové prvky interaktivně. Navíc trvale vylepšovat kartografický styl a zlepšit využití výpočetních kapacit při vykreslování mapových dlaždic.
Garant projektu doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Martin Tesař
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Lukáš Ručka

Název projektu dTUIO – implementace protokolu TUIO 2.0 s rozšířeními
Identifikační kód projektu MUNI33/022012
Doba trvání projektu 1. 6. 2012 - 31. 12. 2012
Anotace projektu TUIO 2.0 je následníkem vysokoúrovňového protokolu TUIO 1.1, který slouží k efektivnímu popisu a přenosu informací pro dotyková a hmatová rozhraní. Oproti svému předchůdci má bohatší syntax a je možné jej dále rozšiřovat. Cílem projektu je rozšířit implementaci protokolu TUIO 2.0 (knihovna Libkerat) o nové vlastnosti a funkce pro práci v heterogenním prostředí s více typy senzorů. Vzhledem k rozsahu, bude rozšíření implementováno jako samostatná knihovna dTUIO. Součástí budou i vzorové aplikace pro dotykové senzory, ovladač Nintendo Wii Remote a MS Kinect, komplementární klientská aplikace vizualizující dráhy souvislých gest a kompletní dokumentace k API včetně příkladů k jednotlivým modulům.
Garant projektu doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Vedoucí projektu Mgr. Vít Rusňák
Složení studentského řešitelského týmu Lukáš Ručka
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Jaromír Kala, Peter Novák

Název projektu Tabletové uživatelské rozhraní pro SAGE
Identifikační kód projektu MUNI33/032012
Doba trvání projektu 1. 4. 2012 - 31. 12. 2012
Anotace projektu SAGE je middleware umožňující sdílení obsahu na skládaných obrazovkách v extrémně vysokém rozlišení. Účelem projektu je zlepšení SAGE pomocí vývoje uživatelsky přívětivé aplikace, která umožní jeho ovládání pomocí tabletu s OS Android. Součástí projektu bude uživatelské testování aplikace a následná implementace změn.
Garant projektu doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Vedoucí projektu Mgr. Vít Rusňák
Složení studentského řešitelského týmu Jaromír Kala, Peter Novák
Hodnocení projektu projekt splněn

Jan Papoušek, Tomáš Vejpustek

Název projektu Parasim: Nástroj pro paralelni simulaci a verifikaci
Identifikační kód projektu MUNI33/052012
Doba trvání projektu 1. 4. 2012 - 31. 12. 2012
Anotace projektu Projekt si klade za cíl vytvoření nástroje pro analýzu dynamických systémů modelovaných pomocí obyčejných diferenciálních rovnic. Na rozdíl od existujících nástrojů pro simulaci chování dynamických systémů a monitoring temporálních vlastností nad běhy těchto systémů je zde podstatný aspekt vzniku modulární architektury, jež by umožňovala budoucí vývoj a testování optimalizace a paralelizace jednotlivých modulů i analytických algoritmů.
Garant projektu RNDr. David Šafránek, Ph.D.
Vedoucí projektu Mgr. Sven Dražan
Složení studentského řešitelského týmu Jan Papoušek, Tomáš Vejpustek
Hodnocení projektu projekt splněn

Jan Havlíček, Jan Kriho, Pavel Mičan

Název projektu DiVinE – nástroj pro paralelní verifikaci softwarových a hardwarových systémů
Identifikační kód projektu MUNI33/082012
Doba trvání projektu 1. 4. 2012 - 31. 3. 2013
Anotace projektu DiVinE je open-source nástroj pro ověřování LTL vlastností počítačových programů. K efektivní verifikaci využívá výhod soudobého hardware, zejména pak paralelních architektur, což mu umožňuje zpracovat i extrémně rozsáhlé systémy, které jsou standardními sekvenčními nástroji neverifikovatelné. Cílem projektu je rozšíření modelovacího jazyka a zavedení aproximativních metod pro verifikaci obrovských modelů na hardwaru s omezenou pamětí a dalších postupů pro snížení celkové paměťové náročnosti výpočtu.
Garant projektu doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Jan Havlíček, Jan Kriho, Pavel Mičan
Hodnocení projektu projekt splněn

Ondřej Bouda

Název projektu Podpora verzování relačních schémat databáze
Identifikační kód projektu MUNI33/102012
Doba trvání projektu 1. 4. 2012 - 31. 1. 2013
Anotace projektu Cílem projektu je vytvoření sady nástrojů rozšiřujících systém pro správu verzí Subversion o podporu verzování databázového schématu. Výsledkem tak bude možnost verzování relačních databázových tabulek, pohledů, spouští a uložených procedur a funkcí současně s verzováním zdrojových kódů aplikace, a tak sledování souvislosti změn zdrojového kódu a databázového schématu, historie změn databázového schématu a možnost přechodu ke starší nebo novější verzi.
Garant projektu doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Ondřej Bouda
Hodnocení projektu projekt splněn

Leden 2010

Ondřej Bouda

Název projektu Podpora verzování relačních schémat databáze
Identifikační kód projektu MUNI33/012010
Doba trvání projektu 1. 2. 2010 - 30. 11. 2010
Anotace projektu Cílem projektu je vytvoření sady nástrojů rozšiřujících systém pro správu verzí Subversion o podporu verzování databázového schématu. Výsledkem tak bude možnost verzování relačních databázových tabulek, pohledů, spouští a uložených procedur a funkcí současně s verzováním zdrojových kódů aplikace, a tak sledování souvislosti změn zdrojového kódu a databázového schématu, historie změn databázového schématu a možnost přechodu ke starší nebo novější verzi.
Garant projektu RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Ondřej Bouda
Hodnocení projektu projekt nebyl realizován

Petr Kunc, Martin Novák, Pavel Smolka

Název projektu Webtop Albireo II
Identifikační kód projektu MUNI33/022010
Doba trvání projektu 1. 2. 2010 - 31. 1. 2011
Anotace projektu Albireo II je pokročilý informační systém v prostředí Internetu rozsáhle aplikující prvky prostředí webtop (resp. cloud OS) pod licencí GNU/AGPL. K dosažení funkčnosti webtopu se systém široce inspiruje u desktopových operačních systémů. Cílem projektu však není nahradit klasický operační systém, záměrem je především využít jeho léty prověřené rozhraní a paradigmata k usnadnění práce s informačními systémy. V tomto směru se jedná o ojedinělý výzkum a vývoj v ČR a jen málo rozšířený ve světě.
Garant projektu doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Vedoucí projektu Mgr. Jaroslav Škrabálek
Složení studentského řešitelského týmu Petr Kunc, Martin Novák, Pavel Smolka
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Červen 2009

Michal Růžička

Název projektu Rozšíření redakčního systému odborného časopisu s podporou exportu do digitální knihovny
Identifikační kód projektu MUNI33/032009
Doba trvání projektu 1. 9. 2009 - 30. 4. 2010
Anotace projektu Cílem projektu je rozšířit komplexní, na typografickém systému TeX založený, redakční systém pro vydávání odborného časopisu o podporu MathML, přidat nezávislý modul pro validaci výstupů na straně digitální knihovny a zvýšit přístupnost výstupů systému.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Michal Růžička
Hodnocení projektu projekt splněn

Tomáš Králíček

Název projektu Integrace běžných letových simulátorů do distribuovaných simulací HLA 1.3
Identifikační kód projektu MUNI33/012009
Doba trvání projektu 1. 7. 2009 - 30. 6. 2010
Anotace projektu Cílem projektu je prostřednictvím průmyslového simulačního rozhraní M&S HLA 1.3 propojit aplikaci pro 3D vizualizaci letového prostoru a běžné letové simulátory FlightGear, X-Plane a Microsoft Flight Simulator X.
Garant projektu RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.
Vedoucí projektu Petr Gotthard
Složení studentského řešitelského týmu Tomáš Králíček
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Listopad 2008

Vojtěch Přehnal

Název projektu Nástroje pro maximalizaci zvukového signálu
Identifikační kód projektu MUNI33/142008
Doba trvání projektu 1.12.2008 - 30.9.2009
Anotace projektu Cílem projektu je vytvořit softwarové nástroje pro maximizaci zvuku, tj. maximální zvýšení celkové hlasitosti zvukového signálu bez nežádoucích artefaktů, jako je slyšitelná komprese nebo distorze. Výsledek projektu bude samostatná aplikace pro přesný off-line výpočet při finálním masteringu a VST plug-in pro výpočet v reálném čase, který bude možno nasadit do programů používaných v každodenní studiové praxi (Nuendo, Cubase, Logic, Pro Tools aj.).
Garant projektu doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.
Složení studentského řešitelského týmu Bc. Vojtěch Přehnal
Hodnocení projektu projekt splněn

Juraj Jurčo

Název projektu Nástroje pre prehľadávanie genómov
Identifikační kód projektu MUNI33/152008
Doba trvání projektu 1.12.2008 - 31.8.2009
Anotace projektu Cieľom projektu je dokončenie programu palex a jeho začlenenie do systému pre dvojstupňové prehľadávanie DNA sekvencií. Prvý stupeň využíva vysoko efektívne algoritmy pre rýchlu filtráciu/zúženie prehľadávaného súboru dát, druhý stupeň zohľadňuje biologické a štrukturálne hľadiská, ale výpočet je náročnejší na zdroje a čas. Výstupom projektu bude knižnica funkcií a jednoduché programy na vyhľadanie sekvencie v genóme, vyhľadávanie palindrómov ako aj na vyhľadanie užívateľom zadanej štruktúry, aby mohli byť uvedené funkcie využité v iných projektoch a prostrediach.
Garant projektu Ing. Matej Lexa, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Juraj Jurčo
Hodnocení projektu projekt splněn

Ľuboš Korenčiak, Ondřej Kocian, Martin Křivánek

Název projektu Rozšíření SCStudia o časové údaje
Identifikační kód projektu MUNI33/162008
Doba trvání projektu 1.12.2008 - 30.6.2009
Anotace projektu Sequence Chart Studio (SCStudio) je nástroj, jehož cílem je umožnit uživateli pohodlné a uživatelsky přívětivé prostředí pro návrh a ověřování Message Sequence Charts (MSC, HMSC). Náš projekt rozšiřuje SCStudio o časové informace a zavádí kontrolní algoritmy pro práci s časem. Implementuje tak další z vyjadřovacích možností HMSC obsažené ve standardu ITU Z.120 a dává uživatelům k dispozici další velmi žádanou funkcionalitu.
Garant projektu RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Ľuboš Korenčiak
Ondřej Kocian
Martin Křivánek
Hodnocení projektu

Petr Ročkai, Tomáš Janoušek, Martin Moráček, Petr Bauch

Název projektu DiVinE – nástroj pro paralelní verifikaci
Identifikační kód projektu MUNI33/172008
Doba trvání projektu 1.12.2008 - 30.11.2009
Anotace projektu DiVinE je open-source, volně šiřitelný softwarový nástroj pro paralelní enumerativní ověřování LTL vlastností počítačových systémů. DiVinE využívá soudobý hardware k efektivní verifikaci extrémně rozsáhlých, tj. standardními sekvenčními nástroji neverifikovatelných, systémů. Cílem projektu je vývoj nástroje DiVinE pro dosud nepodporované platformy a vývoj nového uživatelského rozhraní.
Garant projektu RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Petr Ročkai
Tomáš Janoušek
Martin Moráček
Petr Bauch
Hodnocení projektu

Milan Kabát, Petr Slovák, Pavel Troubil

Název projektu GColl – klient pro skupinové videokonference
Identifikační kód projektu MUNI33/182008
Doba trvání projektu 1.12.2008 - 31.5.2009
Anotace projektu Nově vyvinuté videokonferenční prostředí GColl má za cíl podporu komunikace týmů rozdělených do několika malých skupin. Účelem projektu je vytvoření uživatelsky použitelného nástroje z existujícího prototypu prostřednictvím vytvoření jednotného GUI zahrnujícího všechny používané nástroje. Komunikace bude dále podpořena skrze implementaci přesouvání pozornosti mezi ostatními účastníky videokonference pouhým pohledem.
Garant projektu RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Milan Kabát
Petr Slovák
Pavel Troubil
Hodnocení projektu projekt splněn

Václav Vacek, Matúš Madzin

Název projektu Nové algoritmy pro Sequence Chart Studio
Identifikační kód projektu MUNI33/192008
Doba trvání projektu 1.12.2008 - 31.8.2009
Anotace projektu Sequence Chart Studio je nástroj, jehož cílem je umožnit pohodlnou a uživatelsky přívětivou tvorbu a ověřování Message Sequence Charts (MSC, HMSC). Cílem tohoto projektu je optimalizace procesu testování již implementovaných algoritmů a dále tvorba nových algoritmů pro testování dalších vlastností MSC.
Garant projektu RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Bc. Václav Vacek
Matúš Madzin
Hodnocení projektu projekt splněn

Miloš Jakubíček, Vojtěch Kovář

Název projektu Syntaktická analýza přirozeného jazyka s využitím postupné segmentace věty
Identifikační kód projektu MUNI33/202008
Doba trvání projektu 1.12.2008 - 30.11.2009
Anotace projektu Syntaktická analýza přirozených jazyků je jedním z důležitých kroků ke komplexní analýze výpovědí v přirozeném jazyce. Cílem projektu je poskytnout nástroje pro podporu nového přístupu k syntaktické analýze, který je založen na postupné detekci významných bodů v textu a jeho segmentaci. Projekt zahrnuje návrh a úpravy pravidlového formalismu, implementaci systému, jenž bude tento formalismus využívat, a další rozšíření tohoto systému.
Garant projektu RNDr. Aleš Hořák, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Miloš Jakubíček
Vojtěch Kovář
Hodnocení projektu

Marek Blahuš

Název projektu Kontrolor pravopisu pro Esperanto
Identifikační kód projektu MUNI33/212008
Doba trvání projektu 1.12.2008 - 31.7.2009
Anotace projektu Cílem projektu je dovedení stejnojmenné bakalářské práce, obhájené na FI MU, do uživatelsky použitelné podoby. Existující prototyp kontroloru pravopisu pro jazyk Esperanto, implementovaný prostřednictvím nástroje Hunspell, bude připraven pro nasazení v praxi, a to jak revizí a potřebným rozšířením stávající funkcionality, tak i technickým a administrativním zajištěním jeho distribuce jako součásti kancelářského balíku OpenOffice.org.
Garant projektu doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Bc. Marek Blahuš
Hodnocení projektu

Martin Novák, Petr Kunc

Název projektu Albiero
Identifikační kód projektu MUNI33/222008
Doba trvání projektu 1.12.2008 - 31.5.2009
Anotace projektu Albireo je svobodný redakční systém pod licencí GNU/AGPL. Jedná se o informační systém, pro který je charakteristické napojení na centrální server (možnost automatických aktualizací, instalace přes jediný soubor), využívání metod Webu 2.0 a implementace desktopových paradigmat do webových systémů. Cílem projektu je celkový rozvoj systému, hlubší integrace pro Web 2.0 a výzkum v oblasti webových operačních systémů.
Garant projektu doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Vedoucí projektu Mgr. Jaroslav Škrabálek
Složení studentského řešitelského týmu Martin Novák
Petr Kunc
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Igor Zemský, Miroslav Warchil

Název projektu WYSIWYG editor a prohlížeč RDF dokumentů pracující na základě technologie Fresnel
Identifikační kód projektu MUNI33/242008
Doba trvání projektu 1. 12. 2008 - 30. 6. 2009
Anotace projektu V rámci W3C byl navržen standard Fresnel, „stylovací jazyk“ pro RDF. Cílem projektu je pro tento standard vytvořit použitelný modulární editor a prohlížeč. Takový nástroj, umožňující nespecializovaným uživatelům přípravu vizualizace dat, mezi existujícími nástroji chybí. Projekt zahrnuje tvorbu obecné modulární aplikace, vytvoření modulů umožňujících práci s podčástmi standardu Lenses a Formats a následnou vizualizaci a ukládání výsledků.
Garant projektu doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Vedoucí projektu Mgr. Tomáš Gregar
Složení studentského řešitelského týmu Bc. Igor Zemský
Bc. Miroslav Warchil
Hodnocení projektu projekt splněn

Květen 2008

Michal Růžička

Název projektu Redakční systém odborného časopisu s podporou exportu do digitální knihovny
Identifikační kód projektu MUNI33/032008
Doba trvání projektu 1.7.2008 - 31.1.2009
Anotace projektu Cílem projektu je připravit komplexní na typografickém systému TeX založený redakční systém pro vydávání odborného časopisu. Systém automatizuje přípravu vydání jednotlivých čísel časopisu a zároveň generuje podklady pro potřeby digitální knihovny. Součástí projektu je také zpracování archivních elektronicky publikovaných článků do podoby vhodné pro digitální knihovnu.
Garant projektu RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Michal Růžička
Hodnocení projektu projekt splněn

Bc. Sven Dražan, Jana Fabriková

Název projektu GeNeSim – nástroj pro analýzu biologických sítí
Identifikační kód projektu MUNI33/042008
Doba trvání projektu 1.7.2008 - 30.6.2009
Anotace projektu Vývoj genetiky posledních let umožňuje posun biologického výzkumu, dosud typicky strukturálního, k systémové analýze mechanismů řídících živé organismy. Cílem tohoto projektu je vývoj nástroje GeNeSim pro diskrétní analýzu modelů rozsáhlých biologických sítí. Modely jsou reprezentované jako speciální konečněstavové automaty, základní analyzační technikou je adaptace metody ověřování modelů pro zjišťování kvalitativních vlastností biologických modelů.
Garant projektu Mgr. David Šafránek, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Bc. Sven Dražan
Jana Fabriková
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou

Zdeněk Řehák

Název projektu Nástroje pro verifikaci VHDL návrhů
Identifikační kód projektu MUNI33/082008
Doba trvání projektu 1.7.2008 - 31.3.2009
Anotace projektu Cílem projektu je rozšíření skupiny podpůrných nástrojů pro verifikaci komplexního VHDL návrhu. Jmenovitě se jedná o vývoj překladače jazyka VHDL do XML za účelem unifikované reprezentace VHDL programů a jejich následnou statickou analýzu určenou k detekci chyb. Výsledek projektu bude rovněž základem pro následný překlad do formálního modelovacího jazyka.
Garant projektu Mgr. Jan Holeček
Složení studentského řešitelského týmu Zdeněk Řehák
Hodnocení projektu projekt splněn

Martin Beneš, Jiří Matela

Název projektu UltraGrid
Identifikační kód projektu MUNI33/092008
Doba trvání projektu 1.7.2008 - 31.12.2008
Anotace projektu UltraGrid vyvíjený v Laboratoři pokročilých síťových technologií je programové vybavení pro nízkolatenční přenos videa ve vysokém rozlišení. UltraGrid umožňuje přenos komprimovaného i nekomprimovaného videa v plném HD rozlišení (1920x1080 @ 30i/25i) po IP sítích se zpožděním 90ms. Předmětem projektu je kompatibilitní režim s iHDTV, striktnější rozdělení UltraGridu do modulů, přenos zvuku a podpora dalších rozlišení videa.
Garant projektu RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Jiří Matela
Martin Beneš
Hodnocení projektu projekt splněn

Zdeněk Kedaj

Název projektu DŽEMUj
Identifikační kód projektu MUNI33/102008
Doba trvání projektu 1.7.2008 - 30.11.2008
Anotace projektu Cílem práce je rozšířit existující systém DŽEMUj (Dobývání Znalostí z Elearningu MU) o interaktivní Java applety pro vizualizaci častých vzorů, rozhodovacích stromů a výsledků hierarchické shlukové analýzy. V plánu je také optimalizace výsledné distribuce, která zvýší rychlost načtení existujících appletů.
Garant projektu doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
Složení studentského řešitelského týmu Zdeněk Kedaj
Hodnocení projektu projekt splněn

Matej Prisťák

Název projektu Rozvoj autentizačního modulu mod-auth-kerb
Identifikační kód projektu MUNI33/112008
Doba trvání projektu 1.7.2008 - 31.3.2009
Anotace projektu Další rozvoj modulu mod-auth-kerb, který umožňuje integraci autentizačního mechanismu Kerberos do webového serveru Apache. Hlavním cílem projektu je podpora nového systému správy autentizačních modulů, který byl zaveden v Apache v.2.2. Během projektu tak vznikne tzv. provider a další vrstva, která umožní integraci s jinými moduly.
Garant projektu doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Vedoucí projektu Daniel Kouřil
Složení studentského řešitelského týmu Matej Prisťák
Hodnocení projektu projekt splněn s pochvalou