VaV na FI

Scientific Research and Development

Not only do we teach computer science, we push the boundaries of knowledge forward

How to recognize a good faculty? It does top science. Just like we do at FI.

What is our recipe for premium results?

Research Groups

We focus on selected research topics and projects

Excellent Publications

We are one of the top Czech institutions

Links to Industry

We can do basic research and apply the results in practice

Doctoral Programme

We are constantly seeking and providing support for smart students

Research Areas Research Projects

Lectures, Informatics Colloquia, and News

 • Tuesday

  16 Oct

  Informatics Colloquium 16. 10. Profesní/předmětné znalosti vs. management na bázi indikátorů

  Informatics Colloquium 16. 10. 2018, 14:00 lecture hall D2 prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU Abstract: Zpracování informací a informační systémy umožňují hromadné zpracování „objektivních dat“ pro potřeby řízení i hodnocení. Má to za následek výraznou změnu kultury institucí a firem z hlediska faktorů, které se pro ně stávají určujícím parametrem řízení. Obecný trend tímto směrem je dlouhodobější, týká se řady oblastí činností a vede k nárůstu byrokratizace spojené s „objektivitou“ takových přístupů, stejně jako k náhradě odborníků v oboru či oblasti generickými managery usměrňujícími práci odborníků tak, aby se vešla do obecných přihrádek těchto managerů. Z hlediska informatiky jako disciplíny, která tyto postupy nástroji, které vytváří, umožňuje, usnadňuje a podporuje, je vhodné mít na zřeteli širší kontext těchto změn i jeho rizika - ať již při vlastním použivání těchto přístupů, tak při výchově studentů, kteří takové nástroje budou v budoucnosti vytvářet a používat.
  Read more

  From 2:00 PM

 • Tuesday

  23 Oct

  Informatics Colloquium 23. 10. GovCERT.CZ a jeho působení

  Informatics Colloquium 23. 10. 2018, 14:00 ledture hall D2 RNDr. Radim Ošťádal, NBÚ Praha Abstract: Cílem prezentace je základní pochopení činnosti a spolupráce organizací zabývajících se kybernetickou bezpečností v České republice. Hlubší pohled je poskytnut na vládní CERT tým, na jím poskytované služby a na jeho spolupráci s dalšími organizacemi. Na závěr se posluchač seznámí s různými typy kybernetických cvičení.
  Read more

  From 2:00 PM

 • Friday

  9 Nov

  Prof. Anuj Dawar's lecture: The Limits of Symmetric Computation

  About the lecture The most famous open problem in theoretical computer science, known as the P vs. NP problem challenges us to prove that for some natural search problems, no efficient algorithm is possible. At the moment, we have no idea how to prove such a statement. In order to make meaningful progress, we can restrict the class of algorithms we consider and show that, within these restrictions, no efficient algorithm exists. In this talk, I consider a natural restriction to symmetric algorithms. I explain how symmetries arise naturally in computational problems and why algorithms that respect these symmetries have inherent limitations. Many of our most powerful algorithmic techniques are symmetry-preserving, while others are not. Exploring these limits offers a rich research agenda combining logic, algebra and combinatorics with algorithms. The lecture will be held at Mendel Museum, Refectory of Augustinian Abbey (Mendlovo nám. 1a, Brno) About the speaker Anuj Dawar is the Professor of Logic and Algorithms at the University of Cambridge. He is a Fellow of the Alan Turing Institute in London.
  Read more

  From 9:00 AM

News archive

"I'd like to thank our academics and students, particularly our doctoral students, for publishing work that has seen the Faculty of Informatics ranked first out of 55 institutions in the area in disciplinary comparisons published by IDEA CERGE in Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v ČR v letech 2009-2013.

Jiří Zlatuška Prof. Jiří Zlatuška
FI MU Dean

Administrative Information

Office for Research & Development & Doctoral Programmes

E-mail: research@fi.muni.cz