VaV na FI

Věda, výzkum a vývoj

Informatiku nejen učíme, ale také posouváme kupředu

Jak se pozná dobrá fakulta? Dělá špičkovou vědu. Tak jako my na FI.

Jaký je náš recept na dobré výsledky?

Výzkumné skupiny

Soustředíme pozornost na vybraná výzkumná témata a projekty

Excelentní publikace

Držíme se na špičce mezi českými institucemi

Propojení s průmyslem

Umíme základní výzkum i aplikaci výsledků do praxe

Doktorské studium

Neustále hledáme a podporujeme „chytré hlavy“

Oblasti výzkumu Výzkumné projekty

Přednášky, informatická kolokvia a aktuality

 • úterý

  16. 10.

  Informatické kolokvium 16. 10. Profesní/předmětné znalosti vs. management na bázi indikátorů

  Informatické kolokvium 16. 10. 2018, 14:00 posluchárna D2
  prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
  Abstrakt: Zpracování informací a informační systémy umožňují hromadné zpracování
  „objektivních dat“ pro potřeby řízení i hodnocení. Má to za následek výraznou
  změnu kultury institucí a firem z hlediska faktorů, které se pro ně stávají
  určujícím parametrem řízení. Obecný trend tímto směrem je dlouhodobější, týká se
  řady oblastí činností a vede k nárůstu byrokratizace spojené s „objektivitou“
  takových přístupů, stejně jako k náhradě odborníků v oboru či oblasti
  generickými managery usměrňujícími práci odborníků tak, aby se vešla do obecných
  přihrádek těchto managerů. Z hlediska informatiky jako disciplíny, která tyto
  postupy nástroji, které vytváří, umožňuje, usnadňuje a podporuje, je vhodné mít
  na zřeteli širší kontext těchto změn i jeho rizika - ať již při vlastním
  použivání těchto přístupů, tak při výchově studentů, kteří takové nástroje budou
  v budoucnosti vytvářet a používat.

  Čtěte dále

  Od 14:00

 • úterý

  23. 10.

  Informatické kolokvium 23. 10. GovCERT.CZ a jeho působení

  Informatické kolokvium 23. 10. 2018, 14:00 posluchárna D2
  RNDr. Radim Ošťádal, NBÚ Praha
  Abstrakt: Cílem prezentace je základní pochopení činnosti a spolupráce
  organizací zabývajících se kybernetickou bezpečností v České republice. Hlubší
  pohled je poskytnut na vládní CERT tým, na jím poskytované služby a na jeho
  spolupráci s dalšími organizacemi. Na závěr se posluchač seznámí s různými typy
  kybernetických cvičení.

  Čtěte dále

  Od 14:00

 • pátek

  9. 11.

  Prof. Anuj Dawar's lecture: The Limits of Symmetric Computation

  About the lecture
  The most famous open problem in theoretical computer science, known as the P vs.
  NP problem challenges us to prove that for some natural search problems, no
  efficient algorithm is possible. At the moment, we have no idea how to prove
  such a statement. In order to make meaningful progress, we can restrict the
  class of algorithms we consider and show that, within these restrictions, no
  efficient algorithm exists. In this talk, I consider a natural restriction to
  symmetric algorithms. I explain how symmetries arise naturally in computational
  problems and why algorithms that respect these symmetries have inherent
  limitations. Many of our most powerful algorithmic techniques are
  symmetry-preserving, while others are not. Exploring these limits offers a rich
  research agenda combining logic, algebra and combinatorics with algorithms.

  The lecture will be held at Mendel Museum, Refectory of Augustinian Abbey
  (Mendlovo nám. 1a, Brno)

  About the speaker
  Anuj Dawar is the Professor of Logic and Algorithms at the University of
  Cambridge.
  He is a Fellow of the Alan Turing Institute in London.

  Čtěte dále

  Od 9:00

Archiv aktualit

„Rád bych poděkoval akademickým pracovníkům i studentům, zejména doktorandům, za publikační výsledky, díky kterým se Fakulta informatiky v oborových srovnáních publikovaných ve studii IDEA CERGE Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v ČR v letech 2009-2013 umístila na prvním místě z 55 v této disciplíně hodnocených pracovišť.“

Jiří Zlatuška prof. Jiří Zlatuška
děkan FI MU