VaV na FI

Věda, výzkum a vývoj

Informatiku nejen učíme, ale také posouváme kupředu

Jak se pozná dobrá fakulta? Dělá špičkovou vědu. Tak jako my na FI.

Jaký je náš recept na dobré výsledky?

Výzkumné skupiny

Soustředíme pozornost na vybraná výzkumná témata a projekty

Excelentní publikace

Držíme se na špičce mezi českými institucemi

Propojení s průmyslem

Umíme základní výzkum i aplikaci výsledků do praxe

Doktorské studium

Neustále hledáme a podporujeme „chytré hlavy“

Oblasti výzkumu Výzkumné projekty

Přednášky, informatická kolokvia a aktuality

 • úterý

  22. 10.

  Informatické kolokvium 22.10. Secure integration of demand side flexibility to power systems

  Informatické kolokvium 22.10. 2019, 14:00 posluchárna D2
  Ing. Martin Střelec, Ph.D., NTIS ZČU Plzeň
  Ing. Ondřej Mamula, MBA, CIIRC ČVUT Praha
  Secure integration of demand side flexibility to power systems
  Abstrakt: The electricity power domain is facing unprecedented system changes
  initiated by increasing penetration of novel technologies (e.g. massive
  installation of renewables, energy storages at various levels) and market
  arrangements (e.g. market integration, new market entities), which increases the
  volatility in power system, which needs to be properly managed in order to keep
  system reliability. On the other hand, traditional resources for power network
  stabilization are decreasing due change of energy mix. Demand side flexibility
  stands for a promising mechanism for enhancement of power network stabilization.

  The contribution will introduce power system flexibility, where main focus will
  be put on the demand side. The talk will cover description of whole value chain
  of secure flexibility integration in the context of the SecureFlex project.
  Different aspects will be presented ranging from the flexibility harvesting on
  demand side to market product creation with emphasis on cost optimization and
  maintaining network security and power quality.

  Čtěte dále

  Od 14:00

 • úterý

  29. 10.

  Informatické kolokvium 29.10. Scheduling of Mobile Robots

  Informatické kolokvium 29.10. 2019, 14:00 posluchárna D2
  doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D., FI MU
  Scheduling of Mobile Robots
  Abstrakt: Flexible manufacturing systems consist of several automatic machines,
  material handling devices such as automated guided vehicles (AGVs) or mobile
  robots, and a central control computer. Mobile robots, as well as AGVs, can move
  around their working space to transport components among machines. Mobile robots
  can also execute various value-added tasks without human intervention, thanks to
  their manipulation arms. The main novelty of our work is that we allow the
  scheduling of such robot processing, which makes the problem more complex and
  computationally expensive.

  Our work encapsulates robot processing into a job shop scheduling problem with
  transportation resources. The talk will introduce this scheduling problem as
  well as various solution approaches for the general audience. We will discuss
  the exact and heuristic approaches we have proposed to solve this problem. The
  integer programming model was aimed to model the problem precisely. Heuristic
  approaches are represented by a hybrid genetic algorithm and adaptive large
  neighborhood search. Finally, we will present the latest constraint programming
  approach performing very well, even in contrast to heuristic approaches.

  Čtěte dále

  Od 14:00

Archiv aktualit

„Rád bych poděkoval akademickým pracovníkům i studentům, zejména doktorandům, za publikační výsledky, díky kterým se Fakulta informatiky v oborových srovnáních publikovaných ve studii IDEA CERGE Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v ČR v letech 2009-2013 umístila na prvním místě z 55 v této disciplíně hodnocených pracovišť.“

Jiří Zlatuška prof. Jiří Zlatuška
děkan FI MU