Den Sdružení průmyslových partnerů FI MU

Sdružení průmyslových partnerů FI MU

Sdružení průmyslových partnerů (SPP) funguje na Fakultě informatiky již od roku 2007. Platforma si klade za cíl navazovat spolupráci s konkrétními firmami, kde je identifikován společný zájem na vybrané aktivitě. Jedná se zejména o oblasti, kde FI MU zastává v oboru výsadní pozici, minimálně v národním kontextu.

Vzájemná spolupráce může mít mnoho podob – užší vazby mezi výzkumníky a průmyslem, spolupráce v laboratořích na projektech vědy a výzkumu, spolupráce na výuce a vytváření oborů a profilů absolventů, studentské stáže, supervize závěrečných prací atd.

Hlavní aktivity Průmysloví partneři Kategorie partnerství Nabídka BP/DP Dny s průmyslovými partnery Kontakty Články a výroční zprávy

Výnosy FI z projektů se zapojením firem za 2020

5 779 117 Kč

Podpora PhD studia za 2020

300 000 Kč

Prostředky poskytnuté na podporu spolupráce FI a firem za 2020

6 167 833 Kč

SPP je určeno pro firmy se zájmem o dlouhodobou spolupráci s FI

Smluvní spolupráce je trojího typu:

SME partner

Tato forma spolupráce je určena zejména malým firmám, jejichž primárním cílem je uzavřít formální partnerství s FI MU.

Partner

Tato forma spolupráce, druhá nejčastější, slouží větším společnostem pro založení úvodního kontaktu s FI MU s perspektivou posunu na úroveň strategického partnera. Každý partner získá přidělený kontaktní bod ze strany akademiků FI MU a podílí se na rozvoji projektů se zapojením několika studentů.

Strategický partner

Nejvyšší úroveň partnerství na základě dlouhodobého společného zájmu. Strategický partner má možnost „být u toho“, když fakulta diskutuje relevantní otázky studia nebo výzkumu. Je zapojen do podpory Ph.D. výzkumu a jeho zástupce je pravidelně na FI MU k dispozici.

Partneři na všech úrovních

  • Mohou se účastnit pravidelných setkání se studenty a zaměstnanci FI (organizovaných v posledních týdnech každého období a získat tak informace o důležitém dění a plánech FI).
  • Mohou být prezentováni na informačních místech SPP. Další možnosti individuální propagace jsou poskytovány několikrát ročně, zejména co se týká nejvyšších úrovní spolupráce.

Vstup do Sdružení průmyslových partnerů zahrnuje podpis formální dohody s FI a vyčlenění zdrojů na pokrytí nákladů společných aktivit.

Oddělení průmyslových partnerů

E-mail: spp@fi.muni.cz
Tel.: 549 495 274