Den Sdružení průmyslových partnerů FI MU

Sdružení průmyslových partnerů FI MU

Sdružení průmyslových partnerů (SPP) funguje na Fakultě informatiky již od roku 2007. Platforma si klade za cíl navazovat spolupráci s konkrétními firmami, kde je identifikován společný zájem na vybrané aktivitě. Jedná se zejména o oblasti, kde FI MU zastává v oboru výsadní pozici, minimálně v národním kontextu.

Vzájemná spolupráce může mít mnoho podob – užší vazby mezi výzkumníky a průmyslem, spolupráce v laboratořích na projektech vědy a výzkumu, spolupráce na výuce a vytváření oborů a profilů absolventů, studentské stáže, supervize závěrečných prací atd.

Vstup do Sdružení průmyslových partnerů zahrnuje podpis formální dohody s FI a vyčlenění zdrojů na pokrytí nákladů společných aktivit.

Hlavní aktivity Průmysloví partneři Kategorie partnerství Nabídka BP/DP Dny s průmyslovými partnery Kontakty Články a výroční zprávy Časté otázky a odpovědi


Výnosy FI z projektů
se zapojením firem
za 2021

4 955 492 Kč

Podpora
Ph.D. studia
za 2021

720 000 Kč

Prostředky poskytnuté na podporu spolupráce FI a firem za 2021

6 031 713 Kč


Aktuality

Momentálně nám všechny aktuality došly.

Další setkání SPP Archiv aktualit

SPP je určeno pro firmy se zájmem o dlouhodobou spolupráci s FI

Smluvní spolupráce je trojího typu:

SME PARTNER

Tato forma spolupráce je určena zejména malým firmám, jejichž primárním cílem je uzavřít formální partnerství s FI MU.

PARTNER

Tato forma spolupráce, druhá nejčastější, slouží větším společnostem pro založení úvodního kontaktu s FI MU s perspektivou posunu na úroveň strategického partnera. Každý partner získá přidělený kontaktní bod ze strany akademiků FI MU a podílí se na rozvoji projektů se zapojením několika studentů.

STRATEGICKÝ PARTNER

Nejvyšší úroveň partnerství na základě dlouhodobého společného zájmu. Strategický partner má možnost „být u toho“, když fakulta diskutuje relevantní otázky studia nebo výzkumu. Je zapojen do podpory Ph.D. výzkumu a jeho zástupce je pravidelně na FI MU k dispozici.

Partneři na všech úrovních

  • Mohou se účastnit pravidelných setkání se studenty a zaměstnanci FI (organizovaných v posledních týdnech každého období a získat tak informace o důležitém dění a plánech FI).
  • Mohou být prezentováni na informačních místech SPP. Další možnosti individuální propagace jsou poskytovány několikrát ročně, zejména co se týká nejvyšších úrovní spolupráce.

Oddělení podpory výzkumu, projektů a spolupráce s průmyslovými partnery Fakulty informatiky MU

E-mail: spp@fi.muni.cz
Tel.: 549 495 274